Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading

Håndtering af persondata

Kärcher A/S

Databeskyttelse

Håndtering af persondata


Den ansvarliges navn og kontaktoplysninger:

Kärcher A/S
Islevdalsvej 98
2610 Rødovre

www.karcher.dk
info@dk.kaercher.com
+45 70 20 66 67

Adm. Direktør Lars Bøgely

(i det følgende kaldet: Kärcher) overholder i forbindelse med databehandling (f. eks. indhentning, behandling og overførsel) de gældende regler. Følgende erklæring tjener som et overblik over hvilken form for data, der bliver indhentet og hvordan data bliver brugt og videregivet, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Kärcher træffer til beskyttelse af dine data, samt hvilke rettigheder du har.

Kontakt / Repræsentant for datatilsyn

I tilfælde af spørgsmål vedrørende databeskyttelse og dine rettigheder som berørt person, træffes Kärchers repræsentant for datatilsyn via ovenstående kontaktoplysninger.

GDPR-koordinator Lone Schmidt Andersen
Adm. Direktør Lars Bøgely


§ 1 Indhentning, brug og lagring af personlige oplysninger

Når du bruger Kärchers online-tilbud, indhenter Kärcher forskellige data fra dig, delvist også såkaldte personlige oplysninger. Derved er der tale om oplysninger, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet en ”berørt person”).

1. Generelt om besøg på Kärchers hjemmesider

Når du besøger en af Kärchers hjemmesider, videregiver du oplysninger (som en teknisk nødvendighed) via din internetbrowser til vores webserver. Følgende oplysninger bliver registreret i løbet af en løbende forbindelse til kommunikation mellem din internetbrowser og vores webserver:

  •   Dato og tidspunkt for forespørgslen
  •   Navn på den forespurgte fil
  •   Side, fra hvilken en fil forespørges
  •   Tilgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.)
  •   Den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem
  •   Fuldstændig IP-adresse på computeren, fra hvilken forespørgslen kommer
  •   Overført datamængde

Af hensyn til den tekniske sikkerhed, herunder især afværgelse af angrebsforsøg på vores webserver, lagrer vi kun disse oplysninger midlertidigt. Tilbageføring til enkelte personer er ikke mulig med disse oplysninger.

Yderligere personlige oplysninger indhentes kun, hvis du frivilligt stiller disse til rådighed, f. eks. i forbindelse med forespørgsel eller registrering. De personlige oplysninger, som du stiller til rådighed, bruger Kärcher alt efter område til besvarelse af forespørgsler, afvikling af bestillinger, samt til teknisk administration af hjemmesiderne. Nedenfor ses en detaljeret beskrivelse af brugen af de personlige oplysninger for de enkelte områder:

2. Onlinebutik

Når du besøger vores onlinebutik, lagrer vi følgende oplysninger til opfyldelse af kontrakten, som er indgået mellem dig og Kärcher, eller til gennemførelse af foranstaltninger iht persondataforordningen

a) Bestilling uden oprettelse af kundekonto
I forbindelse med en bestilling i onlinebutikken, anmodes om udfyldelse af alle felter, som er nødvendige for gennemførelse og afvikling: Fulde navn, e-mailadresse, postadresse (faktura- og evt. afvigende leveringsadresse). Dine oplysninger bliver kun brugt til afvikling af din bestilling.

b) Kundekonto / registrering
Det er derudover muligt at registrere dig ved indkøb hos Kärcher. Dertil kan du sammen med din e-mailadresse vælge et password, som gør det lettere at logge ind på et senere tidspunkt uden at skulle indtaste alle oplysninger på ny. Kärcher lagrer de indtastede oplysninger til oprettelse af en kundekonto, som bruges til registrering af dine gennemførte og afviklede bestillinger. Kärcher gemmer dine oplysninger, så længe du opretholder din registrering. Du har til enhver tid ret til at se, rette og/eller lade Kärcher slette dine registreringsoplysninger.

