Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiivpuhastusvahend, happeline, RM 804 ASF 62955950 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/intensiivpuhastusvahend-happeline-rm-804-asf-62955950.html Happeline leotusvahend autopesulatesse ja kõrgsurvepesuritesse. Eemaldab anorgaanilise mustuse, näiteks krohvi, lubja, mördi ja betooni ehitussõidukitelt ja teraskonstruktsioonidelt.

Intensiivpuhastusvahend, happeline, RM 804 ASF

Happeline leotusvahend autopesulatesse ja kõrgsurvepesuritesse. Eemaldab anorgaanilise mustuse, näiteks krohvi, lubja, mördi ja betooni ehitussõidukitelt ja teraskonstruktsioonidelt.

Tellimuse number: 6.295-595.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,4
Toode
 • Korrosioonikaitse värvitud pindadel
 • Eemaldab mineraalide plekid (nt krohv, katlakivi, mört ja betoon)
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Intensiivpuhastusvahend, happeline, RM 804 ASF
 Intensiivpuhastusvahend, happeline, RM 804 ASF
 Intensiivpuhastusvahend, happeline, RM 804 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Toiduaineid vedavad paakautod
 • Sõidukite puhastamine