KONTORI KORISTAMINE

Kontor kujutab endast väljakutseid pakkuvat ruumi, kus koristamisel tekib konflikt mitme erineva prioriteedi vahel: aja- ja rahakulu, puhastustulemused, hügieen ja säästvus. Need kõik on omavahel seotud ja neid kõiki peab ka arvesse võtma. Sellest tulenevalt on oluline valida sobivad puhastusmeetodid, et nimetatud väljakutsele vastu astuda. Hügieeni ja säästvuse mõttes asendatakse staatiline puhastamine tulevikus järjest enam dünaamilise puhastusega.

Kontori koristamine

Sammud puhtama kontori saavutamiseks

Kontorid on kohad, kus suur hulk inimesi iga päev tundideks kokku koguneb. Seetõttu pakuvad kontori seadmed, kontoriruumide iseloom ja kasutusotstarve puhastusteenuste pakkujatele erinevaid spetsiifilisi väljakutseid. Arvesse tuleb võtta ajakulu ja maksumust, tagades samas puhtuse, hügieeni ja järjest enam ka koristamise jätkusuutlikkuse. Siinkohal tasub üle vaadata kõige levinumad puhastustoimingud ja sobivad lahendused, sh puhastustoimingute mõistlik järjestus ja teadlikkus puhastustehnoloogia uusimatest arengutest.

Õige ettevalmistus

Lisaks puhastamisele endale on ettevalmistus ja jätkutegevused ruumi puhastustoimingute oluliseks osaks.
Igal juhul hõlmab see isikukaitsevahendeid, teadmisi ohutusjuhistest ja hügieenieeskirjadest ning vajalikke materjale ja vahendeid. Materjalide tagamine on oluline, sest teostatav puhastusülesanne koos vastavate defineeritud puhastusmeetoditega aitab otsustada, millist varustust vajatakse. Kontoriruumides tuleks eelnevalt pindadelt kokku koguda suurem mustus ja see kõrvaldada.

Puhastamise põhimõtted

  • Puhastage suunaga ülevalt alla
  • Puhastage suunaga tagant ettepoole
  • Teostage esmalt kuiv- ja seejärel märgpuhastus
  • Puhastage esmalt puhtamad, seejärel mustemad pinnad

Pinnad

Pindade puhastamine

Pindade puhastamine tagab, et ruumi atraktiivne välimus säilib. Lisaks aitab see säilitada ka ruumi väärtust ning mängib olulist rolli kontaktnakkuste leviku ennetamisel. Lahtise ja osaliselt paakunud mustuse eemaldamiseks laudadelt, kappidelt ja kaablikanalitelt on kõige parem kasutada niisket lappi ja pihustuspudelit. See meetod säästab aega, puhastusvahendit ja vett, saavutades samas ka esmaklassilise hügieenitaseme. Puhastusvahendi saab pihustuspudelisse valmis doseerida, vältides nii ebaökonoomset ja keskkonnavaenulikku üledoseerimist. Alternatiivina võib puhastusvahendi pihustada ka otse lapile (piisab kolmest pihustusest) ja kasutada puhastamiseks lapi niisutatud poolt. Kui eemaldada tuleb tõrksat mustust, on kõige parem kasutada juba eelnevalt puhastusvahendiga niisutatud niisket lappi.

Alustades pinna servast, liigutage lappi kaarjalt edasi-tagasi kuni pinna vastasküljeni välja, et koguda pinnalt kokku lahtine ja osaliselt paakunud mustus. Puhastage vertikaalsed pinnad suunaga ülevalt alla, liigutades lappi suurte kaarjate liigutustega. Lapi võib kuni kolm korda kokku voltida, misjärel tekib sellele 16 puhastuspinda, nii et iga pinda saab puhastada puhta küljega. Alternatiivina võib lapi ka kaks korda kokku voltida, misjärel saab kasutada 8 puhast külge. Kui lapi kõik küljed on kasutatud, siis tuleb mõlemal juhul lapp kõrvale panna ja jätkata puhastamist puhta lapiga. Koristamisel tuleks olla alati hoolas isikukaitsevahenditega ning kanda puhastusvahendi kasutamisel alati sobivaid kaitsekindaid. Nende valik on suur, alates ühekordselt kasutatavatest kinnastest ja lõpetades korralike kaitsekinnastega.

Lahtise mustusega kaetud pinnad saab koristada tolmu siduvate lappide abil. Liimainega immutatud lapid on siin osutunud populaarseks, kuna puhastavad pinnad efektiivselt ilma vee ja puhastuskemikaalideta. Kui pindu regulaarselt puhastada, saab ühte tolmu siduvat lappi kasutada ka rohkem kui ühes ruumis. Lisaks sobivad need lapid ka tolmu pühkimiseks ja kokku kogumiseks siledatelt põrandapindadelt. Tolmu siduva lapiga pühkimisel ei ole kaitsekinnaste kandmine otseselt vajalik.

Kriitiliste kontaktpunktide töötlemine

Kriitiliste kontaktpunktide töötlemine

Tihti kasutatavad pinnad ehk kriitilised kontaktpunktid puhastatakse pesemise või desinfitseerimise teel. Kui saastunud pindu soovitakse desinfitseerida kemikaalide abil, on selleks saadaval desinfitseerivad puhastusvahendid ja desinfitseerimisvahendid, millel on sõltuvalt aine omadustest ka ümbrikuga viiruseid hävitav toime.

Auruga puhastamine

Sõltuvalt mustuse tüübist ja materjali omadustest ning tänu oma kõrgele puhastustemperatuurile, on desinfitseerimiseks sobilikud ka aurupesurid ja auruimurid, tagades soovitud hügieenitaseme ja võideldes pisikute ja viiruste levikuga. Aur väljub masinast väga väikeste piiskadena ning sõltuvalt masina tüübist 100 °C kuumuse ja kuni 8 bar rõhu juures. Auru abil saab tõhusalt puhtaks kõik aurukindlad seinad, põrandad ja mööbli, kuna aur tungib isegi raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.


Põrandad

Tekstiilist põrandakatted

Tekstiilist põrandakatted

Kontoriruumide põrandad on tavaliselt kaetud tekstiilist põrandakattega. Hea puhastustulemuse saavutamiseks on soovituslik ruumid eelnevalt tolmuimejaga üle käia, alustades ruumi sissepääsu juurest äärtest ja liigutades otsikut V-kujuliselt diagonaalselt edasi-tagasi üle puhastatava ala. Kitsamate kohtade jaoks on soovituslik kasutada pragude puhastamise otsikut.

Kuna kontoris on päeval palju inimesi, on kõige koristamiseks kõige parem kasutada akutoitel tolmuimejat. Selle eelised klassikalise tolmuimeja ees: puudub komistamise oht, kuna puudub juhe, mis tuleks alati hoiatussildiga tähistada, ning täielikult puuduvad ka kahjustatud juhtme parandamiskulud. Kuna puhastustöid saab teostada täiesti autonoomselt ja ilma lähimat pistikupesa otsimata, aitab akuga mudel säästa kuni 20% tööaega. Aku asendamine on lihtne ja sama akut saab kasutada erinevatel masinatel, mis kõik töötavad ühtselt akuplatvormilt ja kasutavad sama laadimistehnoloogiat. Ökorežiimiga juhtmega ja juhtmeta tolmuimejad panustavad jätkusuutlikku puhastamisse, kuna tagavad vähendatud energianõuetest hoolimata hea imivõimsuse tänu oma tõhusatele mootoritele ja õhuvoolu optimeeritud tehnoloogiale.

Kui juhtmeta käsitolmuimejate ja elektriliste pühkimisharjade kasutamine muudab kohtpuhastuse lihtsamaks, siis suuremate tekstiilist põrandakattega kaetud koridoride puhastamiseks on soovituslik kasutada püstisi varstolmuimejaid või lükatavaid akutoitel imifunktsiooniga pühkimismasinaid. Oluline on olla teadlik kõige optimaalsematest puhastustrajektooridest, mis erinevad tolmuimeja omadest: esmalt puhastatakse kõik pinna servad ning alles seejärel ruutudena ülejäänud pind sirgete ja paralleelsete tõmmetega. Oluline oleks, et masin oleks varustatud vaibapühkimiskomplektiga. Komplekti kuuluvad reguleeritav antistaatiline peamine rullhari ja ebemefilter filtreerimissüsteemi jaoks.

Vaibas olevad plekid eemaldatakse hoolduspuhastuse käitub sobiva puhastusvahendi abil. Kui vaibal on märgata inimeste käiguteid, on aeg vaiba vahepuhastuseks.

Kontoris olevate kõvade põrandakatete puhastamine

Kontoris olevate kõvade põrandakatete puhastamine

Kõvade põrandakatete (näiteks koridorides või köögis) puhastamiseks on parim valik põrandapesumasin, kuna puhastamine masina abil on tõhusam ja hügieenilisem kui käsipuhastus. Paremat puhastusjõudlust täiendab ka musta pesuvee kohene pinnalt imemine, mis vähendab oluliselt tekkivat libisemisohtu. Kui masinal on pööratav ja juhitav harjapea, on masinaga lihtne manööverdada, tänu millele saab kasutaja probleemideta manööverdada ümber mistahes takistuste. Kui kontoris on kõva põrandakate, saab kompaktse põrandapesumasina abil puhastada ka töölaudade alt.

Põrandapesumasinal peaks saama reguleerida selliseid tööparameetreid nagu imivõimsus või vee hulk, et masin vastaks konkreetsele kasutusotstarbele ja puhastatava mustuse kogusele, tagades ressursside ökonoomse kasutuse. Samuti vähendavad töövaeva ka akutoitel masinad, kuna kui masina tööparameetrid kohandatakse vastavalt puhastusülesandele, saab katkestusteta ja akut vahetamata puhastada suurema pinna. Parim viis pinna puhastamiseks on sirgete, väljastpoolt sissepoole suunatud liigutustega. Raskesti ligipääsetavad pinnad ja nurgad on soovituslik puhastada käsitsi, kasutades selleks varem valmis pandud niisket lappi.

Kõvade põrandakattematerjalide sügavpuhastus ja kaitsekihi taastamine

Tihti on elastsetel põrandakattematerjalidel polümeer dispersioonkate. Need põrandakatted kuluvad aja jooksul ära: pinnalt hakkavad paistma kriimustused, kuhu koguneb mustus. Puhastamine muutub järjest keerulisemaks ja ajamahukamaks. Põrandakatte kaitsekihtide taastamine on seetõttu teatud ajavahemike tagant mõistlik. Selle tegemiseks on kaks viisi: kaitsekihi taastamine ja sügavpuhastus.

Kaitsekihi taastamine

Kaitsekihi taastamine on puhastuse vaheetapp, milleks kasutatakse küürimist ja puhastamist (pihustamismeetodit).
Nii lihvitakse pinnalt kergemad kasutusjäljed ning kergelt kulunud kaitsekiht asendatakse kohtades, kus pinnale on eriti suur koormus langenud. Servade lähedalt taastatakse kaitsekiht kuni servas juba oleva kaitsekihini.

Sügavpuhastuseks kasutatakse järgmisi puhastusmeetodeid:
märghõõrumine, märgpuhastus tolmuimejaga ja märgpühkimine ning põranda kattekihi taastamine.
Erinevalt kaitsekihi taastamisest eemaldatakse sügavpuhastuse käigus põrandalt kogu vana kaitsekiht/muud kattekihid, misjärel tuleb pärast puhastamist puhas põrand kahe kuni kolme kaitsekihiga taas katta.

Kaitsekihtide taastamine ei asenda klassikalist sügavpuhastust, kuid see lükkab edasi sügavpuhastuse teostamist, mis võib olla päris kulukas ettevõtmine. Varasemalt viidi sügavpuhastust kontorihoonetes läbi tavaliselt kord aastas. Kuutuste vähendamiseks taastati kaks korda aastas põranda kaitsekihte (odavam protsess), mille kulu on umbes sama, kui kord aastas põranda sügavpuhastust teostada. Nii tehes ei ole vaja põrandat enam iga aasta sügavpuhastada – piisab, kui põranda sügavpuhastus kord kahe aasta jooksul ette võtta.

Kõvade põrandakattematerjalide desinfitseerimine

Põrandapesumasinaid saab üldjuhul ka põrandate desinfitseerimiseks kasutada. Selleks toiminguks tuleb jälgida kemikaalide õiget doseerimist ja tootja juhistele vastavat kontaktaega. Musta vee pinnalt imemine eemaldab pisikud pinnalt jäädavalt. Saastumise oht on seega minimaalne. Tänu põranda kontaktivabale puhastamisele on vähenenud ka puhastusmeeskonna patogeenidega nakatumise oht. Siiski on oluline võtta tarvitusele sobivad kaitsemeetmed puhastamise ettevalmistamise ja jätkutegevuste käigus, kuna need tegevused hõlmavad endas ohtu.

Selleks, et põrand saaks desinfitseeritud, on vaja, et piisav kogus aktiivkoostisosa põrandapinnani jõuaks. Selleks tuleb desinfitseerimisvahendi vooluhulk reguleerida vastavalt põrandakattele, et põranda piisav niisutus saaks tagatud. Siin on abiks ka mikrokiust tekstiilid või puhastuspadjad – harjad sobivad selleks ülesandeks vähem. Selleks, et vahend saaks pinnal mõjuda, ei tohi lahust kohe pinnalt ära imeda. Desinfitseerimislahus kantakse pinnale vaid põrandapesumasina abil. Seejärel lastakse pinnal kuivada.

Huvitavad faktid treppide puhastamise kohta

Stiilsest terasest või väärispuidust trepid võivad olla kauniks sisustuselemendiks. Need võivad olla tähelepanu keskpunktis või praktiliselt märkamatuks ühenduslüliks korruste vahel. Igal juhul on treppide puhastamine väljakutseid pakkuv töö, kuna ruumilised tingimused muudavad selle töö väga kurnavaks. Miks on treppide puhtus siiski oluline? Mida tuleks silmas pidada erinevate põrandakatete korral? Millised on kõige tavapärasemad kasutusvead? Siit saate vastused.

Säästke aega ja ressursse: säästvus ja innovatsioon

Puhastamine on iseenesest juba säästlik tegevus, kuna selle eesmärk on hoonete, rajatiste ja masinate väärtust ja toimivust säilitada. Lisaks käivad puhastusteenuste pakkumisel säästev ja edukas juhtimine tihti käsikäes. Sest selleks, et töötada efektiivselt, on oluline vähendada kulusid, säilitades sealjuures samasuguse tulemuse või parandades tulemust veelgi. Seda aitab saavutada energiat ja vett säästev puhastustehnoloogia, kaasaegsed puhastusprotsessid ja ergonoomilised masinad, mis vähendavad füüsilist koormust, mistõttu väheneb kasutajate võetavate haiguspäevade arv: teisisõnu, tuleb võtta nii keskkonda kui ka inimesi säästvad meetmed. Puhastustehnoloogias on hetkel toimumas murranguline pööre, kus traditsioonilised mudelid ja meetodid on asendumas dünaamiliste ja keskkonnasõbralike lähenemistega.

Tehnoloogia ja ressursside säästlik kasutamine

Keskkonnasõbralikes puhastuskontseptsioonides on tähtis roll puhastusvahenditel. Keskkonnale ja tervisele ohtlikke aineid, näiteks fosfaate või allergeenseid happeid peab vältima ja need tuleks asendada looduslike koostisosadega. Siiski on oluline ka jälgida, et looduslike koostisosade tootmisel ei tekiks materjalide raiskamist. Lisaks koostisosade looduslikule päritolule mängib ökoloogilise sertifikaadiga puhastusvahendite korral olulist rolli ka vahendi puhastusomadused. Tavaliselt piisab juba väikesest kogusest kontsentraadist, et puhastustoimingud oluliselt hõlpsamaks muuta.

Digilahendused veelgi suurema säästvuse tagamiseks

Säästvus on suuresti seotud õigete puhastusprotsesside ja puhastuskontseptsioonide valimisega puhastatavale hoonele. Kuid digitalisatsiooni poolt pakutavaid võimalusi ei tohiks siiski kasutamata jätta. Näiteks on saadaval süsteemid, mis lihtsustavad hoonete vajadusepõhist puhastust, kasutades selleks andurite ja tehisintellekti poolt kogutud andmete analüüsi. Nii saab jälgida seebidosaatorite ja tualettpaberi hoidikute täitetaset ja hoone teatud ruumide, näiteks koosolekuruumide kasutussagedust. Kui seda teavet targasti kasutada, saab koristajate töövaeva ja kulumaterjale oluliselt vähendada.

Igapäevaste puhastustoimingute kohandusi tarkvaras või rakendustes, mis kujutavad koristusteenuste pakkujate protsesse digitaalselt, saab teha kiiresti ja füüsilise kontaktita ning need on kohe nähtaval koristusplaanis. Reaalajas suhtlus võimaldab klientidel, rajatiste halduritel ja koristajatel teavet kiiresti vahetada. Selle abil saab usaldusväärselt planeerida ka eriülesandeid, näiteks ukselinkide või muude pindade täiendavat desinfitseerimist.


Mitte ainult puhas kontor: vesi ja õhk

Puhas õhk on töömaailmas ülimalt olulise tähtsusega – eriti näiteks kontorites, avalikes ja meditsiiniasutustes. Rohkelt rahvastatud kohtades on vajalik ka toimiva veevarustuse olemasolu. Lisaks puhastele põrandatele ja muudele pindadele on õhupuhastite ja veeautomaatide kasutamine jätkusuutlikuks ja kuluefektiivseks lahenduseks hügieenilise ja puhta keskkonna tagamisel.

 

Õhupuhastid

Esmaklassilise õhukvaliteedi tagamiseks: õhupuhastid

Veeautomaat

Jahutatud joogivesi veeautomaadist: kuluefektiivne ja hügieeniline