PESUÜKSUSE ÜLESSEADMINE

Remonditöökodades autode pesemiseks kasutatavad pesuüksused on sellise töö puhul asendamatud. Neid on vaja sõidukite hooldamiseks, komponentide pesemiseks ja klientide sõidukite puhastamiseks. Lisaks tõhususele peab pesuüksus olema ka keskkonnanõuetele vastav, ohutu ja tõhus. Seda saab saavutada ainult hoolika planeerimisega – alates konstruktsioonist kuni tehnilise varustuseni.

Pesuüksus autopesulas

Nõuded ja seadmed: kiiresti ja usaldusväärselt toimiv pesuüksus

Kogemused on näidanud, et kui töökotta on pesuüksus juba üles seatud, kasutavad kõik töökoja töötajad seda praktiliselt igapäevaselt ja mitmeid kordi päevas. Head pesutulemused mõjutavad otseselt töökoja töö kvaliteeti. Seeläbi on töökotta paigaldatav pesuüksus oluline tegur klientide lojaalsuse säilitamisel ja uute klientide leidmisel.

Töökojas kasutatava pesuüksuse nõuded ja selle töö

Kui töökotta soovitakse paigaldada pesuüksus, tuleb esmalt mõelda heitvee käitlemise ja ehitusloa peale. Sõidukite pesuüksuse peamiseks tingimuseks on pesuprotsessi käigus tekkiva heitvee käitluse luba, mida tuleb taotleda kohalikust veeametist. Lisaks tuleb taotleda vastav ehitus- ja tegevusluba. Olemasoleva sõidukite pesusüsteemi või pesuüksuse renoveerimisel on sellest pädevat asutust vaja vaid teavitada.

Autotöökoja pesula planeerimine

Nõuded pesuüksuste ehitusele

Kui vajalikud load on hangitud, tuleb järgida spetsiaalseid ehitusnõudeid pesuüksuse konstruktsiooni disaini osas, näiteks pesu- ja vihmavee eraldamise nõudeid. Näiteks tuleb katmata pesuüksuste korral tagada, et pesuüksusesse ei voolaks ümbritsevatelt aladelt vihma- ega lumesulamisvett. Vastasel juhul tekib vee eraldussüsteemide ülekoormamise oht. See omakorda tähendab, et pesuüksuse põhjaplaadi kalle äravoolu suunas peab olema piisav. Ühelgi juhul ei tohi pesuvesi pesuüksuse ümbruses pinnasesse ega veekogudesse imbuda. Sõidukitega peab olema võimalik üle pesuüksuse äravoolu sõita. Vedelikukindla ja mehaanilisele survele vastu pidava põhjaplaadi valmistamiseks sobivad veekindel betoon (Nt B 25/WU) või teedeehituseks kasutatav asfalt. NB! Olemasolevates pesuüksustes tuleb võimalike pragude või muude kahjustuste olemasolu regulaarselt visuaalselt kontrollida. Kui põhjaplaat on kahjustunud, tuleb see kohe vastavalt kehtivatele standarditele tihendada.

Autode garaažitransport

Veepuhastus: mudapüüdur, kerge vedeliku separaator, õliseparaator jms

Lisaks eelnevale on igal pesuüksusel vaja mudapüüdurit, milles pesuvees olevad mustuseosakesed saavad settida. Mudapüüduri eelne trapp suurema mustuse jaoks paigaldatakse tavaliselt enne mudapüüdurit. See vähendab vee puhastamiseks ja sodi kõrvaldamiseks vaja minevat aega ja raha, mistõttu tasub trapi paigaldamise lisakulutus end kiiresti ära. Samuti peab paigaldama kergete vedelike separaatori õli ja kütuste jaoks, kusjuures separaatoril peab olema kontrollvarras heitvee regulaarseks kontrollimiseks. Pesuüksusesse on vaja paigaldad ka koalestsentsseparaator emulgeeritud vedelike puhastamiseks.

Autopesu

Mürakaitse töökodades paiknevatesse pesuüksustesse

Kõige viimasena tuleb kontrollida ka pesuüksuse poolt tekitatavat mürareostust. Kohalikke elanikke häiriva müra vähendamiseks saab paigaldada mürakaitsepaigaldised. Kui kõikidele nendele aspektidele on mõeldud, on aeg valida pesuüksusesse soetatav tehnoloogia.

Müratase

Tehnoloogia valimine pesuüksusesse: statsionaarne või mobiilne?

Pesulates, mis ei ole klientidele ette nähtud, kasutatakse sõidukite pesuks tavaliselt külma ja/või kuuma vee survepesureid. Valik on statsionaarsete ja mobiilsete seadmete vahel.

Statsionaarsed kõrgsurvepesurid

Kui remonditöökoja pesuüksust saavat kasutada kõik töökojas töötavad isikud, peaks pesutehnoloogia olema disainitud intuitiivselt, et vältida võimalikke kasutusvigu. Siin on võrreldes mobiilsete masinatega paremaks lahenduseks statsionaarne kõrgsurvepesur, eriti kui selle jaoks on olemas ka sobiv koht. Selle lahenduse eeliseks on see, et masina tehnika saab paigutada tehnoruumi, kuhu igaühel juurdepääsu ei ole. Seal saab pesutehnoloogia eest vastutav töötaja seadistada programmid, joa survetugevuse, kemikaalide doosid ja pesuprogrammi kestuse. Neid eelseadistatud programme saab aktiveerida pesuüksuses olevalt juhtpaneelilt. Nii saab vältida tööõnnetusi isegi siis, kui pesuüksust kasutavad paljud töötajad, ning kahjustusi kliendi sõidukitele või komponentidele, mille võivad tekitada kogemuseta töötajad. Lühema seadistusajaga statsionaarne kõrgsurvepesur on soovituslik kõikjale, kus pesuüksust kasutatakse iga päev mitu tundi, ja kus puhastatakse palju sõidukeid ja komponente.

Statsionaarne kõrgsurvepesur

Mobiilsed kõrgsurvepesurid

Kui pesuüksust kasutatakse vaid aeg-ajalt või ei ole töökoda eriti suur, piisab komponentide ja sõidukite pesuks mobiilsest külma või kuuma vee kõrgsurvepesurist. Sõltuvalt olemasolevast infrastruktuurist ja jõudlusnõuetest, saab valida kas elektri, bensiini või diisliga töötava kõrgsurvepesuri. Nende eeliseks on väike ruumivajadus, kuna need ei vaja eraldi tehnoruumi. Mobiilsed pesurid vajavad aga alati mõnevõrra pikemat ülesseadmisaega. Lisaks kaasneb nendega ka teatav õnnetuste oht, kuna juhtmed, veevoolikuid kõrgsurvevoolikud on töökojas laiali.

Mobiilne kõrgsurvepesur
Autotöökoja pesuala

Külm, kuum, aur

Sobiva puhastustehnoloogia valimisel tekib küsimus, kas kõrgsurvepesur peaks olema kütteta või peaks sellel olema bensiini- või gaasipõleti või elektriline küttekeha. Sellele küsimusele vastamiseks tuleb arvesse võtta töökoja infrastruktuuri ja selle tõhusust. Kui vee soojendamiseks kasutatakse bensiini või gaasi, peab statsionaarsete masinate korral olema äratõmme korstnasse. Kui soovitatakse teostada mootorite pesu, võiks kaaluda kuuma vee kõrgsurvepesurit koos täiendava aurufunktsiooniga. Õnnetuste ohu vältimiseks tohib sellist masinat käitada vaid vastava koolituse saanud töötaja. Auto kere puhastamiseks sobib aga külma vee kõrgsurvepesur. Suviti saab nendega jahutada auto kere kuumasid komponente, nii et pesuvesi ei aurustuks auto pinnalt, vabastades nii mustust pikema aja vältel.

Pesuvahendid autotöökojas

Puhastusvahendid

Ideaalis saab veesurvet ja -temperatuuri vastavalt puhastatava mustuse tüübile reguleerida pesutorult või pesurilt, nii et õlise ja rasvase mustuse hõlpsamaks eemaldamiseks saab pesuvee temperatuuri tõsta. Väga tõrksa mustuse korral kasutatakse puhastamiseks ka kemikaale. Selleks saab kasutada universaalseid või eripuhastusvahendeid. Nende kastutamine ja doseerimine pesusüsteemis peaks olema võimalikult lihtne, et vältida vale või liigset doseerimist. Pesemiseks kasutatavad kemikaalid ei tohiks mingil moel mõjutada kerge vedeliku või koalestsentsseparaatori toimimist – pesuseadmete tootjad pakuvad vastavaid koolitusi või põhjalikke juhiseid nende kasutamiseks. Palun kasutage kindlasti neid võimalusi.

Autotöökoja pesula ergonoomilisus

Ergonoomika

Sõltumata sellest, kas komponentide puhastamiseks kasutatakse statsionaarset või mobiilset kõrgsurvepesurit, tähelepanu taskuks pöörata seadmete ja lisatarvikute ergonoomikale. Nii saab ennetada liigsest ja pidevast füüsilisest koormusest tingitud füüsilisi vigastusi. Lisaks aitab see vältida ka väsimuse ilminguid, millest tulenevalt suureneb tehtavate vigade ja seeläbi ka õnnetuste oht.

Pesukoha seadistamine

Lisatarvikud

Lisatarvikute valik sõltub planeeritud kastusuvaldkonnast ja soovitud pesutulemusest. Sõidukite puhastamiseks sobivad ideaalselt näiteks vahutoru, pöörlev pesuhari või nurga all olev pesutoru kerealuse või katuse pesemiseks. Erinevate nurkade all olevad pihustustarvikud sobivad jällegi väga hästi komponentide pesuks.

Teile sobivad tooted