Salgs- og leveringsbetingelser – Webshop

Kundeservice

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handel på Kärcher A/S’ webshop, www.karcher.dk. Webshop defineres i nærværende betingelser som Kärchers online butik, hvor Kunden kan gå ind og købe Kärchers produkter.

Læs venligst disse salgs- og leveringsbetingelser omhyggeligt igennem, før du bestiller produkter i webshoppen. Bemærk, at du ved bestilling af vores produkter er bundet af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Selvom bestillinger via vores webshop gennemføres af andre afdelinger indenfor Kärcher A/S er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende. Eventuelle andre salgs- og leveringsbetingelser (f.eks. på bagsiden af følgesedler) er ikke gældende.

Vær opmærksom på, at du – såfremt du ikke accepterer disse salgs- og leveringsbetingelser – ikke kan bestille produkter i webshoppen.

Indhold

1.     Oplysninger om os

2.     Din status

3.     Afgivelse af ordre

4.     Vores status

5.     Fortrydelsesret

6.     Levering

7.     Risikoovergang

8.     Pris og betaling

9.     Vores tilbagebetalingspolitik

10.   Reklamation

11.   Ansvar

12.   Skriftlig kommunikation

13.   Henvendelser

14.   Force majeure

15.   Manglende udøvelse af rettigheder

16.   Ugyldighed

17.   Den samlede aftale

18.   Vores ret til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser

19.   Lovvalg og værneting

 

1. OPLYSNINGER OM OS

www.karcher.dk er ejet og bliver drevet af Kärcher A/S, CVR nr.: 21265497, Islevdalvej 98, 2610 Rødovre. (herefter benævnt ”vi”, ”os” eller ”Kärcher”).

 

2. DIN STATUS

Når du afgiver en bestilling via Webshoppen, garanterer du at:

(a)    Du er juridisk i stand til at indgå en bindende aftale

(b)    Du er minimum 18 år gammel

 

3.  AFGIVELSE AF ORDRE

Afgivelse af en ordre i Webshoppen er ikke en juridisk bindende aftale men derimod et tilbud om køb fra dig til os. Når du har afgivet din bestilling, modtager du en automatisk e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget bestillingen. Bemærk venligst, at dette ikke er en ordrebekræftelse og modtagelsesbekræftelsen dermed ikke betyder, at vi har accepteret din bestilling. Bestillingen er først accepteret og dermed bindende for Kärcher, når du modtager en ordrebekræftelse/faktura, dette benævnes herefter som Aftalen.

 

4. VORES STATUS

Vi kan på vores hjemmeside linke til andre virksomheders hjemmesider. Vi kan ikke garantere at de virksomheder til hvis hjemmeside, vi har linket på vores hjemmeside, vil være i stand til at gennemføre din bestilling, eller at eventuelle produkter købt fra sådanne virksomheder vil være af en tilfredsstillende kvalitet. Vi fralægger os i den forbindelse ethvert ansvar for hæftelse. Vores ansvarsfraskrivelse berører ikke dine lovfæstede rettigheder overfor den pågældende tredjemand.

 

5.  FORTRYDELSESRET

5.1 Du kan som forbruger uden begrundelse fortryde dit køb i op til 14 dage efter, du har modtaget varen. I så fald vil du få refunderet hele købsprisen for produkterne i overensstemmelse med vores tilbagebetalingspolitik, jf. pkt. 9 nedenfor.

5.2 Hvis du vil fortryde dit køb, skal du kontakte os skriftligt. Hvis du allerede har modtaget dit Kärcher Produkt skal du for egen regning returnere disse til os senest 14 dage efter, du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du er ifølge lovgivningen forpligtet til på rimelig måde at passe på produkterne, mens de er i din besiddelse. Såfremt du ikke overholder denne forpligtelse, er vi berettigede til at kræve kompensation.

Du er ikke i henhold til lovgivningen berettiget til at annullere en aftale om levering af rengøringsmidler eller kemikalier, hvis beholderens forsegling er brudt.

5.3. Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du gør brug af disse på vores hjemmeside www.karcher.dk.

 

6. LEVERING

Varer, der er bestilt på Kärchers webshop, vil blive leveret direkte fra vores lager i Sverige til den indtastede leveringsadresse, såfremt der ikke er nogen på adressen på leveringstidspunktet, vil pakken blive afleveret hos en GLS Pakke-shop i nærheden.

Vi bestræber os på at afsende alle lagerførte produkter indenfor 3-5 arbejdsdage efter accept af din bestilling. Såfremt varen ikke er på lager, må der påregnes en længere leveringstid.

Desværre kan ordrer, som er afgivet i vores webshop, ikke leveres til udlandet. Dette gælder også for Færøerne og Grønland.

