SÄÄSTVAD PESUVAHENDID: KONTSEPTSIOONIST SEERIATOOTMISENI

Pesuvahendid peavad tänapäeval vastama paljudele nõuetele. Ökoloogiliselt jätkusuutlikud protsessilahendused muutuvad üha olulisemaks. Kärcher seisab selle väljakutsega silmitsi oma Winnendenis asuvas uues kemikaali- ja katselaboris. Ülevaade säästvate pesuvahendite arengust.

Kärcheri pesuvahendite katselabor

Pesuvahendi nõuded

Pesuvahendid peavad tänapäeval vastama paljudele nõuetele. Need peaksid võitlema efektiivselt mustuse vastu, olema tõhusad ning ei tohi kujutada kasutajatele ja keskkonnale ohtu. Ökoloogiliselt jätkusuutlikud protsessilahendused muutuvad üha olulisemaks, mis arvestavad lisaks ressursside ja materjalide hoolivale käsitlemisele ka keemilist ning vee- ja energiasööstlikkust koos tervikliku puhastusprotsessiga. Kärcher seisab selle väljakutse ees oma Winnendeni tehase uutes kemikaali- ja katselaborites ning teeb seega veel ühe olulise sammu kvaliteedi, tõhususe ja jätkusuutlikkuse ühendamiseks. Kärcheri pesuvahendid on väga tõhusad ning arvestavad nii tervist, keskkonda kui majandust.


Kuidas Kärcheris säästvaid ja tõhusaid pesuvahendeid arendatakse?

Pesuvahend on täiesti tavaline toode. Kohe alguses on toote idee. Suundumused, standardid, tehnoloogiad ja uued ärimudelid nõuavad uusi ressursse säästvaid tooteid ja mõjutavad seetõttu arengut.

Kärcheris laieneb see traditsiooniliselt toote kontseptsioonist ja spetsifikatsioonidest prototüüpide ning tegelike toodete kontrollide kaudu seeriatootmiseni. Kärcher on oma pesuvahendeid arendanud juba 40 aastat ning liigub üha enam jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse suunas: Kärcheri pesuvahendid on väga tõhusad ning arvestavad nii tervist, keskkonda kui majandust.

Nagu ka teiste toodete puhul tavapärane, algab keskkonnasõbraliku puhastusvahendi väljatöötamise protsess toote määratlemise etapist. Keskne küsimus on see, mida peaks uus Kärcheri pesuvahend tegema – näiteks sisaldama biolagunevaid aineid. Seejärel kannavad tootejuhid need nõuded spetsifikatsioonilehel keemikutele.

Toote määratlemise faas ja Kärcheris

Kärcheri puhastusvahendite kompetentsikeskuse kemikaaliarenduse osakonna kontseptsioonifaasis esitatakse nüüd kontseptsioonide ettepanekud ja koostatakse toote säästvate omaduste funktsionaalsed mudelid. Seda seetõttu, kuna pesuvahend peab hiljem täitma keskkonnasõbralikkuse omaduste kõrval ka muid funktsioone, näiteks lahustama õli, vähendama vahu hulka või siduma kõvendeid, et vältida katlakivi kogunemist.

Kärcheri puhastusvahendi kontseptsioonifaas

 

Kärcheri keemikud optimeerivad kontseptsiooni säästva kvaliteedi ja puhastamise osas pidevalt. Testida tuleb toodete koostist, järjestust ja stabiilsust. Eksperdid hoiavad toote üldisel jätkusuutlikkusel alati silma peal.

Tooraine valimisel peavad õiged olema neli tahku: toote toimivus, lagunevus, tooraine säästev tootmine ja tooraine hind. Toormaterjale, mis on veekeskkonnale ohtlikud või biolagunevad, kantserogeensed, geneetiliselt kahjulikud või millel on muid negatiivseid omadusi, tavaliselt ei kasutata.

Tänapäeval on olemas looduslikul ja taastuval toorainel põhinevaid võimsaid koostisosi - näiteks suhkrupõhised pindaktiivsed ained ning looduslikud lahustid nagu bioalkohol või looduslikud happed.