c) Lagring af bestillingsoplysninger
Når du videregiver oplysninger til Kärcher i forbindelse med en bestilling, forbliver disse lagret så længe som det er nødvendigt for afviklingen af købet og som loven foreskriver det iht. opbevaringspligten. Forlænget lagring til opfyldelse af opbevaringspligten sker jf. Persondataforordningen.

d) Besøg hos en anden onlineforhandler
Hvis du under dit indkøb besøger en anden onlineforhandler, som du tilgår via et link på en af Kärchers hjemmesider, for dér at foretage bestillingen, indhenter Kärcher ingen bestillingsoplysninger fra dig, da du foretager købet hos en anden forhandler. Bemærk i sådanne tilfælde forhandlerens regler om databeskyttelse.

3. Kontaktformularer

Når du henvender dig til Kärcher ved hjælp af en kontaktformular på Kärchers hjemmesider, lagres de af dig indtastede oplysninger, for at din meddelelse kan blive ledt videre til den rette kontaktperson. Dette sker jf. Persondataforordningen til afvikling af din henvendelse. De af dig indtastede oplysninger bliver ikke brugt til andre formål, frem for alt ikke til reklame. Efter besvarelse af din henvendelse, sletter vi denne og de dermed forbundne personlige oplysninger.

4. Markedsanalyser (f. eks. Register&Win)

Kärcher bruger i lovmæssigt omfang dine oplysninger til markedsanalyser, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil ved at sætte flueben i feltet ved siden af følgende tekst:

”Jeg er interesseret i yderligere spørgsmål i forbindelse med Kärchers markedsanalyse!”

I forbindelse med ”Register&Win” eller andre kampagner relateret til markedsanalyse, lagrer Kärcher din tiltaleform, dit navn, din adresse, e-mailadresse, dit telefonnummer, sektoren du selv ser dig i (privat eller erhverv) og - hvis du har udfyldt eller sat flueben - dit fødselsår og varenummer, produktnavn og købsdato for det pågældende Kärcher-produkt, samt at du er interesseret i yderligere spørgsmål i forbindelse med markedsanalyser. Kun hvis du har sat flueben og dermed giver dit samtykke, bruger Kärcher dine oplysninger til markedsanalyser iht. Persondataforordningen. Ellers bliver dine oplysninger udelukkende brugt til information i tilfælde af at du vinder en konkurrence jf. Persondataforordningen.

5. Konkurrencer

I forbindelse med konkurrencer, lagrer Kärcher kun de oplysninger, der er nødvendige for udlodningen og gennemførelsen af den pågældende konkurrence (f. eks. navn, adresse, e-mailadresse)jf. Persondataforordningen.. Kun hvis du har sat flueben og dermed giver dit udtrykkelige samtykke, bruger Kärcher også dine oplysninger til markedsanalyser eller forsendelse af nyhedsbreve jf. Persondataforordningen.

6. Garantiforlængende kampagner

De garantiforlængende kampagner kan rette sig mod både  privat- og  erhvervskunder[CB1] . Når du deltager i en sådan kampagne, skal du indtaste navn, adresse, e-mailadresse og oplysninger om produktet, som du ønsker at forlænge garantiperioden for i formularen (pligtfelter). Disse oplysninger skal bruges i tilfælde af garantikrav og den dermed forbundne nødvendighed at kunne associere produktet med dig og jf. Persondataforordningen til gennemførelse af garantikrav. Udfyldelse af de øvrige felter er valgfri. Disse oplysninger indhenter vi efter dit samtykke jf. Persondataforordningen.

7. my Kärcher

Oprettelse af en passwordbeskyttet brugerportal (myKärcher-konto) gør det muligt og lettere at bruge de tilgængelige funktioner, f.eks. Kärchers onlinebutik og online reparationsservice.

Derved lagres følgende personlige oplysninger: For- og efternavn, e-mailadresse, password og fødselsdato som pligtfelter. Tiltaleform, titel, telefon- og mobilnummer er valgfrie oplysninger.

Disse oplysninger lagres hos vores cloud-udbyder Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main.

Hvis der foretages køb via den passwordbeskyttede brugerportal (onlinebutik eller reparationsservice), bliver adresseoplysninger ligeledes lagret. Disse oplysninger lagres også hos vores cloud-udbyder Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main.

Den passwordbeskyttede brugerportal kan til enhver tid slettes af brugeren ved hjælp af funktionen ”Slet konto”.

8. Online reparationsservice

Bruger du online reparationsservicen på myKärcher eller på Kärcher Infonet, registrerer vi dit navn og din adresse, samt den af dig indtastede enhedstype til gennemførelse af reparationsordren jf. Persondataforordningen.

Efter gennemførelse af reparationsordren, forbliver disse oplysninger lagret så længe som det er nødvendigt for afviklingen af købet og som loven foreskriver iht. opbevaringspligten. Forlænget lagring til opfyldelse af opbevaringspligten sker jf. Persondataforordningen.

9. Nyhedsbreve

Det er muligt at modtage Kärchers e-mail-nyhedsbrev uden registrering af navn, men ved at registrere med en e-mailadresse og give samtykke ved afsendelse ved at sætte flueben i kassen med følgende tekst:

”Jeg ønsker at modtage Kärchers nyhedsbrev og jeg accepterer databeskyttelsesreglerne”.

Efter samtykket, som bekræftes efter tilsendelse af en bekræftelsesmail, bruger Kärcher din e-mailadresse som modtageradresse til nyhedsbreve, som indeholder aktuelle tilbud og informationer om Kärchers produkter. Denne databehandling følger efter dit samtykke jf. Persondataforordningen. Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbrevet.

§ 2 Videregivelse og sletning af personlige oplysninger


1. Besøg på Kärchers hjemmesider

Oplysningerne, som lagres ved simpelt besøg på Kärchers hjemmesider (§ 1), videregives ikke til tredjemand.

2. Onlinebutik

a) Videregivelse til forhandlere
Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand sker grundlæggende ikke inden for onlinebutikkens rammer.

b) Sletning af kundekontoen
Hvis du i forbindelse med Kärchers onlinebutikker har oprettet en kundekonto, sletter Kärcher dine registrerede oplysninger efter meddelelse til repræsentanten for datatilsyn (§ 6).

3. Kontaktformularer

Kun i det tilfælde at din forespørgsel eller meddelelse vedrører andre virksomheder end Kärcher, ledes din meddelelse og dertil hørende oplysninger virksomhedsinternt videre til den rette kontaktperson. Oplysningerne, som du har indtastet i en Kärcher-online-kontaktformular, videregives ikke til tredjemand, medmindre du udtrykkeligt giver tilladelse dertil.

4. Markedsanalyser

Alle oplysninger, indhentet på Kärchers hjemmesider med markedsanalyse for øje, bliver udelukkende brugt til Kärcher-interne formål og videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet, når de ikke længere er relevante for markedsanalysen.

5. Konkurrencer

Alle oplysninger, indhentet på Kärchers hjemmesider i forbindelse med konkurrencer, bliver efter konkurrencens afslutning omgående slettet og videregives ikke til tredjemand.

6. Garantiforlængende kampagner

Alle oplysninger, indhentet i forbindelse med garantiforlængende kampagner, bliver efter den forlængede garantiperiode slettet af Kärcher. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand udenfor Kärcher-koncernen.

7. Nyhedsbreve

Den til nyhedsbreve registrerede e-mailadresse videregives ikke til tredjemand. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve (§ 5 Nr. 3), bliver din e-mailadresse slettet fra vores mailingliste.

8. Videregivelse til myndigheder og andre offentlige instanser

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand udenfor Kärcher-koncernen sker kun, hvis den offentlige myndighed eller statslige institution i enkelte tilfælde kræver udlevering, hvortil Kärcher så er forpligtet.

 

§ 3 Sikkerhedsmæssige oplysninger


1. Generelle teknisk-organisatoriske foranstaltninger:

Kärcher tager adskillige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i rimeligt omfang og på passende vis.
Alle oplysninger, der lagres hos Kärcher, er beskyttet af fysiske og tekniske foranstaltninger, samt af procedureregler, som indskrænker adgangen til oplysningerne til særligt autoriserede personer i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

Kärchers hjemmesider er beskyttet af en software-firewall for at forhindre adgang fra andre netværk, som er forbundet med internettet. Derudover får kun medarbejdere, der behøver oplysningerne for at kunne opfylde en særlig opgave, adgang til de personlige oplysninger. Disse medarbejdere er uddannet indenfor sikkerhed og databeskyttelse og behandler dine oplysninger fortroligt.  2. Sikker dataoverførsel

Overførsel af dine personlige oplysninger i forbindelse med bestilling i onlinebutikken sker krypteret med anvendelse af den for branchen standardmæssige Secure-Socket-Layer (”SSL”)-teknologi (SSL-kryptering version 3).

3. Kreditkortoplysninger

Dine indtastede kreditkortoplysninger bliver ikke lagret hos Kärcher, men indhentes krypteret via hypertext transfer protocol secure (”https”) direkte fra betalingsudbyderen.

4. Passwords

Dit password til vores hjemmesider bør aldrig videregives til tredjemand og bør desuden ændres regelmæssigt. Hvis du ønsker at lukke kundekontoen i onlinebutikken, bør du logge ud og lukke browseren, for at undgå at andre får uberettiget adgang.

§ 4 Cookies / Brugerrelateret reklame

På baggrund af § 15 Afs. 3 TMG opretter Kärcher til reklameformål, markedsanalyse eller til brugertilpasset opsætning af Kärchers hjemmesider brugerprofiler, med mindre brugeren udtrykkeligt gør indsigelse mod dette. Din mulighed for indsigelse er vist i de pågældende tekniske foranstaltninger.  

1. Brugen af cookies

Vi bruger ”cookies” på vores hjemmesider til såkaldt Behavioural Targeting. Der er derved tale om tekstfiler, som indeholder oplysninger om brugeren (besøgte hjemmesider, antal besøg, besøgstider, opholdslængde på enkelte sider osv.), altså brugerprofiler, som lagres på din harddisk. Disse brugerprofiler bliver anonymiserede og analyseret i en teknisk (statistisk) evalueringsproces, for at muliggøre tilpasning til den enkelte brugers interesse ved senere åbning af hjemmesider i form af f. eks. bannere. Personlige oplysninger som navn, adresse og e-mailadresse bliver aldrig gemt i disse cookies.

2. Adfærdsbaseret Reklame

IP-adressen indhentes direkte fra tjenesteudbyderen for den pågældende Behavour Targeting – på Kärchers hjemmesider er det GroupM Competence Center GmbH – men her lagres og behandles den enten kun i forkortet eller krypteret form (dvs. erstattet med en anden talrækkefølge, som ikke kan føres tilbage på den oprindelige IP-talrækkefølge). GroupM Competence Center GmbH tilbyder også reklame for andre hjemmesider og bruger de såkaldte Targeting-systemer til at udvælge de indsamlede oplysninger til brugertilpasset reklame. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og Behavioural Targeting hos GroupM Competence Center GmbH, samt deres teknologi finder du på http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Her kan du ligeledes gøre indsigelse mod anonym analyse af din adfærd på internettet.
Det er desuden muligt grundlæggende at forhindre lagringen af cookies via browserens indstillinger. Dette kan dog påvirke visningen af Kärchers hjemmesider.

3. Adobe Analytics

På hjemmesiden bruger vi desuden Adobe Analytics, en webanalysetjeneste fra Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Adobe Analytics bruger de såkaldte ”cookies” - tekstfiler, som lagres på din computer og muliggør analyse af brugen af hjemmesiden. Når oplysningerne i en cookie videregives til en af Adobes servere, sikrer indstillingen at IP-adressen bliver anonymiseret inden geolokalisering og at den erstattes af en generisk IP-adresse inden lagring. Adobe bruger efter udbyderens ønske oplysningerne til at analysere brugerens adfærd på hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på internettet og levere andre ydelser, forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. Din IP-adresse, som overføres til Adobe Analytics via din browser, kan Adobe ikke sammenføje med andre oplysninger. Det er muligt grundlæggende at forhindre lagringen af cookies via browserens indstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at det i sådanne tilfælde eventuelt ikke er muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner. Det er desuden muligt at forhindre registreringen af oplysningerne om din brug af hjemmesiden gennem cookies (inkl. din IP-adresse) til Adobe, samt behandlingen af disse oplysninger gennem Adobe, ved at følge nedenstående link og downloade og installere følgende browser-plug-in: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Målrettet reklame

Så snart en bruger åbner hjemmesider, og interagerer og opretter annoncer, som bruger Xaxis-tjenester, indhentes oplysninger om browsing, brug og interaktioner. Xaxis kan også indsamle oplysninger, som identificerer browsere og enheder, som brugeren tidligere har interageret med. Oplysninger, som indsamles via Xaxis-tjenesterne omfatter internetbrowserens type, browsersprog og anvendt operativsystem, internetprotokoladresse ("IP-adresse"), enhedens eller brugerens identifikationssystem, forbindelsestype (ledningsført eller Wi-Fi), region, i hvilken enheden befinder sig, netværk, med hvilket enheden er forbundet, længde- /breddegraden på en (mobil) enhed, mobiludbyder (hvis til rådighed), samt sider som brugeren tidligere og senere har besøgt. Derudover reklameannoncer og oplysninger om de sider, som brugeren besøger.  

Enheder omfatter computere, mobiltelefoner, tablets, E-læsere eller andre digitale enheder med mulighed for internetopkobling.  

Xaxis indsamler ikke brugernavne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre oplysninger, som kan identificere personer.

Xaxis modtager muligvis også oplysninger fra andre virksomheder, herunder fra kunder, som er indsamlet udenfor tjenesterne og som stilles til rådighed i forbindelse med tjenesterne. Xaxis kan integrere disse oplysninger i de oplysninger, som samles via tjenesterne.  

Xaxis bruger oplysningerne, som er indsamlet via tjenesterne, for at sikre at brugeren modtager de nyttigste og mest relevante onlinereklamer på hjemmesider.

 

§ 5 Dine rettigheder


1. Oplysning

Du har til enhver tid ret til at indhente viden om dine lagrede personlige oplysninger, deres oprindelse og modtagere, samt formålet med databehandlingen. I denne forbindelse bedes du kontakte Kärchers repræsentant for datatilsyn (§ 6).


2. Indsigelse (markedsanalyser)

Du har til enhver tid ret til at lave indsigelse mod fremadrettet behandling af dine personlige oplysninger jf. persondataforordningen. Indsigelsen kan især gælde for behandling i forbindelse med direkte reklame. Send dertil venligst en kort e-mail til info@dk.kaercher.com (behøver ikke indeholde begrundelse).

3. Tilbagekaldelse af samtykke (f.eks. tilsendelse af nyhedsbreve)

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Kärchers brug af dine personlige oplysninger, f eks. i forbindelse med tilsendelse af Kärchers nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med tilsendelse af nyhedsbreve, skal du blot klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i et nyhedsbrev. I alle andre tilfælde, bedes du kontakte repræsentanten for datatilsyn hos Kärcher A/S.

4. Dine øvrige rettigheder
Du har ret til rettelse eller sletning, samt indskrænket brug af dine personlige oplysninger, og ret til indsigelse mod fremadrettet brug og videregivelse.  

Du har, uanset andre forvaltningsretslige eller retslige søgsmål, ret til at klage hos en opsynsmyndighed, især i medlemsstaten, hvori dit opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse befinder sig, hvis du mener at brugen af dine personlige oplysninger strider imod reglerne for databeskyttelse.

5. Ansvarlig tilsynsmyndighed

Du har ligeledes ret til at indgive klage vedrørende brugen af dine personlige oplysninger til Datatilsynet.