Bæredygtighedsmål 2025

Vores mål har til formål at opnå klimaneutral produktion, genanvendelse af råmaterialer og en reduktion af plastemballage. Bæredygtighed er dybt forankret i den globale forsyningskæde. Når det drejer sig om sociale og samfundsmæssige spørgsmål, koncentrerer vi os om at bevare værdier.

• Nul emissioner

• Reducer, genbrug, genanvend

• Social Hero

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Overblik over målene for 2025

Miljøvenlighed og klimabeskyttelse er en grundlæggende del af vores handlinger. I årevis har vi løbende sat os nye mål for systematisk at gøre vores virksomhed mere effektiv og ressourcebesparende og til at udfylde vores rolle som social interessant. Med vores mål for 2025 tager vi nu det næste skridt mod fremtiden. Med disse mål, der er fastsat i 2020, spiller vi også vores rolle med hensyn til at nå FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Disse mål for bæredygtig udvikling udgør en global standard for prioriteterne og målene for bæredygtig udvikling frem til 2030 på det økonomiske, sociale og økologiske plan. For os som virksomhed tilbyder verdensmålene en god ramme, som vi kan basere vores mål for bæredygtighed på. På den måde kan vi med vores kerneforretning spille en rolle i at overvinde globalt relevante udfordringer. Vi har samlet vores mål i tre initiativer: "Nul emissioner", "Reducer, Genbrug, Genanvend” og "Social Hero".

Nul emissioner

Når vi når 2025, vil Kärcher have reduceret vores scope 1- og scope 2-emissioner med 21 pct. sammenlignet med basisåret 2020. I 2030 vil tallet være reduceret med yderligere 21 pct., så den endelige reduktion lander på 42 pct: Vi sparer energi og bruger bæredygtige energikilder til at reducere vores klimaaftryk. Til det formål har Kärcher sluttet sig sammen med Science Based Targets-initiativet (SBTi) og forpligtet sig til hurtige emissions-reduktioner på tværs af hele virksomheden på linje med klimavidenskab. Initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF Verdensnaturfonden og er en af forpligtelserne i We Mean Business-sammenslutningen.

I 2025 etablerer Kärcher et håndteringssystem for vores scope 3-emissioner og gør klimaaftrykket af virksomhedens produkter transparente: Som en del af vores deltagelse i SBTi er vi dedikerede til at udvide REMIT af vores emissionsoptegnelser til at inkludere opadgående og nedadgående aktiviteter og udvikle mål for at reducere dem – fordi bæredygtighed for Kärcher rækker længere en portene ved vores fabrikker. Vi reducerer allerede vores udledning inden for transport ved hele tiden at optimere vores transportruter. Vores fabrikker på globalt plan har allerede tilegnet sig 75 pct. opkøbsvolumen fra regionale leverandører, der befinder sig mindre end 1000 km fra produktionsfaciliteterne.

Fra 2021 vil Kärcher-fabrikker over hele verden være CO₂-neutrale: Dette vil gøre Kärcher til den førende CO₂-neutrale virksomhed på rengøringsområdet med en CO₂-neutral global produktion. Vi bruger grøn energi og kompenserer for emissioner, vi ikke kan undgå, ved at finansiere projekter inden for klimabeskyttelse. Mange af vores fabrikker er allerede udstyret med LED-belysning og fotovoltaiske systemer. Vores største anlæg, i Quistello, Italien, producerer 360.000 kWh strøm hvert år på et gulvareal på 11.500 m². I Banbury, Storbritannien, er vi lykkedes med at installere lige under 1.000 solpaneler på en gang og genererer derfor 44 pct. af datterselskabets årlige strømforbrug ved hjælp af solceller. I vores hovedkvarter i Winnenden bruger vi også et fotovoltaisk system og lukker materialecyklussen ved at genanvende engangspaller i et varmesystem til bygningerne.

Fra 2021 vil forretningsrejser inden for Tyskland og fra Tyskland til udenlandske destinationer være CO₂-neutrale: Vi reducerer forretningsrejser og udledningerne af drivhusgas fra forretningsrejser med tog, bil og fly. Vi kompenserer for emissioner, vi ikke kan undgå. Formater som digitale konferencer, der bliver stadig mere etableret i vores virksomhed, spiller en rolle i det. Vi øger desuden antallet af elektriske biler i vores vognpark.

