Håndtering af persondata

Kärcher A/S

Databeskyttelse

Håndtering af persondata


Den ansvarliges navn og kontaktoplysninger:

Kärcher A/S
Islevdalsvej 98
2610 Rødovre

www.karcher.dk
Karcher.dk@karcher.com
+45 70 20 66 67

Data Protection Officer: Majbritt,
Data Protection Assistant: Charlotte J.

(i det følgende kaldet: Kärcher) overholder i forbindelse med databehandling (f. eks. indhentning, behandling og overførsel) de gældende regler. Følgende erklæring tjener som et overblik over hvilken form for data, der bliver indhentet og hvordan data bliver brugt og videregivet, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Kärcher træffer til beskyttelse af dine data, samt hvilke rettigheder du har.

Kontakt / Repræsentant for datatilsyn

I tilfælde af spørgsmål vedrørende databeskyttelse og dine rettigheder som berørt person, træffes Kärchers repræsentant for datatilsyn via ovenstående kontaktoplysninger.

GDPR-koordinator Dorthe Dalsgaard Jensen
Adm. Direktør Niels Bille


§ 1 Indhentning, brug og lagring af personlige oplysninger

Når du bruger Kärchers online-tilbud, indhenter Kärcher forskellige data fra dig, delvist også såkaldte personlige oplysninger. Derved er der tale om oplysninger, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet en ”berørt person”).

1. Generelt om besøg på Kärchers hjemmesider

Når du besøger en af Kärchers hjemmesider, videregiver du oplysninger (som en teknisk nødvendighed) via din internetbrowser til vores webserver. Følgende oplysninger bliver registreret i løbet af en løbende forbindelse til kommunikation mellem din internetbrowser og vores webserver:

  •   Dato og tidspunkt for forespørgslen
  •   Navn på den forespurgte fil
  •   Side, fra hvilken en fil forespørges
  •   Tilgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.)
  •   Den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem
  •   Fuldstændig IP-adresse på computeren, fra hvilken forespørgslen kommer
  •   Overført datamængde

Af hensyn til den tekniske sikkerhed, herunder især afværgelse af angrebsforsøg på vores webserver, lagrer vi kun disse oplysninger midlertidigt. Tilbageføring til enkelte personer er ikke mulig med disse oplysninger.

Yderligere personlige oplysninger indhentes kun, hvis du frivilligt stiller disse til rådighed, f. eks. i forbindelse med forespørgsel eller registrering. De personlige oplysninger, som du stiller til rådighed, bruger Kärcher alt efter område til besvarelse af forespørgsler, afvikling af bestillinger, samt til teknisk administration af hjemmesiderne. Nedenfor ses en detaljeret beskrivelse af brugen af de personlige oplysninger for de enkelte områder:

2. Onlinebutik

Når du besøger vores onlinebutik, lagrer vi følgende oplysninger til opfyldelse af kontrakten, som er indgået mellem dig og Kärcher, eller til gennemførelse af foranstaltninger iht persondataforordningen

a) Bestilling uden oprettelse af kundekonto
I forbindelse med en bestilling i onlinebutikken, anmodes om udfyldelse af alle felter, som er nødvendige for gennemførelse og afvikling: Fulde navn, e-mailadresse, postadresse (faktura- og evt. afvigende leveringsadresse). Dine oplysninger bliver kun brugt til afvikling af din bestilling.

b) Kundekonto / registrering
Det er derudover muligt at registrere dig ved indkøb hos Kärcher. Dertil kan du sammen med din e-mailadresse vælge et password, som gør det lettere at logge ind på et senere tidspunkt uden at skulle indtaste alle oplysninger på ny. Kärcher lagrer de indtastede oplysninger til oprettelse af en kundekonto, som bruges til registrering af dine gennemførte og afviklede bestillinger. Kärcher gemmer dine oplysninger, så længe du opretholder din registrering. Du har til enhver tid ret til at se, rette og/eller lade Kärcher slette dine registreringsoplysninger.

c) Lagring af bestillingsoplysninger
Når du videregiver oplysninger til Kärcher i forbindelse med en bestilling, forbliver disse lagret så længe som det er nødvendigt for afviklingen af købet og som loven foreskriver det iht. opbevaringspligten. Forlænget lagring til opfyldelse af opbevaringspligten sker jf. Persondataforordningen.

d) Besøg hos en anden onlineforhandler
Hvis du under dit indkøb besøger en anden onlineforhandler, som du tilgår via et link på en af Kärchers hjemmesider, for dér at foretage bestillingen, indhenter Kärcher ingen bestillingsoplysninger fra dig, da du foretager købet hos en anden forhandler. Bemærk i sådanne tilfælde forhandlerens regler om databeskyttelse.

3. Kontaktformularer

Når du henvender dig til Kärcher ved hjælp af en kontaktformular på Kärchers hjemmesider, lagres de af dig indtastede oplysninger, for at din meddelelse kan blive ledt videre til den rette kontaktperson. Dette sker jf. Persondataforordningen til afvikling af din henvendelse. De af dig indtastede oplysninger bliver ikke brugt til andre formål, frem for alt ikke til reklame. Efter besvarelse af din henvendelse, sletter vi denne og de dermed forbundne personlige oplysninger.

4. Markedsanalyser (f. eks. Register&Win)

Kärcher bruger i lovmæssigt omfang dine oplysninger til markedsanalyser, hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil ved at sætte flueben i feltet ved siden af følgende tekst:

”Jeg er interesseret i yderligere spørgsmål i forbindelse med Kärchers markedsanalyse!”

I forbindelse med ”Register&Win” eller andre kampagner relateret til markedsanalyse, lagrer Kärcher din tiltaleform, dit navn, din adresse, e-mailadresse, dit telefonnummer, sektoren du selv ser dig i (privat eller erhverv) og - hvis du har udfyldt eller sat flueben - dit fødselsår og varenummer, produktnavn og købsdato for det pågældende Kärcher-produkt, samt at du er interesseret i yderligere spørgsmål i forbindelse med markedsanalyser. Kun hvis du har sat flueben og dermed giver dit samtykke, bruger Kärcher dine oplysninger til markedsanalyser iht. Persondataforordningen. Ellers bliver dine oplysninger udelukkende brugt til information i tilfælde af at du vinder en konkurrence jf. Persondataforordningen.

5. Konkurrencer

I forbindelse med konkurrencer, lagrer Kärcher kun de oplysninger, der er nødvendige for udlodningen og gennemførelsen af den pågældende konkurrence (f. eks. navn, adresse, e-mailadresse)jf. Persondataforordningen.. Kun hvis du har sat flueben og dermed giver dit udtrykkelige samtykke, bruger Kärcher også dine oplysninger til markedsanalyser eller forsendelse af nyhedsbreve jf. Persondataforordningen.

6. Garantiforlængende kampagner

De garantiforlængende kampagner kan rette sig mod både  privat- og  erhvervskunder[CB1] . Når du deltager i en sådan kampagne, skal du indtaste navn, adresse, e-mailadresse og oplysninger om produktet, som du ønsker at forlænge garantiperioden for i formularen (pligtfelter). Disse oplysninger skal bruges i tilfælde af garantikrav og den dermed forbundne nødvendighed at kunne associere produktet med dig og jf. Persondataforordningen til gennemførelse af garantikrav. Udfyldelse af de øvrige felter er valgfri. Disse oplysninger indhenter vi efter dit samtykke jf. Persondataforordningen.

7. my Kärcher

Oprettelse af en passwordbeskyttet brugerportal (myKärcher-konto) gør det muligt og lettere at bruge de tilgængelige funktioner, f.eks. Kärchers onlinebutik og online reparationsservice.

Derved lagres følgende personlige oplysninger: For- og efternavn, e-mailadresse, password og fødselsdato som pligtfelter. Tiltaleform, titel, telefon- og mobilnummer er valgfrie oplysninger.

Disse oplysninger lagres hos vores cloud-udbyder Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main.

Hvis der foretages køb via den passwordbeskyttede brugerportal (onlinebutik eller reparationsservice), bliver adresseoplysninger ligeledes lagret. Disse oplysninger lagres også hos vores cloud-udbyder Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main.

Den passwordbeskyttede brugerportal kan til enhver tid slettes af brugeren ved hjælp af funktionen ”Slet konto”.

8. Online reparationsservice

Bruger du online reparationsservicen på myKärcher eller på Kärcher Infonet, registrerer vi dit navn og din adresse, samt den af dig indtastede enhedstype til gennemførelse af reparationsordren jf. Persondataforordningen.

Efter gennemførelse af reparationsordren, forbliver disse oplysninger lagret så længe som det er nødvendigt for afviklingen af købet og som loven foreskriver iht. opbevaringspligten. Forlænget lagring til opfyldelse af opbevaringspligten sker jf. Persondataforordningen.

9. Nyhedsbreve

 

1.     Beskrivelse og omfang af databehandling


a) Abonnement på vores nyhedsbrev

På vores hjemmeside har du mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, sendes de data, du indtaster på inputskærmen (titel, for- og efternavn, e-mailadresse, nyhedsbrevspræferencer), til os og opbevares.

