"MONUMENTIDE SÄILITAMISEL EI TEHTA PUHASTAMIST KUNAGI PELGALT ESTEETILISTEL PÕHJUSTEL."

Monumendid on ühiskonna kultuurilise identiteedi oluline osa. Nende puhastamiseks ja taastamiseks on tarvis tundlikkust. Olgu selleks kas kuju, kuningaloss või hall betoonplokk – monumendi väärtust ei määra ainult välimus. Ekspertide vaheline arutelu mälestiste säilitamise teemal.

Kärcheri kultuuriline sponsorlus

Ekspertidevaheline arutelu mälestiste säilitamise teemal

Kärcher on 2025. aasta jätkusuutlikkuse strateegiaga seadnud endale eesmärgiks koondada oma sotsiaalne pühendumus väärtuste säilitamise teemale. Üks valdkond, kus see juba aastaid edukas on olnud, on kultuuri toetamine. Mälestusmärkide ja hoonete koristamine hõlmab sisuliselt nende väärtuse säilitamist, olgu selleks siis materiaalne või ennekõike kultuuriline väärtus. Mis on aga monumendi kultuuriline väärtus? Kes seda otsustab? Ja kuidas saab monumendi väärtuse perspektiiv muutuda? Vestlus kiviraidur Michael Schremi, arhitekt Klaus Lienerthi ja Kärcheri puhastusspetsialist Thorsten Möwesiga.

Michael Schrem

Michael Schrem

Meister -kiviraidur. Ettevõttes alates 2013. aastast, Alates 2015. aastast AeDis AG juhatuse liige. Vastutab restaureerimise eest.

Klaus Lienerth

Klaus Lienerth

Sõltumatu arhitekt. AeDis`iga alates selle asutamisest 2002. aastal, Alates 2013. aastast AeDis AG juhatuse liige. Vastutab planeeringute eest.

Thorsten Möwes

Thorsten Möwes

Kärcheris alates 1992. aastast. Vastutab alates 2001. aastast Kärcheri kultuurisponsorluse tehnilise rakendamise eest.

Hr Lienerth, mõiste monument paneb paljud inimesed kõigepealt kujude peale mõtlema.

Lienerth: Kindlat sündmust meenutavad mälestusmärgid isikutele või ehitised on ainult üks monumendi tüüp. On ka teisi teoseid, mis annavad tunnistust varasemast kultuurist. Need võivad olla kunstiteosed, ehitismonumendid või koguni ajaloolised väljakaevamised ehk nn maamonumendid. Mitte kõik vana pole aga automaatselt monument. Ainult juhul, kui selle säilitamist peetakse avalikuks huviks, antakse sellele ajaloolise monumendi staatus.

Kes otsustab, millised monumendid väärivad kaitset?

Schrem: Mälestusmärkide kaitsel on kõikehõlmavad ja väga keerulised rahvusvahelised, rahvuslikud ja riigispetsiifilised õiguslikud alused. On olemas ülemaailmne kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon, mille võttis 1972. aastal vastu UNESCO peakonverents. Neis suunistes täpsustatakse selgelt, kuidas maailmapärandi konventsiooni praktikas rakendada tuleks.

Möwes: Selles kontekstis varieeruvad mälestise klassifitseerimise kriteeriumid suurel määral. Siiski ollakse üksmeelel, et pelgalt vana ja ilus olemisest ei piisa.

Lienerth: Monument peab kajastama ajalugu ja/või olema teatud kultuurivaldkondade jaoks oluline – näiteks kunst, kohalik ajalugu, linnaarendus või tehnoloogia. Iga monument on ühiskonna identiteedi ja kultuurilise arengu osa, olgu see siis monumendikaitse all või mitte. Selliste mineviku jälgede säilitamine on oluline.

Eksperdid arutlevad mälestiste säilitamise üle
Fontainebleau lossi puhastamine

Kuid ühiskond ei väljenda kõigi mälestusmärkide suhtes nii piiramatut tunnustust.

Schrem: Monumendi väärtust tajutakse ühiskonnas sageli erinevalt. Mõned, näiteks lossid ja kirikud, aga ka muud ajaloolised ehitised, on vaieldamatult väärtuslikud ja väärivad seega enamiku inimeste silmis säilitamist. Teiste puhul ei paista nende väärtus tavakodanikele kohe silma. See kehtib näiteks 1950. aastate tavalisest betoonist moodsate mälestusmärkide kohta, mis on üha enam monumentide säilitamise keskmes. Ülejäänud, mis on sageli konkreetsete inimeste auks loodud monumendid või need, mis meenutavad teatud sündmusi, tekitavad aja jooksul arusaadavalt vastakaid tundeid. Mõnikord seatakse kahtluse alla ka konkreetse monumendi õigus olemasolule. Kuid isegi reformatsiooni ikonoklasmi jäljed, pritsitud grafiti või kukutatud kuju üksildane jalam on lõppkokkuvõttes monumentide ajaloo osad.

Möwes: Ka rahvusvaheliselt on monumentide osas sageli erinevaid seisukohti. Näiteks Saksamaal toimub taastamine väga hoolikalt. Objekt tuleks säilitada võimalikult originaalilähedaselt – vana loss peab jääma vanaks lossiks. Jaapanis seda nii rangena ei nähta. Seal on monument endiselt väärtuslik, kui see näiteks pärast hävitamist algupärase sarnaselt uuesti ehitada. Jaapanis on küsimus pigem mälestuskohaks olemises. Uus samale kohale paigutatud monument võib olla ka algse koopia.

 

Milline on otsus selle kohta, kui palju tuleb algset ainest säilitada?

Lienerth: Peame oma töös alati kaaluma, kui palju sekkumist on liiga palju ja kui palju on mõistlik. Põhimõtteliselt ei tehta monumentide säilitamisel puhastamist kunagi pelgalt esteetilistel põhjustel. Alati on küsimus säilitamises endas. Seega võib täielik naasmine algsesse olekusse mõnele vaatlejale isegi kunstlikult mõjuda.

Möwes: Mõnikord nähakse näiteks sammaldumist või taimestiku kasvu mälestusmärkide pinnale kahtlemata kogu ansambli osana ja seda ei peeta rikkumiseks. Mõelge vaid vanadele kalmistutele, mis loovad sel moel oma erilist maagiat. Me toimetame väga hoolikalt ja eemaldame ainult hävitava taimestiku. Just sellistel juhtudel tasub end ära see, et me ei puhasta biotsiidide ega muude agressiivsete meetodite, vaid veega.

Kui oluline on taastamisel puhastamine?

Lienerth: Puhastamine on säilitamiseks hädavajalik. Tundlike pindade, näiteks pehme tellise või puidu puhul tähendab see aga pinna jaoks alati koormust. Ka värvikihtide eemaldamisel, mis on tavaliselt väga levinud, peame tegutsema ettevaatlikult. Sel puhul õpime pinda esmalt proovipindade puhastamisega hoolikalt tundma.

Möwes: Loomulikult näeme oma puhastustööde osa üldise taastamise osana. Küll aga on meie osa sageli esikohal, kuna paljudel juhtudel saab kahjustusi tuvastada alles pärast eseme puhastamist. Sellegipoolest on puhastamisel sageli oluline mõju objekti tajumisele ja see võib aidata kaasa ka selle säilimisele, kuna enamikul mustuse ja saaste tüüpidel on objektile kahjulik mõju.

Kas võite tuua mõne näite?

Möwes: Näiteks ilmestab minu mõtet hästi Würzburgi Franconia purskkaevu puhastamine. Kujunditel oleva paksu paekivikihi tõttu võis asjasse puutumatutele jääda mulje, et need on valmistatud kivist. Alles pärast seda, kui paekihtide eemaldamiseks kasutati meie puhastustehnoloogiat, tuli pronks jälle selgelt nähtavale, figuuride välimus muutus täielikult ja purskkaevu on sellest ajast alates tajutud hoopis teises valguses. Purskkaevu edasised taastamis- ja konserveerimistööd poleksid ilmselt paksude lubjakivikihtide puhastamise ja eemaldamiseta võimalikud olnud.

