Datenschutz

Ettevõte Kärcher OÜ (edaspidi tekstis: „Meie“) kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. See poliitika (koos meie kasutustingimuste ja kõigi teiste neis nimetatud dokumentidega) moodustab aluse, millele tuginedes me töötleme Teilt saadud või Teie esitatud andmeid. Palume lugeda alljärgnev tekst tähelepanelikult läbi, et mõistaksite meie seisukohti ja praktikat, mis on seotud Teie isikuandmete ja nende käitlemise põhimõtetega.

Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse eesmärkide täideviija on Kärcher OÜ, Kadaka tee 133, 12915 Tallinn, registrikood 12141616. Selle poliitika juurutamise eest on vastutav meie esindaja Margus Leok.

INFORMATSIOON, MILLE ESITAMIST VÕIME TEILT PALUDA

Me võime töödelda Teie kohta alljärgnevaid andmeid:

a. üldinfo (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, kaupade tarneaadress, kontakttelefon, e-posti aadress) esitatakse vormide täitmisel, kauba või teenuste tellimisel, registreerudes www.karcher.ee kodulehel ja on vajalik meie õiguste ja kohustuste edaspidiseks täitmiseks;
b. andmed (ostetud kaubad, varasemate tellimuste andmed, makseandmed, kontaktandmed ja muud seotud kanded), mis on ette nähtud kodulehe www.karcher.ee registreeritud kasutajatele esitamiseks;
c. kodulehe kasutamise andmed, mis on kogutud, kasutades küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis on seotud interneti kasutamisega;
d. meie või meie kullerite esindaja võib paluda Teil esitada isikudokumendi (passi, ID-kaardi, uut tüüpi juhiloa) selleks, et identifitseerida ostja või ostja volitatud kauba vastuvõtja enne, kui ta kauba üle annab;
e. teised andmed, mida kogutakse, tuginedes Teie nõusolekule ja mida kirjeldatakse põhjalikult sel ajal, kui palutakse Teilt nõusolekut.

IP AADRESSID JA KÜPSISED

Me võime koguda informatsiooni Teie arvuti kohta, sh kui selline informatsioon on kättesaadav, IP aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi kohta seoses süsteemi haldamisega ja selleks, et esitada üldistatud informatsioon meie reklaamijatele ja äripartneritele. Need on statistilised andmed meie kasutajate internetitoimingute ja viiside kohta, mitte isikuandmed mis võimaldavad isikut tuvastada.

Kui Te kinnitate, et nõustute küpsiste kasutamisega, võime saada informatsiooni Teie üldise internetikasutuse kohta, kasutades küpsiseid, mida säilitatakse Teie arvuti kõvakettal. Küpsised on informatsioon, mis tõstetakse arvuti kõvakettale. See aitab meil parandada oma kodulehte ja esitada paremaid ja individuaalsetele vajadustele enim kohaldatud teenuseid.

Küpsised võimaldavad meil:

a. hinnata meie auditooriumi suurust ja kodulehe kasutamise viisi;
b. koguda informatsiooni Teie valikute kohta, samuti kohaldada kodulehte klientide vajaduste järgi nii, et see vastaks Teie isiklikele huvidele;
c. kiirendada Teie otsinguprotsesse;
d. tunda Teid ära, kui tulete tagasi meie kodulehele.

Te võite välja lülitada või loobuda küpsiste vastuvõtmisest, aktiveerides brauseri seaded, mis ei võimalda meil küpsiseid kasutada. Kuid kui Te valite need seaded, võite kaotada ligipääsu teatud osale meie kodulehest. Kui Te ei ole seadistanud oma brauserit nii, et see ei võimaldaks küpsiste kasutamist, saadab meie süsteem küpsiseid, kui sisenete kodulehele. Oma nõusolekust võite igal ajal loobuda, muutes oma internetibrauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised.

Anname Teile teada, et meie reklaamijad ja äripartnerid võivad samuti kasutada küpsiseid, mida meie ei kontrolli.

 

Andmed kasutatavate küpsiste kohta leiate siit

 

KUS JA KUI KAUA ME SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID

Kogu informatsioon, mille meile esitate, on hoiul meie turvalistes serverites. Kõik maksetehingud on krüpteeritud. Kui meie oleme Teile andnud (või olete ise valinud) salasõna, mis võimaldab ligipääsu meie kodulehe osadele, olete Teie vastutav selle eest, et salasõnaga käitutaks nii, nagu tuleb käituda konfidentsiaalse informatsiooniga. Me palume Teil mitte avaldada oma salasõna kolmandatele isikutele.

Kahjuks ei ole informatsiooni edastamine interneti teel täiesti ohutu. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida, et teie andmed edastatakse turvaliselt meie kodulehele. Informatsiooni edastamise ajal peate Te olema ettevaatlik, valima sobivad tehnilised turvameetmed, et kaitsta oma konto andmeid, mitte avaldama neid kolmandatele isikutele jne. Kui informatsioon jõuab andmete haldajani, tagame asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise, identifitseerimise ja rakendamise eest, võttes arvesse Riikliku andmekaitse inspektsiooni nõudeid ja kohaldatavaid õigusakte.

Me üritame mitte säilitada aegunud või mittevajalikku teavet ja soovime tagada, et informatsioon oleks alati ajakohane ja õige, kuna me säilitame Teie isiklikke andmeid ainult nii kaua, kui on vaja andmete töötlemise eesmärgil või seda näevad ette õigusaktid. Määratud kuupäeval isikuandmed hävitatakse automaatselt või teevad seda vastutavad isikud.

UUDISKIRJA TELLIMISEL ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kui tellite uudiskirja teatud vormidel (nt toote registreerimisvorm "Registreeri ja võida", garantiipikendused, e-poest tasumine) või kui olete uudiskirja varem tellinud, on sellel vormil olev teave ja ka teie e-poe ostude ajalugu lisatud teie olemasolevale uudiskirjaprofiilile või võetakse neile aluseks uue uudiskirja profiili loomisel. Seda teavet kasutatakse uudiskirjade isikupärastamiseks, et pakkuda teile kõige sobivamat teavet meie tutvustuste, pakkumiste ja teenuste kohta.

 

ANDMEHALDUSPROTSESS JA KORD

Informatsiooni Teie kohta kasutame me alljärgnevatel eesmärkidel.

1. Elektroonilise kaubanduse eesmärgil:
a. tagamaks, et meie kodulehe sisu oleks esitatud Teile ja jõuaks Teie arvutini kõige tõhusamal viisil;
b. täitmaks meie omavaheliste lepingutega võetud kohustusi;
c. et Te saaksite soovi korral kasutada meie interaktiivseid teenuseid;
d. kui soovime teavitada Teid muudatustest, mis on seotud meie teenustega;
e. et identifitseerida ostjat;
f. et toimetada kaup kohale Teie nimetatud aadressil.

2. Meie kaupade ja teenuste turunduseesmärkide täitmiseks:
a. pakkumaks Teile informatsiooni, tooteid või teenuseid, mida soovite meilt saada või mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kui Te ei olnud vastu Teie kontaktandmete sellisele kasutamisele;
b. juhul, kui Te olete meie klient, võtame Teiega ühendust, kasutades elektroonilisi vahendeid (e-posti või SMS-i), teavitame Teid kaupadest ja teenustest, mis on sarnased nendega, mida müüdi Teile varem;
c. vastuseisu isikuandmete töötlemisele ettenähtud eesmärgil võite avaldada Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

3. Muud eesmärgid, mida kirjeldatakse Teile kinnitamiseks antud nõustumisvormides (reklaamikampaaniad, mängud, loterii, konkursid, teiste ostjate kaupade turundus):
a. me võime kasutada Teie isikuandmeid või lubada Teie andmeid teistele andmete saajatele Teie nõusolekul selleks, et pakkuda Teile kaupade ja teenuste kohta informatsiooni, mis võiks Teid huvitada ja meie või teised andmete saajad võivad seetõttu võtta teiega ühendust e-posti või telefoni teel;
b. kui Te nõustute sellega, et Teie andmed edastatakse teistele andmete saajatele, võtame meie (või nemad) Teiega ühendust e-posti teel alles siis, kui oleme saanud teie nõusoleku;
c. kui Te ei soovi, et me kasutaksime Teie andmeid või annaksime Teie andmeid edasi teistele andmete saajatele turundustegevuse läbiviimiseks, märkige vastav linnuke ankeedil, milles palume Teil esitada oma andmed.

Me ei esita informatsiooni Teid identifitseerivate andmete kohta meie reklaamijatele, kuid me võime neile esitada üldistatud informatsiooni oma tarbijate kohta (näiteks võime me neid teavitada sellest, et 500 meest, kes on nooremad kui 30 aastat, klõpsasid mingil päeval nende reklaamile). Lisaks võime kasutada ka sellist üldistavat informatsiooni, mis aitaks reklaamijatel jõuda nende sihtauditooriumini (näiteks naisteni). Rahuldades oma reklaamijate palveid esitada nende reklaami sihtauditooriumile, võime me kasutada ka Teilt saadud isikuandmeid.

TEIE INFORMATSIOONI ESITAMINE

Me võime avaldada Teie isikuandmeid mõnele meie grupi liikmele (meie filiaalidele, emaettevõttele „holding’le“ ja selle tütarettevõtetele) nii, nagu see on sätestatud Eesti Vabariigi seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras alljärgnevalt:
a. isikuandmed isikuandmete saajatele, kes asuvad Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes Euroopa majanduspiirkonna (EMP) riikides, esitatakse samadel tingimustel, eesmärkidel ja korras nagu ka andmete saajatele, kes asuvad Eesti Vabariigis;
b. isikustamata andmed (statistika, tulemuste analüüs), mida me kogume Teilt, võidakse edastada ja need salvestatakse kohas, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Isikuandmeid võib edastada andmete saajatele, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) järgmistel juhtudel:
c. kui on saadud luba Riiklikult andmekaitse inspektsioonilt anda andmeid kolmandatele riikidele;
d. kui on saadud eelnevalt andmesubjekti nõusolek;
e. kui isikuandmete edastamine on vajalik selleks, et luua või hakata täitma lepinguid andmete töötleja ja kolmanda isiku andmesubjekti huvides;
f. isikuandmeid on vaja edastada lepingu täitmiseks andmete töötleja ja andmesubjekti vahel või selleks, et oleks ellu viidud meetmed, mis võetakse kasutusele enne lepingu sõlmimist andmesubjekti taotlusel;
g. isikuandmete edastamine on vajalik (või seadusega kehtestatud) seoses olulise avaliku huviga või kui need on vajalikud kohtuasja arutamiseks kohtus.