Derudover indsamles følgende data ved registrering:

●      Dato og tidspunkt for registreringen

Som en del af registreringsprocessen dit samtykke indhentes til behandlingen af dataene, og der henvises til denne databeskyttelsespolitik.

Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, sender vi dig regelmæssigt oplysninger om vores kampagner, tilbud og tjenester via e-mail. Vi bruger den dobbelte tilvalgsprocedure til at sende nyhedsbrevet. Det betyder, at vi kun sender dig et e-mailnyhedsbrev, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at modtage det. Vi vil derefter sende dig en bekræftelses-e-mail, hvori du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden ved at klikke på et tilsvarende link. Ubekræftede profiler slettes i systemet efter 3 måneder.

Hvis du abonnerer på nyhedsbrevet på visse formularer (f.eks. produktregistreringsformularen "Registrer og vind", garantiudvidelser, betaling fra onlinebutikken), vil oplysningerne fra denne formular blive føjet til din eksisterende nyhedsbrevsprofil eller bruges som grundlag for oprettelse af en ny nyhedsbrevsprofil. Disse oplysninger bruges til at personalisere nyhedsbreve for at give dig de mest egnede oplysninger om vores kampagner, tilbud og tjenester.

 

b) Nyhedsbrev til eksisterende kommercielle kunder

Hvis du er en eksisterende kunde og blev informeret om din ret til at gøre indsigelse, da din e-mailadresse blev indsamlet, og ved hver brug, kan vi behandle alle dine oplysninger (for- og efternavn, e-mailadresse), der er tilgængelige for os for at sende dig regelmæssige oplysninger om vores kampagner, tilbud og tjenester via e-mail. Hvis du ønsker det, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod de relevante meddelelser.

 

c) Måling af åbnings- og klikfrekvenser

For at forbedre vores nyhedsbreve måler vi åbnings- og klikpriser. For at gøre dette indeholder nyhedsbrevene en fil i pixelstørrelse (en såkaldt sporingspixel), som hentes fra vores server eller fra vores posttjenesteudbyder, når nyhedsbrevet åbnes. Som en del af processen med at hente data vil tekniske oplysninger, såsom oplysninger om den browser, du bruger, og dit system samt tidspunktet for hentning, først blive indsamlet.

Disse oplysninger bruges til at forbedre vores nyhedsbrev ud fra et teknisk perspektiv baseret på de tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd. Denne analyse omfatter også bestemmelse af, hvorvidt nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links der klikkes på. Disse oplysninger tildeles den pågældende modtager og gemmes i vedkommendes profil. Vi bruger disse analyser til at identificere vores besøgendes læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller til at sende forskelligt indhold, der passer til vores besøgendes interesser.

Medmindre andet er angivet, vil ingen data blive videregivet til tredjeparter uden for Kärcher Group i forbindelse med databehandlingen ved afsendelse af nyhedsbrevene. Oplysningerne bruges udelukkende til at sende nyhedsbrevet.

 

2.     Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger efter tilmelding til nyhedsbrevet er den bruger, der giver deres samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse. 

Retsgrundlaget for behandling af eksisterende kunders oplysninger er vores legitime annonceringsinteresser (artikel 6 (1) litra f i den generelle forordning om databeskyttelse i forbindelse med MLF § 10, stk. 2.

 

3.     Formålet med databehandlingen

Den besøgendes e-mailadresse indsamles for at kunne levere nyhedsbrevet. De andre personoplysninger, der indsamles som en del af registreringsprocessen, bruges til at forhindre misbrug af tjenesterne eller af den anvendte e-mailadresse.

 

4.     Opbevaringsvarighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til. Den besøgendes e-mailadresse vil derfor blive gemt, så længe abonnementet på nyhedsbrevet forbliver aktivt. Din e-mailadresse vil blive blokeret og slettet fra vores nyhedsbrevs mailingliste efter fire uger, når du har afmeldt dig, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine oplysninger, eller hvis vi forbeholder os ret til at bruge dine oplysninger ud over dette omfang på en måde, der er tilladt ved lov, og om hvilken vi har informeret dig i denne politik.

 

5.     Mulighed for tilbagekaldelse (hvis der tidligere er givet samtykke) og indsigelse

Den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage nyhedsbrevet. Til dette formål kan du finde et tilsvarende afmeldingslink i hvert nyhedsbrev.

 

§ 2 Videregivelse og sletning af personlige oplysninger


1. Besøg på Kärchers hjemmesider

Oplysningerne, som lagres ved simpelt besøg på Kärchers hjemmesider (§ 1), videregives ikke til tredjemand.

2. Onlinebutik

a) Videregivelse til forhandlere
Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand sker grundlæggende ikke inden for onlinebutikkens rammer.

b) Sletning af kundekontoen
Hvis du i forbindelse med Kärchers onlinebutikker har oprettet en kundekonto, sletter Kärcher dine registrerede oplysninger efter meddelelse til repræsentanten for datatilsyn (§ 6).

3. Kontaktformularer

Kun i det tilfælde at din forespørgsel eller meddelelse vedrører andre virksomheder end Kärcher, ledes din meddelelse og dertil hørende oplysninger virksomhedsinternt videre til den rette kontaktperson. Oplysningerne, som du har indtastet i en Kärcher-online-kontaktformular, videregives ikke til tredjemand, medmindre du udtrykkeligt giver tilladelse dertil.

4. Markedsanalyser

Alle oplysninger, indhentet på Kärchers hjemmesider med markedsanalyse for øje, bliver udelukkende brugt til Kärcher-interne formål og videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet, når de ikke længere er relevante for markedsanalysen.

5. Konkurrencer

Alle oplysninger, indhentet på Kärchers hjemmesider i forbindelse med konkurrencer, bliver efter konkurrencens afslutning omgående slettet og videregives ikke til tredjemand.

6. Garantiforlængende kampagner

Alle oplysninger, indhentet i forbindelse med garantiforlængende kampagner, bliver efter den forlængede garantiperiode slettet af Kärcher. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand udenfor Kärcher-koncernen.

7. Nyhedsbreve

E-mailadressen, som du oplyser for at tilmelde dig nyhedsbrevet, bliver ikke videresendt til tredjepart. Kärcher anvender kun Adobe Systems Software Ireland Limited (ADIR), Citywest Business Campus, Saggart, Dublin, Irland til at behandle dine oplysninger på dets vegne. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet (Sektion 5, nr. 3), bliver din e-mailadresse slettet fra mailinglisten.

8. Videregivelse til myndigheder og andre offentlige instanser

Videregivelse af personlige oplysninger til tredjemand udenfor Kärcher-koncernen sker kun, hvis den offentlige myndighed eller statslige institution i enkelte tilfælde kræver udlevering, hvortil Kärcher så er forpligtet.

 

§ 3 Sikkerhedsmæssige oplysninger


1. Generelle teknisk-organisatoriske foranstaltninger:

Kärcher tager adskillige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i rimeligt omfang og på passende vis.
Alle oplysninger, der lagres hos Kärcher, er beskyttet af fysiske og tekniske foranstaltninger, samt af procedureregler, som indskrænker adgangen til oplysningerne til særligt autoriserede personer i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

Kärchers hjemmesider er beskyttet af en software-firewall for at forhindre adgang fra andre netværk, som er forbundet med internettet. Derudover får kun medarbejdere, der behøver oplysningerne for at kunne opfylde en særlig opgave, adgang til de personlige oplysninger. Disse medarbejdere er uddannet indenfor sikkerhed og databeskyttelse og behandler dine oplysninger fortroligt.  2. Sikker dataoverførsel

Overførsel af dine personlige oplysninger i forbindelse med bestilling i onlinebutikken sker krypteret med anvendelse af den for branchen standardmæssige Secure-Socket-Layer (”SSL”)-teknologi (SSL-kryptering version 3).

3. Kreditkortoplysninger

Dine indtastede kreditkortoplysninger bliver ikke lagret hos Kärcher, men indhentes krypteret via hypertext transfer protocol secure (”https”) direkte fra betalingsudbyderen.

4. Passwords

Dit password til vores hjemmesider bør aldrig videregives til tredjemand og bør desuden ændres regelmæssigt. Hvis du ønsker at lukke kundekontoen i onlinebutikken, bør du logge ud og lukke browseren, for at undgå at andre får uberettiget adgang.


§ 4 Dine rettigheder

 

1. Oplysning

Du har til enhver tid ret til at indhente viden om dine lagrede personlige oplysninger, deres oprindelse og modtagere, samt formålet med databehandlingen. I denne forbindelse bedes du kontakte Kärchers repræsentant for datatilsyn (se oplysninger øverst på denne side).


2. Indsigelse (markedsanalyser)

Du har til enhver tid ret til at lave indsigelse mod fremadrettet behandling af dine personlige oplysninger jf. persondataforordningen. Indsigelsen kan især gælde for behandling i forbindelse med direkte reklame. Send dertil venligst en kort e-mail til info@dk.kaercher.com (behøver ikke indeholde begrundelse).

