Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktiivvaht NANO RM 816 ASF 62954400 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/aktiivvaht-nano-rm-816-asf-62954400.html Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda ja valmistades seda ette viimistlusvahendi RM 832 ASF Nano jaoks.

Aktiivvaht NANO RM 816 ASF

Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda ja valmistades seda ette viimistlusvahendi RM 832 ASF Nano jaoks.

Tellimuse number: 6.295-440.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 21,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 250 / 440
Toode
 • Nanotehnoloogial põhinev tõhus šampoon
 • Eemaldab rasva, õli, heitmete ja putukate jäägid
 • Loob nanostruktuuriga pinna, mida saab täiendavalt töödelda läiget andva kuivatusainega NANO RM 832 ASF
 • Tulemuseks on vett tõrjuv efekt.
 • Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
 • Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
 • Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
 • VDA nõuetele vastav
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
 • NTA-vaba
 Aktiivvaht NANO RM 816 ASF
 Aktiivvaht NANO RM 816 ASF
 Aktiivvaht NANO RM 816 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Sõidukite puhastamine
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Autod