Meie eesmärk

Meie eesmärk annab vastuse küsimusele, miks ja mida saame meie lisaks majandusedule ka maailma parandamiseks ära teha.

Kärcheri eesmärk annab meie töötajatele suuna ja nende igapäevatööle ka sügavama tähenduse. See aitab ka meie klientidele ja äripartneritel mõista, mille eest meie kaubamärk ja ettevõte seisab, milliseid tõekspidamisi ja väärtusi me jagame. Kärcheri kolleegid kõikjalt maailmast on aidanud meil meie eesmärgi välja töötada.


Eesmärgi põhielemendid

Soovite teada, mis on meie eesmärgi taga? Järgnevalt on kirjeldatud eesmärgi elemente täpsemalt:

Uuenda

Uuenda

Selleks, et säästa seda, millest me hoolime, on vaja pidevat uuendamisprotsessi. Pidevale uuendamisele keskendumine on meie ettevõttes ja kultuuris sügavalt juurdunud. Uuendamisprotsess aitab säilitada väärtust, luues samas ruumi ka uutele ideedele, kasvule ja arengule. Uuendamine on ellujäämise seisukohalt äärmiselt oluline. Püüdleme alati parema poole.

Hoia

Hoia

Panustame olulisel määral nii looduse kui ka erinevate kultuurilisuse mitmekesisuse aspektide, näiteks väätuste, traditsioonide ja ajaloolise pärandi säilitamisse. Me hoolitseme asjade eest, muudame need kauem kestvateks ja säilitame nende väärtuse. Jätkusuutlik äritegevus tagab puhtama maailma. Jääme jätkusuutlikuks pereäriks ka tulevikus.

Tegutse koos

Tegutse koos

Meid iseloomustavaks omadusteks on solidaarsus, kogukond, kaasamine, soov aidata ja olla avatud. Meie kultuur ühendab meid ja muudab meid suureks. Igaüks meist toob kaasa oma tausta, perspektiivi ja kogemused. Erinevates meeskondades koos töötades on meil suurem mõju, misläbi saame uusi asju koos luua. Koos on meil võimalus ka üksteiselt õppida ja ületada igapäevaseid väljakutseid.

Valmista

Valmista

Meie oleme asjade valmistajad. Me teeme asjad ära. Me lihtsalt ei räägi sellest, vaid rakendame oma ideed ka praktikas. See on meid iseloomustanud juba ettevõtte algusaegadest peale. Meie muudame igapäeva millekski eriliseks: meie loome igapäevaelu kangelasi.

Ole võimas

Ole võimas

Oleme tugeva kuvandi ja enesekindla kaubamärgiga globaalne turuliider. Meie kiire kohanemisvõime võimaldab meil astuda vastu väljakutsetele ja seada uusi standardeid. Oleme teadlikud oma juhtivast rollist ja vastutusest. Kärcheris on meile energia ja tahe oma talente märgatava erinevuse saavutamiseks rakendada.

Ole mõjukas

Ole mõjukas

Avaldame suurt mõju iga päev. Kärcheris mõjutame teisi oma käitumisega, viisiga, kuidas teisi kohtleme, ja oma kultuurilise mitmekülgsusega. Igaüks saab teha midagi, et maailma muuta. Oleme vastutavad oma mitmekülgse maailma eest – nii igaüks üksikult kui ka kõik koos.

Liigu ühises suunas

Liigu ühises suunas

Meil on kõigil ühine suund. Me ei seisa paigal, vaid liigume puhtama maailma poole. Meie selge tulevikuvisioon on olla kliendikeskne globaalne turuliider puhastus- ja väärtuse säilitamise lahenduste vallas – ettevõte, mille tegevuste tulemusena sa tunnetad erinevust. Meie eesmärk on muuta maailm iga päevaga puhtamaks, kui see eile oli.

Puhasta

Puhasta

Puhastamine on meie ettevõtte südameks. Meie puhastuslahendused aitavad maailmal puhtamaks saada. „Puhastama“ hõlmab ka kõiki puhastamisest saadavaid kasusid, näiteks tervist, ohutust, väärtuse säilitamist ja ilu. Meie äri on puhas: me ei talu sobimatut käitumist, korruptsiooni ega ärakasutamist. Kohtleme kõiki inimesi usalduse ja austusega, soodustades vastastikkust lugupidamist.

Maailm

Maailm

Meie maailmaks on meie koduplaneet, kus me elame ja mille ressursse me kasutame ja mille eest me peame ka hoolitsema. Sellel planeedil on palju erinevaid kohti: privaatsed ja avalikud kohad, töökohad ja digimaailm. Iga osa maailmast on väärt, et seda puhas hoida, et inimesed tunneksid end tervitatu ja mugavana.


Teie ülesanne. Meie lahendus.

Teie ülesanne. Meie lahendus.

Maanteeroongid

Meie peamine edasiviiv jõud: teie.

Alfred Irene Kärcher

Innovaatiline. Algusest peale.