Vähevahutav põrandapuhastusvahend RM 755 läikega põrandatele

Tsitruse lõhnaga vähevahutav puhastusaine kõikidele kõvadele põrandapindadele. RM 755 ei jäta kuivades pinnale triipe. Ideaalne läikivate kivipõrandate puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 11,4
Kaal (kg) 10
Kaal, sh pakend (kg) 10,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
 • Tõhus üldpuhastusvahend kõikide kõvade ja elastsete põrandapindade igapäevaseks puhastamiseks
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Iseläikiv
 • Ei jäta kuivades pinnale triipe.
 • Vähevahutav
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 • Fosfaadivaba
 Vähevahutav põrandapuhastusvahend RM 755 läikega põrandatele
 Vähevahutav põrandapuhastusvahend RM 755 läikega põrandatele
 Vähevahutav põrandapuhastusvahend RM 755 läikega põrandatele
 Vähevahutav põrandapuhastusvahend RM 755 läikega põrandatele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
 • Põrandapuhastus
Lisatarvikud