Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25 ASF 62955880 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/aktiivpuhastusvahend-happeline-rm-25-asf-62955880.html Happeline kõrgsurvepesurites kasutatav puhastusvahend sanitaaraladele. Eemaldab katlakivi, rooste, õlle- ja piimaplekid, rasva ja munavalge plekid. Ideaalne kasutamiseks toiduainetööstuses kasutatavate mahutite sisemuste puhastamiseks.

Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25 ASF

Happeline kõrgsurvepesurites kasutatav puhastusvahend sanitaaraladele. Eemaldab katlakivi, rooste, õlle- ja piimaplekid, rasva ja munavalge plekid. Ideaalne kasutamiseks toiduainetööstuses kasutatavate mahutite sisemuste puhastamiseks.

Tellimuse number: 6.295-588.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Kaal koos pakendiga (kg) 3
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25 ASF
 Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25 ASF
 Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
 • Z 20 Sisaldab 2-Butüün-1,4-diool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Vaatide puhastamine
 • Meiereid
 • Sanitaarseadmed
 • Toiduaineid vedavad paakautod