Lisaks võib isikuandmeid töödelda ka personal, kes tegutseb väljaspool EMP-d ja töötab meie või ühe meie tarnija juures. Me võtame tarvitusele kõik meetmed, mis on põhjendatud, tagamaks, et teie andmeid töödeldaks ja säilitataks käesoleva privaatsuspoliitikaga sätestatud korras.

Me võime avaldada Teie isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele alljärgnevatel juhtudel:

a. kui me müüme või ostame ükskõik millise äriettevõtte või vara, võime avaldada Teie isikuandmeid sellise äriettevõtte tulevasele müüjale või ostjale;
b. kui Kärcher OÜ või kogu ettevõtte vara on ostetud kolmanda isiku poolt, antakse ettevõtte klientide isikuandmed üle kui üks omandi osa;
c. kui me oleme kohustunud avaldama või jagama Teie isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi või oma kasutustingimuste rakendamiseks või tarnete ja teiste kokkulepete nõuete ja tingimuste täitmiseks või kaitsmaks OÜ-t Kärcher, meie kliente või muid õigusi, omandit või turvalisust. See hõlmab infovahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et kaitsta end pettuste eest ja vähendada klientide maksejõuetuse riski;
d. meil on õigus Privaatsuspoliitikas ette nähtud andmete (või nende osade) töötluse korral kasutada andmetöötlejaid, kellele nimetatud teave (või selle osa) edastatakse või muutub kättesaadavaks muul viisil nende kohustuste täitmise eesmärgil.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus:

a. nõuda informatsiooni Teie töödeldavate andmete kohta;
b. nõuda Teie isikuandmete parandamist, kui Te isikuandmetega tutvudes tuvastate, et andmed on valed, ei ole põhjalikud ega täpsed;
c. nõuda isikuandmete kustutamist või peatada andmete töötlemine ja säilitamine, juhul, kui tuvastatakse, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
d. nõuda meil mitte kasutada ja (või) tühistada Teie andmete kasutamine turunduseesmärgil.

Me tavaliselt teavitame Teid (enne Teie andmete kogumist), et kavatseme kasutada andmeid neil eesmärkidel või kui teatud eesmärkidel kavatseme avaldada Teie informatsiooni kolmandatele isikutele. Te saate kasutada oma õigust mitte nõustuda andmete sellise töötlemisega, märkides selle vastavates kohtades vormidele, mida kasutame Teie andmete saamiseks. Lisaks võite kasutada õigust andmete mitte kasutamiseks või tühistamiseks igal ajahetkel, võttes ühendust aadressil: pood@ee.kaercher.com.

Meie kodulehel võivad vahel olla viited, mis on ette nähtud sisenemiseks partnerite, reklaamijate ja filiaalide kodulehtedele. Kui sisenete sellist viidet kasutades ükskõik millisele kodulehele, pöörake tähelepanu sellele, et nendel kodulehtedel on oma privaatsuspoliitika ja me ei vastuta ega kohustu millekski nende poliitika suhtes. Palume vaadata see poliitika üle enne, kui esitate oma isikuandmed nendele kodulehtedele.

LIGIPÄÄS INFORMATSIOONILE

Seadusega on teile ette nähtud õigus saada informatsiooni, millistest allikatest ja milliseid Teie isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid kogutakse, millistele andmete saajatele osutatakse kogumisteenust ja osutati vähemalt viimase aasta jooksul. Kui te esitate pöördumise antud informatsiooni esitamiseks, on andmete töötlejal õigus paluda Teil esitada isikusamasust kinnitav dokument või tuvastada isikusamasus õigusaktides ettenähtud muul viisil või kasutades elektroonilisi sidekanaleid, mis võimaldavad identifitseerida isikut nõuetekohaselt, kinnitada oma isikusamasust. Andmete haldaja, kes on saanud teie avalduse, peab mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pöördumise päevast esitama vastuse.

MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Igasugused muudatused, mida võime teha, et muuta privaatsuspoliitikat tulevikus, avaldatakse meie kodulehel ja vajadusel edastatakse Teile e-postiga.

KUIDAS VÕTTA ÜHENDUST

Selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ja avaldused palume edastada aadressil: OÜ Kärcher, Kadaka tee 133, 12915 Tallinn või ka pood@ee.kaercher.com