VASTUTUS TÖÖTAJATE EEST

Mis on ettevõtte edu alus? Usume, et edu põhineb töötajatel. Seetõttu seisab Kärcher inimestele ja avatud suhtlemisele keskendunud ettevõttepoliitika eest. Soovime luua võimalikult hea töökeskkonna – olgu selleks näiteks paindlik tööaeg, arvukad arenguvõimalused, toetatud lastehoid, haigusjärgne kohanemistoetus või ettevõtte sport.

Töötajad

„MEIE ETTEVÕTTE EDU GARANTII ON MEIE INIMESED.“

Pereväärtused on meile südamelähedased. Seetõttu võtame endale vastutuse oma töötajate tervise eest ja toetame nende edasist arengut.

Erilist suhet oma töötajatega kirjeldas Alfred Kärcher järgmiste sõnadega: „Meie ettevõtte edu garantii on meie inimesed.“ Tema suhtumine on endiselt ettevõtte poliitika juhtpõhimõte ja alus, kus keskne roll on töö- ja pereelu ühildamisel, töötajate tervisel ning nende ametialasel arengul ja koolitusel.

Suhtume oma töötajatesse tunnustavalt ja hoolivalt. Tänu suurele pühendumusele on Kärcher suutnud jõuda maailmaturule ja juhtpositsioonile puhastustehnikas.

Ülevaade: Meie pühendumine töötajatele.

Ülemaailmne töötajate kohtumine

Globaalse koostöö parandamine

Töötajate küsitlus näitab, mida me teeme praegu hästi, ja valdkondi, mis nõuavad rohkem pühendumist. Meie töötajad üle maailma töötavad Kärcheris meeleldi ja samastuvad ettevõttega väga tugevalt. Tahame täiendavalt parandada näiteks erinevate osakondade ja riikide vahelist koostööd. Tutvustatud meetmete hulka kuulub esimene ülemaailmne töötajate kohtumine, mis toimus 2018. aasta alguses ja mis oli väga edukas. Sellel kohtumisel töötasid osalejad välja võimalused rahvusvahelise koostöö parandamiseks Kärcheris.

Innovatsioonilabor

Ränioru mõju: Innovatsioonilabor.

Kärcheri innovatsioonilaboris töötavad mitmete valdkondade töötajad erinevate uuenduste kallal. Meeskonnad ei arenda mitte üksnes uusi tooteid ja teenuseid, vaid töötavad samas ka kogu ärimudeli kallal tervikuna. Eesmärk on käivitada tõeliselt edukas algatus, mis ei tähenda ainult edukate uute ärivaldkondade avamist, vaid ka ettevõtliku mõtteviisi edendamist Kärcheri töökultuuri raames. Kõigi osakondade töötajad saavad kandideerida uuenduste väljakutsetele.

Firmasport

Igakülgne tervisehaldus

Meie töötajate tervis määratleti meie 2020. aasta jätkusuutlikkuse strateegias väärtusena, mis peab püsivalt kuuluma meie ettevõtluskultuuri. Töötajate hea tervise edendamiseks oleme seetõttu välja töötanud erinevad meetmed, mida rakendatakse järk-järgult ja mida hinnatakse regulaarselt. Näiteks on meil regulaarselt kontrollitud ja optimeeritud töökohti, et tagada seal võimalikult ergonoomiline töö. Kõigis Kärcheri asukohtades korraldame lisaks spetsiaalselt sealsetele töötajatele kohandatud tervisekampaaniaid alates aktiivsetest lõunapausidest kuni gripivaktsiinide manustamiseni.

Kärcheri naistöötaja

Edu programm

Töötajad 60 riigis ja 100 ettevõttes – igal inimesel peavad olema samad võimalused areneda vastavalt oma kalduvustele, saada hinnanguid sama süsteemi alusel ja saada osa täiendavatest koolitusmeetmetest. Seetõttu oleme välja töötanud töötajate professionaalseks arenguks ülemaailmselt standarditud programmi, mis toetub rahvusvahelisele platvormile.

Karjäär ja perekond

Töö- ja perekonnaelu ühildamine

2013. aasta detsembris tunnistati meid sertifikaadiga „audit berufundfamilie“ peresõbralikuks ettevõtteks. See sertifikaat väljastatakse ettevõtetele, kes on eriti pühendunud peresõbralike meetmete edasiarendamisele töökohal. Lisaks osalise tööhõive mudelitele ja paindlikule tööajale toetame Saksamaal lastehoidu ja pakume oma töötajate lastele puhkuseprogramme.

Tootmistöötajad

Tööd ja õpinguid saab ühildada

Töötajaid, kes taotlevad oma töö kõrvalt kõrgemat kvalifikatsiooni, näiteks inseneri- ja juhikutset või akadeemilist kraadi, saab bakalaureuse- või magistriõpingute ajal rahastada Kärcheri stipendiumiga. See personaliarenduse raames algatatud meede saavutas 2014. aasta personali tipptaseme auhinnakonkursil (Human Resources Excellence Awards), mida korraldab personalihalduse (Human Resources Manager) eriajakiri, teise koha.