Puhastusvahendi optimeerimine Kärcheris

Kärcheri laboris katsetatakse ökoloogiliste ressursside tõhusust puhastamisel. Majapidamises ja tööstuses tekkiv tavapärane mustus vabastatakse standardsetest katsepaneelidest ühtlase rõhu ja kiirusega. Esmalt analüüsitakse individuaalset sisu; teisena toodet tervikuna, mis koosneb kuni kolmekümnest komponendist.

Puhastusvahendi tõhususe testimine Kärcheri laboris

Kui kontseptsiooni on testid edukalt läbinud, arvestades ressursisäästlikkuse tahke, jõuab protsess peenhäälestusfaasi. Selles faasis määratletakse uus puhastusaine üksikasjalikult spetsifikatsioonilehel toote lõplikuks väljatöötamiseks.

Puhastusvahendi optimeerimine Kärcheri laboris

Järgnevas Kärcheri tegelikkuses toimimise kontrollis testitakse säästva puhastusvahendi suutlikkust väljaspool laborit ja uut toodet kasutatakse koos pesuri, mopi jms-ga. Näiteks uuritakse selle puhastustõhusust, vahu õiget kogust, pH-väärtust ja viirutamist puhastusseadmes.

Kärcheri säästva puhastusvahendi kontroll

Järgneb proovitootmise etapp, kus Kärcher toodab suuremad kogused säästvat puhastusvahendit ja esitleb seda klientidele välikatse käigus. See viimane vastupidavustest sisaldab lisaks igapäevase kasutamise puhastuskäitumisele ka toote lõhna ja tekitatava tunde tahke.

Puhastusvahendi testimise viimane faas

Viimane käivitusetapp on turule toomine koos uue pesuvahendi säästva seeriatootmisega.

Säästva puhastusvahendi turule toomine

Seeriatootmise jaoks omistab Kärcher suurt tähtsust ka mahutile. Kemikaalid ja pakendid peavad nimelt kokku sobima. Sel viisil välditakse alkoholi difusiooni järgseid deformatsioone; mahutid peavad vastu pidama ka kukkumiskatsetele.

Lisaks kasutatakse pihustuspudelites palju pesuvahendeid, mis peavad võimaldama ergonoomilist käsitsemist ja vältima aerosoolide sissehingamist nii palju kui võimalik. Kärcheris testitakse ja optimeeritakse jätkusuutlikkuse seisukohalt ka mahuteid. Mahuti, kaas ja sildid peavad olema valmistatud taaskasutatavatest toorainetest ja sisaldama kõige rohkem ringlussevõetud materjale. Välja on arvatud taaskasutatavad pakendid, näiteks plastkomposiidid.

Samuti keskendutakse jäätmete vältimisele ja energiatõhususele: tootmisprotsess on kavandatud nii, et võimaluse korral ei tekiks reovett. Segamisanumate torud loputatakse veega, mis sisaldub ka retseptis. Torude eraldi puhastamist pole tarvis, s.t toorainet sisaldavat vett Kärcher reovee puhastusseadmetesse ei viska. Tootmisprotsess kasutab nii vähe energiat kui võimalik. Energiat vajavad vaid tooraine pumpamine, segamisnõus segamine ja täitmisliin. Oluline on vältida tooteid, mida tootmise käigus kuumutatakse või mille tooraine peab enne tootmist sobiva temperatuuri saavutama.

Loe pikemalt allpool olevast intervjuust.

Ressursse säästva Kärcheri pesuvahendi seeriatootmine

Pesuvahendite jätkusuutlikkus – Intervjuu Kärcheri keemiliste ainete uurimis- ja arendusjuhi, Frank Ritscheriga

Kärcheri keemiliste ainete uurimis- ja arendusjuht, Frank Ritscher

Säästlikud tooted siseruumide puhastamiseks

Meie hoonete puhastamise tootesari sisaldab kõiki kontsentraate ja kasutusvalmis puhastusvahendeid, mida siseruumide puhastamiseks tarvis on: sanitaar-sügavpuhastusvahendid, sanitaarhooldusvahendid, pindade puhastusvahendid, klaasipuhastid ja põrandapuhastusvahendid. Kõigil toodetel on ELi ökomärgis ja Austria ökomärgis. Mõned tooted on sertifitseeritud ka Nordic-Swan märgisega.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

 Sanitaarruumi puhastamine säästva Kärcheri pesuvahendiga