SensoTimer ST6 eco!ogic

Nutikas kastmistaimer SensoTimer ST6 eco!ogic võtab arvesse taimede veevajadust ja kasutab raadioandurit niiskustaseme kontrollimiseks.

Süsteem SensoTimer ST6 eco!ogic teostab kastmist läbi niiskustaseme kontrollimise ja vastavalt vajadusele. Seadme komplekti kuuluv andur mõõdab pinnase niiskustaset ja edastab andmed raadio teel SensoTimer andurile. Soovitud niiskustaseme väärtuse saab seadistada viiel tasemel. Kui niiskustase langeb allapoole määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Eemaldatav juhtpaneel ja 5 nuppu muudavad programmeerimise väga lihtsaks. Päevaks saab seadistada kuni kaks kastmisaega (maksimaalne kastmise kestvus: 90 min). Ökoloogilist eco!ogic funktsiooni kasutades saab kastmise algust edasi lükata 1–7 päeva. Käsitsi kastmine on võimalik igal hetkel. Kastmise programmeerimist saab vaid nupuvajutusega 24 tunniks peatada. Süsteem SensoTimer ST6 eco!ogic ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Kraaniadapter ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja 9V patareid (ei kuulu komplekti).

Omadused ja tulu
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Kastmine vastavalt niiskustasemele
Kastmine vastavalt niiskustasemele
Taimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine
Kastmine vastavalt vajadusele.
 SensoTimer ST6 eco!ogic: Automaatne sisse- ja väljalülitus
Automaatne sisse- ja väljalülitus
Eesmärgipärane kastmine.
Eemaldatav ekraan
  • Mugav programmeerimine.
Nupp kastmise katkestamiseks 24 tunniks
  • Kastmise katkestamine 24 tunniks.
Käsitsi kastmise võimalus
  • Lühiajaline vee eemaldus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere G3/4 + G1
Maksimaalne rõhk (bar) 10
Kaal (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 96 x 137 x 153
-- Toodete ühendamisel joogiveesüsteemi külge tuleb järgida standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige nõu spetsialistilt. Sisaldab nanomaterjale.

Seadmed

  • Programmeeritav vee väljalask, 1 tükk
  • Niiskusandur, 1 tükk
  • Patareid on vajalikud.
  • Patareid on komplektiga kaasas, ei
  • Patareide arv, 2 x 9 V plokk
 SensoTimer ST6 eco!ogic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Muru, lille- ja köögiviljapeenrad, hekid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.

Küsimused SensoTimer ST6 eco!logic kohta

Üldine teave

SensoTimer ST6 eco!ogic on varustatud ühe veeväljundiga ja ühe anduriga, samas kui ST6 Duo eco!ogic mudelil on kaks väljundit ja kaks andurit. Mõlema mudeli puhul kasutatakse sama ekraani. Kui alguses kasutatakse ainult ühte andurit, siis teist andurit ekraanil ei kuvata. See jääb nii kuni SensoTimeri lähtestamiseni.

SensoTimeri ühendamiseks on kaks võimalust:
a) ventiilibloki paigaldamine otse kraanile;
b) ventiilibloki paigaldamine seinale. Paigaldamiseks võib toiteliini viia vooliku kaudu kraanist soovitud asukohta, näiteks maja seina mööda. Ventiilibloki tagaküljel olevad süvendid tagavad paigaldamise lihtsuse. Näiteks võib kraanile paigaldada mitme väljundiga jaoturi, luues seeläbi vaba ühenduse käsitsi kastmiseks.

Jah, SensoTimerit võib kasutada maa-aluste suure vooluga kastmissüsteemide juhtimiseks.

Need on:
a) kandiline vihmuti
b) pöörlev vihmuti
c) niisutusvoolik
d) Kärcheri Rain System™

Andur

Parim koht andurile on kastetaval alal.

Vahepealsete takistusteta võib anduri ja juhtseadme asetada üksteisest 100 m kaugusele.

Ei. Iga andur ühendatakse juhtseadmega unikaalse aadressi abil ning määratakse konkreetsele veeväljundile. Tagamaks seadme sujuv töö, tuleb enne esimest käivitamist õppida tundma, kuidas masin töötab.

Tunni aja jooksul pärast esimest käivitamist, saadab andur näidud juhtseadmele iga minuti järel. Hiljem edastatakse näidud iga 30. minuti järel.

Pärast kõikide seadistuste sisestamist, saate seadme funktsionaalsust kontrollida tilgutades lihtsalt natuke vett anduri valgele plaadipinnale. Mõne sekundi möödudes ilmuvad juhtseadme ekraanile veetilga kujutised. Tavaliselt ilmuvad ekraanile kõik viis võimalikust tilgast, kuna plaat on väga tundlik.

Funktsioonid

Esialgsel käivitamisel piisab tehaseseadetest, kuid seadeid tuleks kontrollida ja kohandada vastavalt taimede vajadustele, eriti kastmiskünnise käivitamise väärtus. Kõiki seadeid saab hiljem vastavalt vajadusele muuta.

Andur saadab niiskusväärtuse juhtseadmesse iga 30. minuti järel.

