VASTUTUS TARNEAHELA JA TOODETE EEST

Meie planeedi ressursid on lõplikud. Kärcher teeb kõik selleks, et neid ressursse säästa, ning samas veendume, et seda teeksid ka meie tarnijad. Kontrollime regulaarselt meie tarnijate kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusstandardeid. Eesmärk: võtta võimalikult palju ringlusse, kasutades meie uuenduslikke puhastuslahendusi, vältida maksimaalselt võimalikke ohtlikke aineid, välistada lapstööjõu kasutamine ja ebaõiglased palgad ning seeläbi veenda ka kõige kriitilisemaid tarbijaid.

Tarneahel ja tooted

Kvaliteedi, sotsiaalküsimuste, keskkonna ja tööohutuse standardid

Ressursside tõhus käitlemine moodustab meie tuumikpädevuse. Kasutame seda võimekust oma toodete ja tarneahelate jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Tarbijad on tänapäeval kriitilised. Nüüd esitavad nad enne ostmist rohkem küsimusi kui varem. Nad tahavad teada, kus toode on valmistatud, kes valmistas ja millistes tingimustes. Millistest materjalidest see toode on valmistatud? Ja kas seda saab hiljem taaskasutada? Kui tõhusalt masin töötab? Kärcher suhtub sellesse tarbijate huvisse tõsiselt, vastab küsimustele ja tal on õiged vastused.

Esitame küsimusi ka oma tarnijatele. Vastavust kvaliteedistandarditele, sotsiaalsetele, keskkonnaalastele ja tööohutusalastele standarditele kontrollitakse iga-aastaste auditite käigus. Nõuame, et tarnijad järgiksid meie vastavuseeskirju ja toimimisjuhiseid.

Ülevaade: Meie töö ja projektid tarneahela ja toodete osas

Meie teekond säästva tarneahelani

Meie teekond säästva tarneahelani

Säästvus on Kärcherile väga oluline – ja mitte ainult meie ettevõttele. Me väärtustame ka keskkonnasõbralikke tegevusi, pikaajalisi suhteid, rangeid heaolustandardeid ja suurt läbipaistvuse taset kõikjal meie tarneahelas.

> Lugege pikemalt

Abstraktne illustratsioon teemal plastik läbi aegade

Plastmass läbi aegade

Tänapäeval on plastmass tihti kriitikute sihtmärgiks, kuid paljud asjad ei oleks ilma selle materjalita siiski mõeldavad. Ja mitmed alternatiivid, mis väidetavalt on jätkusuutlikumad, mõjutavad keskkonda siiski ühel või teisel viisil. Liigume selle palju kära tekitanud materjali jälgedes.

> Lugege pikemalt

Mis meie tooteid keskkonnasäästlikuks teeb

Mis meie tooted keskonnasäästlikuks muudab

Toodetud väheste heitmetega, ökoloogiliselt teadliku materjalivalikuga, energia ja vee säästliku kasutusega – puhastamiseks ja hoolduseks mõeldud tooted peavad olema mitmekülgselt jätkusuutlikud. Seetõttu hõlmab vastutustundlik toimimine Kärcheris masinate arendust ning tootmis- ja tarneahelat kuni nende korrektse kõrvaldamiseni – seega vastutustundlik toimimine ei lõpe meie tehase väravas.

> Lugege pikemalt

Puhastusvahendite tootmine Kärcheris

Säästvad puhastusvahendid. Ideest seeriatootmiseni

Tänapäeval peavad pesuvahendid vastama paljudele nõuetele. Ökoloogiliselt jätkusuutlikud protsessid muutuvad üha olulisemaks. Kärcher on selle väljakutse vastu võtnud Winnendenis asuvas uues kemikaali- ja katselaboris. Säästvate pesuvahendite arenduse ülevaade.

> Lugege pikemalt

Ühendatud puhastus

Puhastamine nõudmisel: tõhus, ökonoomne, jätkusuutlik

Vajaduspõhine puhastamine on ette nähtud aja ja raha tarbetu kulutamise vältimiseks. Tööaja lühendamine keskmises kontoriruumis ühe protsendi võrra võib säästa 194000 kWh elektrit, 4576000 liitrit vett ja 46000 liitrit puhastusvahendeid. Sel viisil ühendab puhastamine nõudmisel kuluefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse.

 

Ülevaade: Meie pühendumus tarneahelale ja toodetele

Kärcheri tolmuimejad

Keskkonnasõbralikud tooted

Kärcheris töötab uurimis- ja arendusosakonnas enam kui 950 töötajat, kes muudavad protsesse ja tooteid pidevalt veelgi tõhusamaks, et meie kliendid saaksid puhastamise ajal võimalikult palju energiat ja ressursse säästa. Selle tulemusel valmis meie eco!efficiency tootevalik professionaalsetele kasutajatele. Meie erakasutajate tooted avaldavad lisaks muudele omadustele muljet ka oma energiatõhususega, mille tagab nende säästlik elektri- ja veetarbimine.

Plast – kvaliteet ja ringlussevõtt

Plast – kvaliteet ja ringlussevõtt

Asendame meie puhastusseadmetes kasutatava tehase osaliselt kvaliteetse polüpropüleenplastiga. Kasutame survepesurite pihustustorude valmistamiseks äärmiselt kõrge kvaliteediga ringlussevõetud polüamiidipõhist Technyl® 4earth®-i tehnoloogiat. Plastosi, mida toodame ise ja mida ostame välistarnijatelt, kontrollitakse regulaarselt eesmärgiga teha kindlaks, kas need sisaldavad kahjulikke aineid. Lisaks saab kasutada meie arendatud protsessi väljapraagitud osade kõrvaldamiseks plasti tootmisest ja nende suunamiseks korduvkasutusse meie enda tootmisprotsessis.

Sertifitseeritud tehased kogu maailmas

Sertifitseeritud tehased kogu maailmas

Tänu meie integreeritud kvaliteedi, keskkonnakaitse ja energiatõhususe haldussüsteemile saame tagada, et täiustame pidevalt oma protsesse ja seeläbi ka tulemuslikkust. Meie tehased USA-s, Mehhikos, Brasiilias, Saksamaal, Itaalias ja Hiinas on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardile ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardile. Saksamaal, Rumeenias ja Itaalias asuvad tehased on lisaks sertifitseeritud vastavalt ISO 50001 energiajuhtimise standardile.

Lae alla sertifikaat ISO 9001
> Lae alla sertifikaat ISO 14001
> Lae alla sertifikaat ISO 50001

Logistikakeskus

Kõrged nõudmised tarnijatele

Kõik, kes soovivad olla Kärcheri tarnijad, peavad vastama rangetele kriteeriumitele. Teeme regulaarselt siseauditeid ja ettevõtete külastusi, eelkõige meie tootmismaterjalide tarnijate puhul. Lisaks kohustame tarnijaid järgima meie vastavuse eeskirju, allkirjastades meie tegevusjuhendi. Tarnijate halduseks kasutatakse standardiseeritud süsteemi platvormi. See suurendab protsesside läbipaistvust, vähendab kulusid ja muudab koostöösuhte tarnijaga jätkusuutlikumaks.

Pakend FC 5

Taaskasutatavad pakendid

Hea pakend peab hästi toimima. Samuti peavad pakkematerjalid vastama olulistele jätkusuutlikkuse nõuetele. Praegu on meie pakendites keskmiselt juba 80 protsenti taaskasutuspaberit. 95 protsenti meie pakenditest põhinevad paberil. Aastaks 2025 optimeerime kõigi toodete pakendite jätkusuutlikkuse: parandame oma toodete ja toodete pindade püsivust, et võimaldada plastivaba pakendit.

Keskkonnasõbralikud ehitised

Keskkonnasõbralikud ehitised

Rakendame oma tehaste uute hoonete ehitamisel kõrgeid keskkonnastandardeid. Kärcheri uue tehase küttesüsteemis Winnendenis põletatakse ettevõtte kaubaaluste jääkpuidust valmistatud pelleteid CO₂-neutraalsel viisil. Konditsioneeride süsteemi elektrit toodetakse päikesepatareidega uue kontorihoone katusel. Sellel on suur mõju. Kasutades taastuvenergiat ja ulatuslikke soojustusmeetmeid, tarbitakse hoonetes 20 protsenti vähem energiat kui on sätestatud Saksamaa energiasäästumääruse (Energiesparverordnung) piirväärtusega.


Keskkonnateave

Teave vanade elektroonikaseadmete kõrvaldamise kohta

Teave vanade elektroonikaseadmete kõrvaldamise kohta

Keskkonnasõbralikud tooted, teenused ja protsessid on osa meie ettevõtte missioonist. Seetõttu täidame ka Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivi nõudeid ja soovime rõhutada järgmist.

Vanu elektroonikaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Tarbijad on seadusega kohustatud viima need sobivasse (ettevõtte või kohaliku omavalitsuse) kogumispunkti. Samuti saate oma vanad seadmed tasuta tagastada mis tahes Kärcheri keskusse.

Pange tähele, et ärilistel eesmärkidel kasutatavad elektri- ja elektroonikaseadmed (B2B) tuleb kõrvaldada kohaliku omavalitsuse kogumispunktide kaudu. Anname teile hea meelega teada sobivatest utiliseerimisvõimalustest.

Palun eemaldage mittelaetavad patareid ja laetavad akud ning kõrvaldage need keskkonnasõbralikul viisil, kasutades sobivaid kogumissüsteeme. Andmesalvestusseadmete puhul olete kohustatud kustutama isikuandmed.

Prügikasti märk tähendab, et vanu elektroonikaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga.

Vanad seadmed võivad sisaldada kahjulikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja tervist. Vanad seadmed lähevad taaskasutusse, kuna need sisaldavad olulist tooret.

REACH

Järgime väga hoolikalt jaotise 33 kohase teavituskohustuse arengut. Kohe pärast esimese kandidaatide nimekirja avaldamist 28. oktoobril 2008 võtsime nõutava teabe saamiseks ühendust oma tarnijatega. Kandidaatide nimekirja täiendustele reageerime kiiresti.

Meie kasutuses oleva teabe kohaselt sisaldavad peaaegu kõik Kärcheri tooted komponente, kus pliid (CAS 7439-92-1) leidub legeeriva elemendina, näiteks messingis, kontsentratsioonis üle 0,1%. Selle materjali kasutamine on kooskõlas kehtivate õigusnormidega. Kui seda kasutatakse ettenähtud viisil, pole see ohtlik tervisele ega keskkonnale. Ohutusteave ei ole vajalik.

Kui soovite lisateavet, võtke meiega ühendust.

REACH

ErP ökodisaini direktiiv

Lisateabe saamiseks ELi määruse 666/2013 nõuete täitmise kohta (tolmuimejate ökodisaini nõuded, lisa I, artikkel 2b, tootjate kohustusest anda teavet) pöörduge oma vastutava Kärcheri teeninduse poole.