Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Rattajälgede ja abrasiooni eemaldi RM 776, NTA-vaba 62955720 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/porand/plekieemaldus/rattajaelgede-ja-abrasiooni-eemaldi-rm-776-nta-vaba-62955720.html Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid. NTA-vaba.

Rattajälgede ja abrasiooni eemaldi RM 776, NTA-vaba

Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-572.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Kaal koos pakendiga (kg) 224,8
Toode
 • Tõhus eripuhastusvahend rehvi- ja kulumisjälgede eemaldamiseks.
 • Lahustab tööstusveokite poolt tekitatud rehvijäljed.
 • Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
 • Eemaldab vaha- ja polümeerkatted.
 • Eemaldab tõhusalt kleeplindi jäetud jäljed.
 • Sobib kasutamiseks ka ehitusobjektide lõpp-puhastuseks.
 • NTA-vaba
 Rattajälgede ja abrasiooni eemaldi RM 776, NTA-vaba
 Rattajälgede ja abrasiooni eemaldi RM 776, NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Põrandapuhastus