IGA ARVAMUS LOEB – TÖÖTAJAD TERAVDAVAD JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID EESMÄRKE

Kui probleem puudutab kõiki, peaks kõigil olema võimalik selle lahendamises kaasa lüüa. "Jätkusuutlikkuse hommikusöögil 2020+" andsid Brasiilia, Hiina ja Saksamaa töötajad 2025. aastani kehtiva strateegia määratlemisse märkimisväärse panuse.

Iga arvamus loeb - töötajad teravdavad jätkusuutlikkuse alaseid eesmärke

Töötoad Brasiilias, Hiinas ja Saksamaal

Jätkusuutlikkus on üks meie aja põhiküsimusi. Paljude meie töötajate jaoks mängib see küsimus rolli mitte ainult nende töö osana, vaid on ka isikliku tähelepanu all – olgu selleks siis vestlused sõprade ja perega või enda käitumismallide kahtluse alla seadmine. Kärcher soovis anda neile asjast huvitatud töötajatele uute jätkusuutlikkuse eesmärkide väljatöötamisel võimaluse kaasa lüüa ning oma ideedel ja väärtustel otseselt ettevõtte tulevaste tegevusvaldkondade määratlemisse panustada.

Uute jätkusuutlikkuse eesmärkide kontseptsiooni välja töötamise faasis toimusid 2019. aastal töötoad kolmes Kärcheri peamises tootmisüksuses - Vinhedos Brasiilias, Changshus Hiinas ja Winnendenis Saksamaal. „Jätkusuutlikkuse hommikusöök 2020+“ ürituste sarjast võttis kokku osa 130 töötajat. Saksamaa avalöögil lõi kaasa 75 osalejat.

Kolme riigi töötubadesse said kandideerida kõigi erialade töötajad. Kokku koguti üle 400 idee. Kõigi harude üks olulisemaid probleeme oli säästliku materjali kasutamine toodete ja tootmise jaoks.

Kutse jätkusuutlikkuse hommikusöögile 2020+

Keskendumine kliimasõbralikule tootmisele, säästvatele toodetele ja sotsiaalsetele küsimustele

Terviklikust vaatenurgast ei hõlmanud see töötajate jaoks mitte ainult masinatesse integreeritud materjali koostist, aga ka selle vastupidavust valmistoodangus ning tooraine säästlikku kasutamist masinates ja pakendites. Need tingimused leiate 2025. aastaks määratletud jätkusuutlikkuse strateegiast, sealhulgas eesmärkidest optimeerida oma pakendeid ja suurendada ringlussevõetud plasti hulka meie toodetes.

Jätkusuutliku tarneahela soovi võetakse arvesse algatuses „Sotsiaalne kangelane“. Eesmärk suunata tulevased sotsiaalsed kohustused kogu maailmas väärtuste säilitamise poole on samuti selle algatuse osa – ükskõik kas laiaulatuslikus koostöös selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu ülemaailmne loodusfond või üksikute ühingute toetamise kaudu. Eelkõige rõhutasid töötajad töötubades soovi propageerida hariduslikke ja kohalikke algatusi.

 

2025. aasta jätkusuutlikkuse eesmärgid

Lisaks töötajate töötubade tulemustele andsid oma panuse uue jätkusuutlikkuse strateegia koostamisse ka USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Brasiilia ja Jaapani usaldusväärse kliendiuuringu tulemused. Uue strateegia põhijuhiseks olid ÜRO säästva arengu eesmärgid. Kärcheri jätkusuutlikkuse eesmärgid on ühendatud kolmeks algatuseks: „Nullemissioon“, „Vähendame, taaskasutame, võtame ringlusse“ ja „Sotsiaalne kangelane“.

Körcheri jätkusuutlikkuse hommikusöök 2020+ Vinhedos, Brasiillias

Vinhedo, Brasiilia

Kärcheri jätkusuutlikkuse hommikusöök 2020+ Changshus, Hiinas

Changshu, Hiina

Körcheri jätkusuutlikkuse hommikusöök 2020+ Winnendenis, Saksamaal

Winnenden, Saksamaa

Teile võib huvi pakkuda ka see: