TARNIJATE HALDAMINE KÄRCHERIS

Kärcheri ja meie tütarettevõtete jaoks mängivad tarnijad edu saavutamises tähtsat rolli. Seega eelistame integreerida tarnijad oma väärtuseahelasse, et saavutada parimaid tulemusi nii Kärcheri kui ka meie tarnijate jaoks.

Lieferantenmanagement

Kärcher on paika pannud põhimõtted, mis on meie kui ettevõtte jaoks eriti olulised:

 • Meie eesmärk on hoida oma tarnijatega pikaajalisi suhteid.
 • Väärtustame täpsust, kindlustunnet, usaldusväärsust, kvaliteeti ning stabiilsust.
 • Igasuguse koostöö alus on selge ja avatud suhtlus, mis on objektiivne ning eesmärgile orienteeritud.
 • Eeldame, et meie tarnijad on paindlikud (nii tähtaegade, koguste, muutuste kui ka riskide suhtes), kuna nii saame kiiresti reageerida turu kõikumistele. Loomulikult saavad meie tarnijad Kärcherilt sama eeldada.
 • Teeme oma tarnijatega tihedat koostööd ning investeerime partneritesse, kellel on suur arengupotentsiaal.
 • Suudame pikas perspektiivis raha kokku hoida, mis on kasulik kõikidele pooltele meie tarneahelas.

Selleks, et muuta koostöö tarnijatega moderniseerituks ja tõhusamaks, on Kärcher rakendanud süsteemi, mida nimetatakse tarnimise tsükli haldamiseks (supplier lifecycle management). Seda süsteemi pakub ettevõte SAP. Tänu sellele süsteemile saame jälgida kogu tarnimise strateegiat, kuna see hõlmab kogu tarnimise tsüklit ettevõttes.


Kui langeda detailidesse, siis saab tarnimise tsükli haldamise süsteemiga kontrollida järgmisi protsesse:

 • tarnijate registreerimine ja organisatsiooni sotsialiseerumine;
 • tarnija andmehalduse käsitsemine;
 • tarnija kvalifikatsioon;
 • tarnija arendus (tegevuste organiseerimine);
 • sertifikaatide väljastamine;
 • tarnija reiting.

See platvorm võimaldab kiiresti ja lihtsalt suhelda meie ettevõtte tulevaste ja olemasolevate tarnijatega.