Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 62955620 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/vaip/vaibapuhastusvahend-icapsol-rm-768-62955620.html Väga efektiivne, hoolduspuhastuseks ette nähtud kuiv vaht eemaldab mustuse sügavalt kiudude vahelt ja kapseldab selle (kapseldamistehnoloogia). Mustus imetakse pärast lühikest kuivamisaega tolmuimejasse. Tänu sellele saab vaipadel juba varsti pärast puhastamist taas kõndida. Õrnatoimeline puhastus. NTA-vaba.

Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768

Väga efektiivne, hoolduspuhastuseks ette nähtud kuiv vaht eemaldab mustuse sügavalt kiudude vahelt ja kapseldab selle (kapseldamistehnoloogia). Mustus imetakse pärast lühikest kuivamisaega tolmuimejasse. Tänu sellele saab vaipadel juba varsti pärast puhastamist taas kõndida. Õrnatoimeline puhastus. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-562.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 11
Toode
 • Väga lühike kuivamisaeg (kõigest 20-120 minutit).
 • iCapsol tehnoloogia: ei vaja loputamist, põrandad on peagi jälle kuivad
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Sobib eriti hästi kasutamiseks vaibapuhastitega, millel on harja- või padjasüsteem.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Ei sisalda pleegitusaineid
 • Meeldiva värske lõhnaga
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Tekstiilpinnad