Såfremt der ikke er nogen på adressen på leveringstidspunktet, vil pakken blive afleveret hos en GLS Pakke-shop i nærheden.

 

7. RISIKOOVERGANG

7.1 Kärcher bærer ansvaret for Kärcher Produkterne, indtil du har modtaget dem. Fra og med levering er de dit ansvar.

 

8. PRIS OG BETALING

8.1. Produktpriser og leveringsomkostninger fremgår af vores hjemmeside og er til enhver tid gældende, medmindre de indeholder åbenlyse fejl.

8.2 Med mindre andet er angivet, er alle priser angivet i danske kroner inklusiv 25 % moms.

8.3. Produktpriserne og leveringsomkostningerne kan til enhver tid ændres. Ændringer der foretages efter bestilling af produkterne påvirker ikke afgivne bestillinger.

8.4 Vores webshop omfatter et stort antal produkter, og – på trods af, at vi gør vores bedste – vil der altid være en risiko for, at der er angivet forkerte priser på produkter. Som hovedregel kontrollerer vi priserne som et led i vores forsendelsesprocedure, således at vi – i tilfælde hvor den korrekte pris er lavere end den angivne – altid fakturerer det lavere beløb, når vi sender produkterne til dig.

8.5 Betaling for alle Produkter skal foretages via betalingskort. Betaling kan ske ved brug af Visa, Visa Electron og MasterCard. Beløbet kan blive trukket på din konto, før vi afsender bestillingen. Kortoplysningerne transmitteres krypteret.

 

9. VORES TILBAGEBETALINGSPOLILTIK

9.1 Hvis du returnerer et produkt til os, gælder følgende:

(a) Hvis du har udnyttet din fortrydelsesret indenfor 14 dage (se paragraf 5.1 ovenfor), behandler vi din tilbagebetaling hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at du har givet os besked om udnyttelsen af fortrydelsesretten. I så fald refunderer vi hele beløbet for produktet samt eventuelle leveringsomkostninger. Du hæfter dog selv for eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering af produkterne.

(b) Hvis du af andre årsager giver os besked i henhold til pkt.10 (f.eks. hvis du mener at Produktet er defekt), undersøger vi det returnerede produkt og giver dig besked om en eventuel tilbagebetaling pr. telefon eller e-mail inden for en rimelig tidsfrist. Vi behandler en eventuel tilbagebetaling hurtigst muligt og under alle omstændigheder indenfor 14 dage efter, at vi pr. e-mail har bekræftet over for dig, at du er berettiget til en tilbagebetaling. Hvis vi vælger at refundere beløbet for et defekt produkt i henhold til pkt. 10.2, refunderer vi hele produktets beløb, eventuelle leveringsomkostninger samt eventuelle rimelige omkostninger, der måtte opstå for dig ved at returnere produktet til os.

9.2 Som hovedregel returnerer vi et eventuelt beløb ved brug af samme metode, som du oprindeligt brugte, da du købte produktet.

9.3 Da leveringsbeløbet er fast, refunderer vi ikke leveringsomkostningerne, hvis du kun returnerer en del af en bestilling.

 

10. REKLAMATION

10.1 Du har 24 måneders reklamationsret på alle varer købt på Kärchers webshop. På enkelte varer tilbydes der en udvidet reklamationsret på op til 5 år. Du kan læse mere om den udvidede reklamationsret her: https://www.kaercher.com/dk/services/home-garden/udvidet-garanti.html

10.2 Vi vil efter eget skøn reparere, udskifte eller refundere prisen for produktet, som du meddeler os, er behæftet med mangler i garantiperioden.

10.3 Du skal hurtigst muligt og inden rimelig tid, fra du har konstateret manglen, underrette os om enhver mangel.

Oplysninger om hvordan du skal rapportere mangelfulde produkter fås på www.karcher.dk eller ved at ringe til vores kundeservice på 70 20 66 67.

10.4 Denne reklamationsret gælder ikke i tilfælde af mangler, der skyldes misbrug, forsømmelse, uheld, ukorrekt opbevaring, installation eller håndtering, frostskader, reparation eller ændringer udført af eller ikke godkendt af os, eller brug af ukorrekt elektrisk forsyningsspænding, forurenet vandforsyning eller uegnede kemikalier.

 

11. ANSVAR

11.1 Såfremt vi ikke lever op til disse salgs- og leveringsbetingelser, hæfter vi alene for købsprisen for produkterne samt for eventuelle direkte tab.

11.2 Vi er således ikke ansvarlige for (a) tab af indtægter, (b) tab af forretning, (c) tabt fortjeneste, (d) tab af forventede opsparinger, (e) tab af data eller (f) spild af ledelses- eller kontortid.

