PÕRANDA PUHASTAMINE: MEHHAANILISE PUHASTAMISE EELISED VÕRRELDES PUHASTUSMASINATEGA

Kõvade ja elastsete põrandakatete märgpuhastamiseks kasutatakse lisaks käsitsi puhastamise seadmetele puhastusmasinaid. Masinad saavad niisutada ja küürida ühes etapiga ja otsekohe imada musta vedeliku. Sel viisil teostatakse töö hügineeniliselt ja efektiivselt.

Põranda pesemine
Põrandapuhastamine masinaga BD 80/100

Mehhaanilise puhastamise eelised

Mehhaanilise puhastamise eelis võrreldes käsitsi puhastamisega on see, et mikroobid - näiteks absorbeerides musta vett - eemaldatakse püsivalt ja need ei saa koguneda käsitsi puhastamiseks kasutatavasse riidelappi. See vähendab uuesti saastumise riski.

Kontaktivaba puhastamisega on samuti vähendatud käte kaudu saastumise riski. Puhastusmasinate kasutamine suurendab samuti efektiivsust: tänu suuremale pinna puhastamise võimalusele saab suuri pindu puhastada lühema ajaga.

Täiendav eelis: tänu doseerimissüsteemile saab puhastusvahendit lisada täpselt õiges koguses.

Peale selle rakendavad puhastuskuivatid puhastatavale pinnale palju suuremat kokkupuutesurvet. See muudab ka puhastustulemuse võrreldes mopiga paremaks.

 


Puhastusvahendite kasutamine - kas happelist või aluselist?

Soovitav on teha vahetust happeliste ja aluseliste vahtpuhastusvahendite vahel nii, et mikroorganismid ei saaks kohaneda ja neil ei areneks resistentsust. Sama kehtib desinfitseerimisvahendite kohta.

Peale selle takistavad happed anorgaaniliste ladestuste, nagu lubi, kogunemist. Sel juhul ei piisa aluselise puhastusvahendi kasutamisest. Orgaanilist mustust lahustavad hästi leeliselised puhastusvahendid. See on tähtis sellepärast, et ladestused on eriti heaks kleepumise aluseks bakteritele ja viirustele.

Happeliste puhastusvahendite kasutamisel palume panna tähele seda, et võib-olla peab plaatide liitekohti eelnevalt niisutama. Sel juhul ei saa need hapet imada ja nii saab vältida nende kahjustusi.

 

Põranda puhastamine

Puhastusmasinad rullharja tehnoloogiaga

Spetsiaalne väljakutse: reljeefsed põrandakatted

Tekstuuriga põrandakatteid on raskem puhastada käsitsipuhastamiseks mõeldud puhastamissüsteemidega, nagu laiade mopi katete ja varrega puhastusavahendid. Probleem seisneb selles, et mustuse ja puhastusvahendi/hooldustoote jäägid saab pühkida ära reljeefi vahele. Kuid ühelt poolt paistavad need jäägid välja ebameeldivatena ja teiselt poolt pakuvad need kasvulava bakteritele.

Seda probleemi saab vältida rullharja tehnoloogiaga puhastusmansinate kasutamisega, kuna nendes kasutatakse pehmeid harju selleks, et jõuda reljeefi sisse ja muuta lahtiseks mustus, mis seejärel puhastatakse tolmuimejaga. Rullharjade teiseks eeliseks on see, et isegi suuremad mustuse osakesed pühitakse ära ja sellega hoitakse kokku eelneva pühkimise etapi arvelt.

Puhastamine ja desinfitseerimine HACCP (Ohu analüüsi ja kriitilise kontrollpunkti juhendi) kohaselt

Eriti hügieenitundlikes piirkondades, nagu haiglad või köögid, tuleb ruumid ja olemasolevad seadmed hoida puhtad hoolika puhastamise ja vajadusel desinfitseerimisega. Kuna erinevatel ruumidel ja seadmetel on erinevad puhastusintervallid, peab koostama puhastamisplaani ja selle peab riputama nähtavale kohale vastavas ruumis, mida peab puhastama. See plaan peab näitama detailselt:

  • mida (seade, pinnad, põrandad),

  • millal (pärast kasutamist, iga päev, iga nädal),

  • millega (puhastusvahend ja selle kogus)

  • ja kelle poolt (vastutav töötaja)
    peab puhastama.

    Tehtud töö peab täpselt üles kirjutama ja dokumenteerima, kinnitades seda allkirjaga arusaadaval viisil selleks, et võimaldada kontrollimist. Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et puhastamine ja desinfitseerimine on kaks erinevat protsessi. Puhastamise eesmärgiks on eemaldada saaste, s.o ükskõik missugused soovimatud ained, kaasa arvatud toote jäägid, mikroorganismid ning puhastusvahendi ja desinfitseerimisvahendi jäägid. On tõestatud, et põhjalik puhastamine eemaldab pindadelt üle 90% mikroorganismidest ja mikroobidest.

    Desinfitseerimine hõlmab keemilisi ja füüsikalisi protsesse mikroorganismide tapmiseks tasemeni, mis ei ole kahjulik tervisele ega halvenda toidu kvaliteeti.

Põranda puhastamine ja desinfitseerimine