Jätkusuutlikus Kärcheris

Vastutuse võtmine on alati olnud Kärcheri firmakultuuri oluline osa. Alfred Kärcher ja tema abikaasa Irene olid kindlal veendumusel, et jätkusuutlik majandusedu on saavutatav ainult siis, kui võetakse arvesse sotsiaalseid probleeme. 

Reinigung Hermannsdenkmal Detmold

Ole Erinev

Meie tegevuste keskmeks on ettevõtte arendamine jätkusuutlikul ja inimestele orienteeritud viisil. Meie peamine eesmärk on väärtuste loomine meie klientidele, töötajatele ja ettevõttele. Selle saavutamiseks peame jätkusuutlikkuse vallas olema esirinnas. Võtame seda kohustust väga tõsiselt kõigis meie ettevõtte osakondades. Ühest küljest teeme seda läbi oma edukate toodete ning ausa ja usaldusväärse partnerlussuhte oma klientide, töötajate ja tarnijatega. Teisest küljest hoiame häid töötingimusi, vähendame oma äritegevuste ökoloogilist jalajälge ja kasutame ressursse säästlikult.

Töötades välja oma reklaamlauset, väljastame jätkusuutlikkust käsitlevad materjalid moto "Ole erinev" all. Meie eesmärk on tugevdada üldsuse arusaama meie kaubamärgist kui jätkusuutlikkust kaubamärgist, et aastaks 2020 olla eeskujuks kogu tööstusharule.

Kärcheriga tunnetad Erinevust

Kontakt

Kas Teil on küsimusi? Palun võtke meiega ühendust: sustainability@de.kaercher.com