Franconia purskkaevu puhastamine
Ulm Minsteri puhastamine

Ja milline võiks olla monumendi säilitamise näide?

Möwes: Teine tore näide on Memnoni kolossid Egiptuses, mida me paar aastat tagasi puhastasime. Sajandite jooksul tekkinud mustuse pideva paakumise tõttu ohustas soolapuhastus kolosse tõsiselt. Kõigepealt õnnestus meil eemaldada kive kahjustava mustuse kiht ja takistada seeläbi monumentide edasist lagunemist. Teiseks avastati üllatuslikult isegi originaalvärvide jäänused, mille me hoolikalt neid kahjustamata kattekihi alt nähtavale tõime.

 

Kas restaureeritud või puhastatud monumenti tajutakse ühiskonnas teisiti?

Lienerth: Restaureerimise korral suureneb alati üldsuse teadlikkus monumendist. Kui muudame ajaloolise hoone fassaadi rohkem kui 30 aastat hiljem, kuna oleme avastanud, et see oli algselt beež ja mitte kollane, tekivad alati arutelud. Sageli mitte ainult linnavalitsuses või mälestiste säilitamise eest vastutavate isikute või omaniku, vaid ka avalikkusega. Monumentide säilitamise vallas peame tegema palju vahendustööd. Peame selgitama, mida ja miks me teeme ning kõik kaasatud pooled pardale saama.

Möwes: Inimeste jaoks on oluline monumentide säilitamine ja nende välimus. Seda näeme me saadud puhastamistaotluste arvust – alates väikesest küla purskkaevust Rio de Janeiros asuva Lunastaja Kristuse kujuni. Püüame aidata igaüht – mõnikord varustust laenates ja mõnikord kogu töö juhtimist enda kanda võttes. Näiteks pärast seda, kui olime oma tolmuimejatega puhastanud Ulm Minsteri kiriku seinad, ilmus koguduse liikmete ja külastajate meeleheaks tolmukihtide alt nähtavale palju heledam ja meeldivam seinavärv. Samamoodi oli ka siis, kui eemaldasime Noon Gate`ilt, Vietnami endise keisri elukohalt seda katnud mustuse. Korraga olid selle all olnud punased tellised taas kõigile näha

 

Kuidas näete oma töö olulisust ühiskonnas?

Lienerth: Õnneks mõistavad inimesed hoolduse ja restaureerimise vajalikkust. Vaevalt leidub ühtegi ühiskondlikku liikumist, mis seaks kahtluse alla monumentide säilitamiseks kuluva raha vajalikkuse. Valitseb üksmeel, et see on oluline ja meie kultuuripärandi säilitamine ning hoidmine peaks olema riigi kohustus.

Schrem: Abiks on ka sellised üritused nagu „Avatud monumendi päev“ või „Noored ja mälestusmärgid“. Seeläbi saavad külastajad ülevaate mälestiste säilitamisest, mis suurendab nende arusaama meie tööst. Veelgi olulisem on see, et nad saavad teada monumendi tausta ja selle ajaloo kohta. Ainult nende teadmiste abil suudavad nad mõista monumendi väärtust.

AeDis on ühing arhitektidele, restauraatoritele ja käsitöölistele, kes töötavad tähtsate kultuuriobjektidega. Ettevõtte portfoolio varieerub ajalooliste hoonete ja monumentide restaureerimiskontseptsioonist, ettevalmistusest ja tööde teostamisest kuni tugi- ja hooldusteenusteni. AeDis pöörab erilist tähelepanu kasutatavate ehitus- ja restaureerimistehnoloogiate keskkonnasõbralikkusele ja säästvusele

Teile võib huvi pakkuda ka see