Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Poleerimisvaht RM 837 62957790 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/poleerimisvaht-rm-837-62957790.html

Poleerimisvaht RM 837

Tellimuse number: 6.295-779.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 20,8
Toode
 • Pikaajaline kaitsev ja läiget andev vaha autopesulatele, kus saab kasutada vahuga poleerimist
 • Tulemuseks on täiuslik ja särav kõrgläikeline viimistlus
 • Mõju kestab kuni 6 pesu
 • Kaitseb värvi mustuse, putukate, happevihmade, teesoola ja teiste keskkonnamõjude eest.
 • Kaitseb ilma vahepealse kuivatuseta
 • Toimib efektiivselt iga karedusega veega
 • Ei jäta jääke ketastele.
 • Ei kleebi pesuharja harjaseid ega otskuid kokku
 • VDA nõuetele vastav
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 • Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
 Poleerimisvaht RM 837
 Poleerimisvaht RM 837
 Poleerimisvaht RM 837
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P362 Võtta saastunud rõivad seljast.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
 • Autod