Zero Emissions
Zero Emissions Numbers

Reducer, Genbrug, Genanvend

I 2025 vil vi optimere bæredygtigheden af al produktemballage: Vi forbedrer stabiliteten af vores produkter og produktoverflader for at opnå plastfri emballage. Vi har allerede formået helt at gøre op med polystyren og skifte over til pap til vores OC 3 mobile udendørs renere. På den måde var vi også i stand til at reducere emballagens samlede størrelse.

I 2025 vil vores Højtryksrensere fra vores Home & Garden-sortimentet have et genanvendt plastindhold på op til 50 %: Vi reducerer og erstatter systematisk mængden af nyplast i vores produkter. Siden 2012 har vi formået at firedoble mængden af genanvendt plast i vores maskiner. Til fremstilling af spraylansen til vores højtryksrensere, har vi skiftet til genanvendt plast og bruger nylon 66. Det anvendte genbrugsmateriale udvindes af stof i returnerede airbags og materiale tilovers fra deres produktionsproces. Ved at bruge dette i vores produktion lukker vi cyklussen.

Fra 2020 vil vi støtte reduktion og genbrug af havplast: Vi samarbejder med miljøorganisationen One Earth One Ocean (OEOO) om at reducere forureningen fra havplast. Som en del af dette samarbejde støtter vi strandoprensningskampagner og de tekniske innovationer fra OEOO, der for eksempel indsamler plast i floder eller flodmundinger og returnerer dette til den genanvendelige materialecyklus. Vi gennemførte vores første fælles projekter med OEOO i 2019.

I 2025 er vores mål nul produktion af plastaffald: Vi ønsker at reducere plastemballageaffaldet fra lokale leverandører til nul og dermed gøre vores hovedkvarter til modellen for yderligere produktionssteder. Vi implementerer allerede nu denne tilgang med vores interne godstransport. For eksempel pakkes visse komponenter i Winnenden i Tyskland nu i kasser til flere formål, i stedet for i folie til transport, hvilket sparer 3.000 kg folie hvert år.

I 2025 vil bæredygtighed være en integreret del af nye forretningsmodeller: Vi gennemgår forretningsmodeller for Kärcher såsom deling, tjenester og genbrug. Kärcher Used Equipment GmbH har specialiseret sig i forberedelse og salg af brugte maskiner i hele Europa og sikrer dermed, at maskinerne forbliver i brug i længere tid i stedet for at blive bortskaffet. Vi udforsker nye tilgange til bæredygtig produktudvikling med Kalea køkkenkomposter. Enheden, der er udviklet internt hos Kärcher, forvandler køkkenaffald til næringsrig kompost på bare 48 timer takket være sin sofistikerede teknologi.

Reduce, Reuse, Recycle
2023 hexagons tal gul

Social Helt

I 2025 vil vores sociale engagement fokusere på at bevare værdier: Klart definerede emner sikrer, at alle vores sociale engagementsaktiviteter rundt om i verden har et fælles formål. På alle tre områder – donationer og sponsorater, langsigtet samarbejde og medarbejderforpligtelse – tager vi vores rolle som social interessent alvorligt og er derfor dedikeret til at bevare værdier. Det kan være kulturelle værdier, som det er tilfældet med vores kulturelle sponsorater, eller familieværdier, som vores samarbejde med SOS Børnebyer. Kärcher har støttet SOS Børnebyer i 35 lande, siden samarbejdet begyndte i 2011.

I 2025 vil vi etablere et proaktivt risikostyringssystem for leverandører for bæredygtighed: Vi analyserer og forbedrer systematisk de sociale og miljømæssige konsekvenser af vores direkte leverandører. For at opnå dette etablerer vi bæredygtighed som en af de vigtigste afgørende faktorer for valg af nye leverandører og også vurdering af nuværende leverandører. Som en del af denne strategi anvender vi globale revisioner og en omfattende pulje af data, da bæredygtighed og rettidig levering går hånd i hånd hos Kärcher.

Social Hero
2023 hexagons tal 2

Du er måske også interesseret i: