CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis

Keskkonnasõbralik ja kasutusvalmis puhastusvahend sanitaaraladele. Sobib suurepäraselt sanitaarseadmete igapäevaseks puhastamiseks.* Pihustuspudel tuleb tellida eraldi (nr 6.295-722.0).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 0,5
Pakendamisüksus (tk.) 12
pH 2,1
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 302 x 187 x 244
Toode
 • Kasutusvalmis igapäevane sanitaarseadmete puhastusvahend
 • Eemaldab katlakivi, seebi- ja uriiniplekid ja muu mustuse
 • Efektiivne puhastus
 • Ei jäta kuivades pinnale triipe.
 • Lihtne kasutada. Lihtsustab järgneva puhastamist
 • Kerge ja ergonoomiline 500 ml pihustuspudel koos professionaalse pihusti ja vahuotsikuga
 • Korduvkasutatav professionaalne pihusti
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Omab Euroopa ökomärgist
 CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis
 CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis
 CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis
 CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis
 CA 20 R sanitaaralade puhastusvahend igapäevaseks kasutamiseks, kasutusvalmis
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
 • P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Videos
Kasutusvaldkonnad
 • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud