Universālais tīrītājs FloorPro RM 754

Īpaši efektīvs tīrīšanas līdzeklis vaska un polimēru pārklājumu noņemšanai no ūdensizturīgiem un sārmu jutīgiem grīdu segumiem. Nav nepieciešams veikt nekādu papildu apstrādi.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Iepakojuma vienības 1
pH 10,5
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 11,2
Produkts
 • Iedarbīgs tīrīšanas līdzeklis, kas noņem taukus un citus netīrumus.
 • Noņem vaska un polimēra pārklājumus.
 • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
 • Var izmantot praktiski visur
 • Plašas pielietojuma iespējas: piemērots visu ūdensizturīgu, sārmu jutīgu (linoleja) un sārmu drošu (PVC) grīdu segumu tīrīšanai.
 • lieliska materiālu saderība
 • Zems pH līmenis izmantojamajā koncentrācijā.
 • Nav nepieciešama nekāda laikietilpīga skalošana.
 • Piemērots arī regulārai uzkopšanai.
 • Vienkārši un viegli lietot.
 • Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu.
 • Mazputojošs sastāvs
 Universālais tīrītājs FloorPro RM 754
 Universālais tīrītājs FloorPro RM 754
 Universālais tīrītājs FloorPro RM 754
 Universālais tīrītājs FloorPro RM 754
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Videos
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana
Piederumi