Polish & wax RM 660

Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Toode
 • Kaks-ühes: värviparandused ja kaitse vaid ühe liigutusega.
 • Eemaldab väikesed kriimud (nt pesuharjadest tekkinud).
 • Erilised hoolduskomponendid kaitsevad sõiduki värvitud osi, kiirendavad kuivamist ja tagavad särava lõpptulemuse
 • Värskendab värvi ja tagab särava tulemuse ilma tüütu peegelduseta.
 • Spetsiaalsed koostisosad tagavad sõiduki pinna pikaajalise kaitse.
 • Tilkasid tekitav efekt aitab kaitsta vee ja mustuseosakeste eest
 • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
 • Kasutusvalmis puhastusvahend
 • Poleerained, mis ei sisalda mikroplaste.
 • Valmistatud Saksamaal
 Polish & wax RM 660
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
 • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280g Kanda kaitsekindaid.
 • P302 + P352b NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
 • P333 + P313 Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Sõiduki värvitud pinnad
 • Värvitud pinnad
Lisatarvikud