Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
CA 10 C Extra sanitaaralade sügavpuhastusvahend 62954800 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/sanitaarruumid/ca-10-c-extra-sanitaaralade-suegavpuhastusvahend-62954800.html Värskelõhnaline kõrge viskoossusega üldpuhastusvahend, mis sobib väga määrdunud sanitaarpindade käsitsi puhastamiseks. Toote spetsiaalne geelisisaldus on välja töötatud paremaks püsimiseks vertikaalpindadel, näiteks tualettruumides ja pissuaarides.

CA 10 C Extra sanitaaralade sügavpuhastusvahend

Värskelõhnaline kõrge viskoossusega üldpuhastusvahend, mis sobib väga määrdunud sanitaarpindade käsitsi puhastamiseks. Toote spetsiaalne geelisisaldus on välja töötatud paremaks püsimiseks vertikaalpindadel, näiteks tualettruumides ja pissuaarides.

Tellimuse number: 6.295-480.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Toode
 • Tõhus sanitaarseadmete sügavpuhastusvahend
 • Mõjub kiiresti
 • Eemaldab tõrksa katlakivi ja uriini- ja seebijäägid, rasva ja jalatsitest tekkivad triibud.
 • Geelja koostisega, mis tagab parema haakumise vertikaalsetel pindadel.
 • Ei jäta kuivades pinnale triipe.
 • Lihtne kasutada. Lihtsustab järgneva puhastamist
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
 • Omab Euroopa ökomärgist
 CA 10 C Extra sanitaaralade sügavpuhastusvahend
 CA 10 C Extra sanitaaralade sügavpuhastusvahend
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Sanitaarseadmed