 

3. Tilbagekaldelse af samtykke (f.eks. tilsendelse af nyhedsbreve)

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Kärchers brug af dine personlige oplysninger, f eks. i forbindelse med tilsendelse af Kärchers nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med tilsendelse af nyhedsbreve, skal du blot klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i et nyhedsbrev. I alle andre tilfælde, bedes du kontakte repræsentanten for datatilsyn hos Kärcher A/S.

 

4. Dine øvrige rettigheder
Du har ret til rettelse eller sletning, samt indskrænket brug af dine personlige oplysninger, og ret til indsigelse mod fremadrettet brug og videregivelse.  

Du har, uanset andre forvaltningsretslige eller retslige søgsmål, ret til at klage hos en opsynsmyndighed, især i medlemsstaten, hvori dit opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse befinder sig, hvis du mener at brugen af dine personlige oplysninger strider imod reglerne for databeskyttelse.

 

5. Ansvarlig tilsynsmyndighed

Du har ligeledes ret til at indgive klage vedrørende brugen af dine personlige oplysninger til Datatilsynet.

 

6. Nyhedsbrevsanalyse

For at kunne analysere, hvilke e-mails der åbnes af modtageren, indeholder e-mails, der er sendt med Adobe Campaign, en såkaldt sporingspixel, der opretter en forbindelse til Adobe Campaign-servere, når e-mailen åbnes. På denne måde er det muligt at bedømme, om en e-mail er blevet åbnet af modtageren.

 

§ 5 Cookie politik

 

Denne cookiepolitik beskriver, hvordan KÄRCHER A/S, CVR-nr.: 21265497, Islevdalvej 98, DK-2610 Rødovre ("vi", "os" eller "vores") bruger cookies på https://www.kaercher.com/dk ("Hjemmesiden”).

 

1. Hvad er cookies?

Cookies er små datafiler, som hverken er ulovlige eller farlige, men som bl.a. er medvirkende til mange af de tekniske muligheder, vi har på Hjemmesiden. Cookies gemmes i din webbrowser, på din enhed fx computer, mobiltelefon, Ipad eller en anden enhed, når du besøger Hjemmesiden og kan hjælpe os med at genkende din enhed og/eller browser, give dig adgang til bestemte funktioner og/eller registrere din adfærd. Der er andre teknologier såsom pixeltags, webbugs, weblagring og andre lignende filer og teknologier, der muligvis har de samme funktioner som cookies. I denne cookiepolitik bruger vi udtrykket "cookies" for cookies og alle lignende teknologier.

 

2. Hvilke typer cookies bruger vi?

Vi bruger følgende cookies:

Nødvendige cookies (tekniske cookies) – Nødvendige cookies kaldes også for tekniske/funktions cookies, da de får Hjemmesiden til at fungere normalt. De nødvendige cookies hjælper os med at gøre Hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, herunder muligheden for at du kan bevæge dig rundt på- og bruge funktionerne på Hjemmesiden.

Præference cookies – Præference cookies gør det muligt for Hjemmesiden at huske oplysninger, der ændrer den måde Hjemmesiden ser ud på eller opfører sig for at vi kan tilbyde dig en bedre oplevelse. Det sker fx ved, at Hjemmesiden kan huske de valg, du foretager, såsom dit brugernavn, dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

Statistik cookies – Statistikcookies indeholder informationer om din adfærd på Hjemmesiden, dvs. hvor længe du besøger Hjemmesiden, hvilke klik du har foretaget mv. til at optimere vores design, kvalitet og effektiviteten af Hjemmesiden. Fx så vi kan gøre Hjemmesiden mere brugervenlig. Formålet med disse cookies er udelukkende at forbedre Hjemmesidens ydeevne og din oplevelse.

Markedsførings cookies – Markedsførings cookies er tracking-cookies, der nøje registrerer din færden på Hjemmesiden. Disse cookies bruges til at spore dit besøg på tværs af websteder for at vise dig annoncer, der er relevante og engagerende for dig som bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Vi bruger også cookies fra tredjeparter. Det betyder, at tredjeparter har oprettet disse cookies, og at cookies sættes på din enhed via Hjemmesiden.  

 

3. Sådan fravælger du brugen af cookies

Som bruger kan du selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies, eller kontrollere det individuelt for hvert enkelt website. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger.

Slet cookies på Microsoft Edge

Slet cookies på Mozilla Firefox browser

Slet cookies på Google Chrome browser

Slet cookies på Safari browser

Slet cookies på Opera browser

Slet flash cookies

Slet cookies på iPad, iPhone, iPod touch

Slet cookies på Android telefoner

 

4. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål angående vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte os på: Karcher@karcher.dk

 

5. Information om vores cookies

Se yderlige information om vores cookies her