VASTUTUS TARNEAHELA JA TOODETE EEST

Meie planeedi ressursid on lõplikud. Kärcher teeb kõik selleks, et neid ressursse säästa, ning samas veendume, et seda teeksid ka meie tarnijad. Kontrollime regulaarselt meie tarnijate kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusstandardeid. Eesmärk: võtta võimalikult palju ringlusse, kasutades meie uuenduslikke puhastuslahendusi, vältida maksimaalselt võimalikke ohtlikke aineid, välistada lapstööjõu kasutamine ja ebaõiglased palgad ning seeläbi veenda ka kõige kriitilisemaid tarbijaid.

Vastutus tarnahela ja toodete eest

Vajaduspõhine puhastamine: tõhus, säästlik , jätkusuutlik

Tulevikus lisatakse Kärcheri vajaduspõhine puhastamisteenus ühendatud puhastusteenuste raames meie seadmepargi ja hoonete haldussüsteemidesse Fleet ja Manage. Selle eeliseks on platvormi pakutav võimalus hoonete teenusepakkujatel tõhusamalt töötada ja esitada selgemad tõendid osutatud teenuste kohta. Vajaduspõhine puhastamine on loodud süstemaatiliselt vältima tarbetut aja ja raha kulutamist puhastamisele ning tuvastama puhastamist vajavad kohad, seda ka juhul, kui personalis toimuvad muutused ja lisanduvad uued hooned. Eelis on selgelt eristatav, eriti suurte hoonete puhul, kus külastussagedust ei saa hinnata, näiteks lennujaamades, kontorihoonetes või kaubanduskeskustes. Pilootprojektid näitasid, et tööajad ja puhastusseadmete sisselülitatud oleku ajad vähenevad umbes 10%.

See pakub ka mitmeid säästmisvõimalusi jätkusuutlikkuse osas: üks kriitiline tegur on ressursid, nagu vesi, elekter ja puhastusvahendid. Kuid olenevalt olukorrast väheneb oluliselt ka vajadus kõigi masinate kulumaterjalide, nagu imemiskummide, harjade ja patjade, ning masinate enda järele. Ühe näite kohaselt, eeldades, et tööaeg väheneb vaid 1% võrra, võimaldab vajaduspõhine puhastus säästa keskmise kontoripinna puhul 194 000 kWh elektrit, 4 576 000 liitrit vett ja 46 000 liitrit puhastusvahendit. Sedasi ühendabki vajaduspõhine puhastus majanduslikud aspektid ja säästlikkuse revolutsioonilisel viisil.

Vajaduspõhine puhastamine

Meie pühendumus tarneahelale ja toodetele

Tolmuimejad

Keskkonnasõbralikud tooted

Kärcheris töötab uurimis- ja arendusosakonnas enam kui 950 töötajat, kes muudavad protsesse ja tooteid pidevalt veelgi tõhusamaks, et meie kliendid saaksid puhastamise ajal võimalikult palju energiat ja ressursse säästa. Selle tulemusel valmis meie eco!efficiency tootevalik professionaalsetele kasutajatele. Meie erakasutajate tooted avaldavad lisaks muudele omadustele muljet ka oma energiatõhususega, mille tagab nende säästlik elektri- ja veetarbimine.

Sertifitseeritud tehased - kaart

Sertifitseeritud tehased kogu maailmas

Tänu meie integreeritud kvaliteedi, keskkonnakaitse ja energiatõhususe haldussüsteemile saame tagada, et täiustame pidevalt oma protsesse ja seeläbi ka tulemuslikkust. Meie tehased USA-s, Mehhikos, Brasiilias, Saksamaal, Itaalias ja Hiinas on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardile ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardile. Saksamaal, Rumeenias ja Itaalias asuvad tehased on lisaks sertifitseeritud vastavalt ISO 50001 energiajuhtimise standardile.

kvaliteet ja ringlussevõtt

Plast – kvaliteet ja ringlussevõtt

Asendame meie puhastusseadmetes kasutatava tehase osaliselt kvaliteetse polüpropüleenplastiga. Kasutame survepesurite pihustustorude valmistamiseks äärmiselt kõrge kvaliteediga ringlussevõetud polüamiidipõhist Technyl® 4earth®-i tehnoloogiat. Plastosi, mida toodame ise ja mida ostame välistarnijatelt, kontrollitakse regulaarselt eesmärgiga teha kindlaks, kas need sisaldavad kahjulikke aineid. Lisaks saab kasutada meie arendatud protsessi väljapraagitud osade kõrvaldamiseks plasti tootmisest ja nende suunamiseks korduvkasutusse meie enda tootmisprotsessis.

Pakendid

Ringlussevõetavad pakendid

Hea pakend peab hästi toimima. Pakkematerjalid peavad vastama ka olulistele säästvuse nõuetele. Sellest tulenevad on üks meie eesmärkidest tagada 2020. aastaks, et meie paberipõhiste müügipakendite valmistamiseks kasutatavad uued materjalid tulevad ainult säästva metsanduse sektorist. Meie pakendid sisaldavad juba praegu keskmiselt üle 80% ringlussevõetud paberit. 95% meie pakenditest on paberipõhised. Kõik pakendid on täielikult ringlussevõetavad.

 

Transport

Kõrged nõudmised tarnijatele

Kõik, kes soovivad olla Kärcheri tarnijad, peavad vastama rangetele kriteeriumitele. Teeme regulaarselt siseauditeid ja ettevõtete külastusi, eelkõige meie tootmismaterjalide tarnijate puhul. Lisaks kohustame tarnijaid järgima meie vastavuse eeskirju, allkirjastades meie tegevusjuhendi. Tarnijate halduseks kasutatakse standardiseeritud süsteemi platvormi. See suurendab protsesside läbipaistvust, vähendab kulusid ja muudab koostöösuhte tarnijaga jätkusuutlikumaks.

 

Keskkonnasõbralikud hooned

Keskkonnasõbralikud hooned

Me järgime uute hoonete ehitamisel meie objektidel kõrgeid keskkonnanõudeid: hakkepuidu küttesüsteem põletab ettevõtte kaubaaluste puidujäätmed CO2-neutraalsel viisil Kärcheri uuel objektil Winnendenis. Kliimaseadmesüsteemi jaoks vajalik elekter toodetakse uue kontorihoone katusel asuva fotogalvaanilise süsteemiga. Sellel on tohutu mõju: tänu taastuvate energiaallikate ja ulatuslike isolatsioonimeetmete kasutamisele on hooned 20% alla Saksamaa energiasäästu seadusega sätestatud piirväärtuste.