Sõltuvalt mulla tüübist võib maapinna niiskustase tunduda erinev. Näiteks istutusmuld imab vett nagu käsn ja tundub kuiv suhteliselt kiiresti. Sellele vaatamata kuvatakse SensoTimeri ekraanil viit veetilka, kuna istutusmulla tegelik niiskustase on suurem kui see tundub.

Andur edastab andmed iga 30. minuti järel. Kastmine jätkub kõige rohkem 29 minutit, enne kui andur edastab signaali, mis kastmise lõpetab. Kastmine peatub ka siis, kui anduri plaat puutub kokku veega. Kõigepealt valgub vesi ühtlaselt maapinnale.

eco!ogic funktsiooni võimaldab kastmist 1-7 päeva edasi lükata. See säästab vett ja soodustab taimejuurte kasvu.
Kui seadistustes on määratud [ -d ], siis on funktsioon välja lülitatud ja kastmine käivitub kohe, kui mõõdetud niiskuse väärtus langeb alla määratud kastmiskünnist.
Kui funktsioon on aktiveeritud, lükatakse kastmist edasi määratud aja võrra.

Näide kahepäevase edasi lükkamise kohta:
oletame, et kastmise algus on määratud esmaspäevale, kui pinnase niiskus langeb alla määratud taset, vihma ei ole sadanud ja seadistatud on kahepäevane kastmise edasilükkamine, siis käivitub kastmine kolmapäeval hommmikul kell 8. Juhul kui vahepeal sajab ja mulla niiskustase jõuab soovitud tasemele, siis käivitub kastmine järgmisel määratud ajal (eeldusel, et pinnaniiskus langeb alla määratud niiskustaset). Määratud aeg lükatakse taas kord kahe päeva võrra edasi.

Jah. Eemaldage andurist ja juhtseadmest patareid ning pange need pärast lühikest aega tagasi. Juhtseadme taaskäivitamisel, vajutage ja hoidke [OK] nuppu kuni ekraanile ilmuvad kõik sümbolid ja kell hakkab vilkuma. Pärast aja seadistamist algab pöördloendamine ja võib ühendada anduri 1. Patarei sisestamisel järgige palun õiget paigaldamise järjekorda.

Veaotsing

Kui ekraanil kuvatakse "ERR", tähendab see probleeme ventiiliga. Ventiil võib olla blokeeritud võõrkeha poolt. SensoTimeri uuesti käivitamiseks tuleb patarei eemaldada ja uuesti paigaldada. Eemaldage ventiili kraaniadapter ja kontrollige võõrkehade suhtes. Proovige ventiili avada käsitsi kastmisrežiimil ning loputage võõrkeha välja.

Raadiosignaalisümbol vilgub, kui juhtseade otsib anduri raadiosignaali. Kui juhtseade ei saa andurilt signaali ühe tunni jooksul, kuvatakse "Off" Signaali saab uuesti käivitada [ok] nupu vajutamisega.

Raadiosignaalisümbol vilgub, kui...
a) anduri ja juhtseadme vaheline maa on liiga pikk või nende vahel on mingi muu objekt.
Nõuanne Vähendage juhtseadme ja anduri vahelist vahemaad.
b) juhtseade taaskäivitub.
Signaal leitakse automaatselt poole tunni jooksul.
Nõuanne: Kui anduri patarei eemaldada ja uuesti paigaldada leiab juhtseade signaali ühe minuti jooksul.
c) raadiosignaali häirib teine signaal ja juhtseade ei ole võimeline andurit leidma.
Nõuanne: Kui teine signaal seadme tööd enam ei sega, leitakse andur automaatselt 30. minuti jooksul.

Kuvand "OFF" viitab kahele võimalikule põhjusele:
a) Patarei on tühi.
Kui patarei on tühi, siis ekraanile kuvatakse "OFF". Patareisümbol ekraanil näitab samuti, et patarei on tühi. Patarei tuleb asendada.
b) Anduri signaali ei leita.
Kui juhtseade kaotab anduri signaali, hakkab see seda otsima ja raadiosignaali sümbol hakkab vilkuma. Kui juhtseade ei leia signaali ühe tunni jooksul, kuvatakse ekraanile "OFF". Sellisel juhul näitab patareisümbol patarei hetkeolekut ja raadiosignaalisümbol vilgub. Taaskäivitage seade vajutades nuppu [OK].

Veenduge, et anduri plaat puutub kokku maapinnaga. Järgige palun anduri paigaldamisjuhiseid.

Talvel hoiustamine

Kruvige ventiil kraani küljest lahti ja tühjendage SensoTimer avades ventiil käsitsi kastmise režiimil. Eemaldage juhtseadmest ja andurist patareid ning hoidke kõiki osasid kuni järgmise kevadeni külmakindlas asukohas. Kärcher soovitab iga kastmishooaja alguses paigaldada uued patareid.

Varuosad

Jah, te võite asendada SensoTimeri ja kasutada siis uut andurit. Andurid on saadaval ka varuosadena
(osa number: 4.645-499.0).

Õigete näitude tagamiseks, tuleks anduri plaat igal aastal, uue kastmishooaja alguses, välja vahetada. Anduri plaat on saadaval osa numbriga 2.645-242.0.