Memnona kolosi - Tēbu rietumdaļa, Ēģipte

Memnona kolosi

Noņemti kaitīgi netīrumu nosēdumi

Memnona kolosi Tēbu rietumdaļā, netālu no Ķēniņu ielejas, tiek uzskatīti vienām no lielākajām un nozīmīgākajām senās Ēģiptes skulptūrām. Abas 3300 gadus vecās un vairāk nekā 800 t smagās akmens figūras reiz sargāja ieeju Amenhotepa III piemiņas templī, kas praktiski nav saglabājies. Dažādu konservācijas pētījumu un pasākumu gaitā sēdošo figūru skulptūras tika atbrīvotas arī no netīrumu nosēdumiem, kas izraisīja akmens virsmas koroziju. Šo darbu veica tīrīšanas iekārtu ražotāja Kärcher speciālisti Ēģiptes Senlietu pārvaldes uzdevumā Prof. Dr. Štadelmana (Stadelmann), Vācu arheoloģiskā institūta Kairā bijušā vadītāja, vadībā.

Abas vairāk nekā 14 m augstās kvarcīta skulptūras attēlo faraonu Amenhotepu III un reiz atradās pirms, iespējams, Ēģiptes lielākā tempļa pirmā balsta. Noturīgas netīrumu kārtas dēļ, kas bija izveidojusies gadsimtu gaitā, skulptūras stipri apdraudēja sāls izdalījumi.

Tīrīšanas svarīgākais uzdevums bija noņemt netīrumu kārtu, kas bojāja akmeni, un tādējādi novērst skulptūru turpmāku koroziju. Tīrīšanas darbus profesionāli uzraudzīja diplomēts restaurators Jenss Linke (Jens Linke) no Mellingenes. Darba gaitā tika izmantota daļiņu strūklošanas tehnoloģija. Strūklošana tika veikta ar ārkārtīgi smalku kalcija karbonātu (graudiņu lielums 0,04 – 0,14 mm, cietība pēc Mosa skalas 2,5). Netīrumu garoza tika noņemta kārtu pēc kārtas ar Kärcher strūklošanas pistoli, ar kuras palīdzību iespējams manuāli pielāgot gaisa spiedienu un strūklošanas materiāla daudzumu. Tādējādi bija iespējams attīrīt kolosu akmens virsmu, ņemot vērā tās atšķirīgo slodzes izturību dažādās vietās. Pārsteidzošā kārtā tīrīšanas gaitā tika atklātas pat sākotnējā krāsojuma pēdas, ko pēc tam rūpīgi atsedza, lai nenodarītu tam kaitējumu.