11.3 Intet i disse salgs- og leveringsbetingelser udelukker eller begrænser vores hæftelse for:

(a) Dødsfald eller personskader som følge af forsømmelse eller defekte produkter,

(b) Bedrageri eller bedragerisk fejlfortolkning,

(c) Eventuelle andre forhold hvor det ville være i strid med gældende ret, at vi fraskriver os vores hæftelsesansvar.

11.4 Hvis du køber et produkt fra en forhandler, som vi har lagt et link til, vil denne forhandlers hæftelse være beskrevet i forhandlerens egne salgs- og leveringsbetingelser.

12. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Lovgivningen kræver, at visse informationer og bestemte former for kommunikation sendes til dig på skrift. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du, at kommunikationen mellem os primært foregår elektronisk. Vi kontakter dig enten pr. e-mail eller giver dig informationen ved at lægge beskeder på vores hjemmeside.

 

13. HENVENDELSER

Alle henvendelser skal sendes til Kärcher A/S på adressen Slotsherrensvej 411 C, 2610 Rødovre eller til info@dk.kaercher.com. Vi sender beskeder til dig til enten via den e-mail- eller postadresse, som du oplyser, når du afgiver din bestilling eller på en af de måder, der er nævnt i pkt. 12 ovenfor.

 

14.  FORCE MAJEURE

14.1 Vi hæfter ikke og er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af vores forpligtelser eller forsinkelser ifølge Aftalen, såfremt disse er forårsaget af hændelser, der med rimelighed må anses for at være udenfor vores kontrol (force majeure).

14.2 Force majeure omfatter enhver handling, hændelse, manglende hændelse, undladelse eller uheld, der med rimelighed må anses for at være udenfor vores kontrol. Dette gælder (uden begrænsning) følgende:

(a) Strejker, lockouts eller andre kollektive kampskridt,
(b) Civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, (erklæret eller ej), krig eller trusler om krigsforberedelse,
(c) Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemiske eller naturlige katastrofer,
(d) Manglende evne til at benytte jernbane-, skibs-, fly- og biltransport eller andre former for offentlig eller privat transport,
(e) Manglende evne til at benytte offentlige eller private telekommunikationsnetværk,
(f) Love, forordninger, lovgivning, bestemmelser eller restriktioner fra en hvilken som helst regering.

1.3 Vores ydelse ifølge Aftalen betragtes som suspenderet i den periode, hvor force majeure-hændelsen foregår, og opfyldelsen vil blive forlænget med den pågældende periode. Vi bestræber os indenfor rimelighedens grænser på at afslutte force majeure-hændelsen eller finde en løsning, således at vores forpligtelser ifølge Aftalen kan opfyldes på trods af force majeure-hændelsen.

 

15. MANGLENDE UDØVELSE AF RETTIGHEDER

15.1 Kärchers undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser og fritager således ikke Kunden fra at skulle opfylde sådanne forpligtelser.

15.2 Kärchers undladelse af i en bestemt anledning at udøve en rettighed i henhold til Aftalen begrænser ikke Kärchers ret til i en anden anledning at udøve den pågældende ret i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser.

 

16. UGYLDIGHED

Hvis en domstol anser en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser for at være ugyldig, skal den pågældende bestemmelse ændres og fortolkes af domstolen, så den bedst muligt sikrer formålet med den oprindelige bestemmelse, så vidt det tillades af loven, og de øvrige bestemmelser skal forblive i kraft.

 

17. DEN SAMLEDE AFTALE

17.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser og ethvert dokument, der henvises til i disse, udgør den samlede Aftale mellem parterne.

17.2 Begge parter bekræfter, at ingen af os ved indgåelse af en Aftale har tillagt nogen bestemmelse eller garanti, der ikke er beskrevet i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller i de dokumenter, der henvises til heri betydning.

 

18. VORES RET TIL AT ÆNDRE NÆRVÆRENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

18.1 Vi har ret til at revidere og ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser for at afspejle markedsforholdenes indflydelse på vores forretning, teknologiske ændringer, ændringer i betalingsmetoder, ændringer i den relevante lovgivning, lovgivningskrav eller ændringer i vores systemkapacitet. Dette er dog ikke gældende for allerede indgåede aftaler.

18.2 Du er underlagt de politikker og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du bestiller produkter hos os, medmindre en ændring i disse politikker eller betingelser er nødvendig på grund af lovgivningen eller bindende påbud udstedt af en offentlig myndighed (der i så fald også vil gælde for tidligere afgivne bestillinger hos os).

 

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser, og enhver fortolkning eller tvist, der udspringer heraf, er undergivet dansk ret med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Tilsvarende finder internationale privatretlige regler, der måtte føre til omvendelse af anden ret end dansk ret, ikke anvendelse.

19.2 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser eller en Aftale reguleret heraf, herunder tvister vedrørende dennes eksistens eller gyldighed, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved de danske domstole.