Bæredygtighedsmål 2025

Vores mål har til formål at opnå klimaneutral produktion, genanvendelse af råmaterialer og en reduktion af plastemballage. Bæredygtighed er dybt forankret i den globale forsyningskæde. Når det drejer sig om sociale og samfundsmæssige spørgsmål, koncentrerer vi os om at bevare værdier.

• Nul emissioner

• Reducer, genbrug, genanvend

• Social Hero

Sustainability Goals 2025 - be the difference

Overblik over målene for 2025

Miljøvenlighed og klimabeskyttelse er en grundlæggende del af vores handlinger. I årevis har vi løbende sat os nye mål for systematisk at gøre vores virksomhed mere effektiv og ressourcebesparende og til at udfylde vores rolle som social interessant. Med vores mål for 2025 tager vi nu det næste skridt mod fremtiden. Med disse mål, der er fastsat i 2020, spiller vi også vores rolle med hensyn til at nå FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Disse mål for bæredygtig udvikling udgør en global standard for prioriteterne og målene for bæredygtig udvikling frem til 2030 på det økonomiske, sociale og økologiske plan. For os som virksomhed tilbyder verdensmålene en god ramme, som vi kan basere vores mål for bæredygtighed på. På den måde kan vi med vores kerneforretning spille en rolle i at overvinde globalt relevante udfordringer. Vi har samlet vores mål i tre initiativer: "Nul emissioner", "Reducer, Genbrug, Genanvend” og "Social Hero".

Nul emissioner

Fra 2021 vil Kärchers fabrikker rundt om i verden være klimaneutrale: Dette vil gøre Kärcher til den førende klimaneutrale virksomhed på rengøringsmarkedet med CO₂-fri global produktion. Vi bruger grøn energi og kompenserer for emissioner, som vi ikke kan undgå ved at finansiere klimabeskyttelsesprojekter. Mange af vores fabrikker er allerede udstyret med LED-belysning og solcelleanlæg. Vores største anlæg i Quistello, Italien, producerer 360.000 kWh strøm om året på et gulvareal på 11.500 m². I Banbury, lykkedes det os at installere knap 1.000 solpaneler på én gang og dermed generere 44% af datterselskabets årlige strømforbrug ved hjælp af solsystemet. På vores hovedkontor i Winnenden bruger vi også et solcelleanlæg og lukker materialecyklussen ved at omstille engangspaller i et varmesystem til bygningerne.

Fra 2021 vil forretningsrejser i Tyskland og fra Tyskland til udlandet være klimaneutrale: Vi reducerer forretningsrejser og drivhusgasemissioner fra forretningsrejser med tog, bil og fly. Vi kompenserer for emissioner, som vi ikke kan undgå. Formater som digitale konferencer, som bliver mere og mere etablerede i vores virksomhed, spiller en rolle her. Vi øger yderligere antallet af elbiler i vores bilflåde.

Zero Emissions
Zero-Emissions-DK

Reducer, Genbrug, Genanvend

I 2025 vil vi optimere bæredygtigheden af al produktemballage: Vi forbedrer stabiliteten af vores produkter og produktoverflader for at opnå plastfri emballage. Vi har allerede formået helt at gøre op med polystyren og skifte over til pap til vores OC 3 mobile udendørs renere. På den måde var vi også i stand til at reducere emballagens samlede størrelse.

I 2025 vil vores Højtryksrensere fra vores Home & Garden-sortimentet have et genanvendt plastindhold på op til 50 %: Vi reducerer og erstatter systematisk mængden af nyplast i vores produkter. Siden 2012 har vi formået at firedoble mængden af genanvendt plast i vores maskiner. Til fremstilling af spraylansen til vores højtryksrensere, har vi skiftet til genanvendt plast og bruger nylon 66. Det anvendte genbrugsmateriale udvindes af stof i returnerede airbags og materiale tilovers fra deres produktionsproces. Ved at bruge dette i vores produktion lukker vi cyklussen.

Fra 2020 vil vi støtte reduktion og genbrug af havplast: Vi samarbejder med miljøorganisationen One Earth One Ocean (OEOO) om at reducere forureningen fra havplast. Som en del af dette samarbejde støtter vi strandoprensningskampagner og de tekniske innovationer fra OEOO, der for eksempel indsamler plast i floder eller flodmundinger og returnerer dette til den genanvendelige materialecyklus. Vi gennemførte vores første fælles projekter med OEOO i 2019.

I 2025 er vores mål nul produktion af plastaffald: Vi ønsker at reducere plastemballageaffaldet fra lokale leverandører til nul og dermed gøre vores hovedkvarter til modellen for yderligere produktionssteder. Vi implementerer allerede nu denne tilgang med vores interne godstransport. For eksempel pakkes visse komponenter i Winnenden i Tyskland nu i kasser til flere formål, i stedet for i folie til transport, hvilket sparer 3.000 kg folie hvert år.

I 2025 vil bæredygtighed være en integreret del af nye forretningsmodeller: Vi gennemgår forretningsmodeller for Kärcher såsom deling, tjenester og genbrug. Kärcher Used Equipment GmbH har specialiseret sig i forberedelse og salg af brugte maskiner i hele Europa og sikrer dermed, at maskinerne forbliver i brug i længere tid i stedet for at blive bortskaffet. Vi udforsker nye tilgange til bæredygtig produktudvikling med Kalea køkkenkomposter. Enheden, der er udviklet internt hos Kärcher, forvandler køkkenaffald til næringsrig kompost på bare 48 timer takket være sin sofistikerede teknologi.

Reduce, Reuse, Recycle
Reduce-Reuse-Recycle-DK

Social Helt

I 2025 vil vores sociale engagement fokusere på at bevare værdier: Klart definerede emner sikrer, at alle vores sociale engagementsaktiviteter rundt om i verden har et fælles formål. På alle tre områder – donationer og sponsorater, langsigtet samarbejde og medarbejderforpligtelse – tager vi vores rolle som social interessent alvorligt og er derfor dedikeret til at bevare værdier. Det kan være kulturelle værdier, som det er tilfældet med vores kulturelle sponsorater, eller familieværdier, som vores samarbejde med SOS Børnebyer. Kärcher har støttet SOS Børnebyer i 35 lande, siden samarbejdet begyndte i 2011.

I 2025 vil vi etablere et proaktivt risikostyringssystem for leverandører for bæredygtighed: Vi analyserer og forbedrer systematisk de sociale og miljømæssige konsekvenser af vores direkte leverandører. For at opnå dette etablerer vi bæredygtighed som en af de vigtigste afgørende faktorer for valg af nye leverandører og også vurdering af nuværende leverandører. Som en del af denne strategi anvender vi globale revisioner og en omfattende pulje af data, da bæredygtighed og rettidig levering går hånd i hånd hos Kärcher.

Social Hero
Social-Hero-DK

Du er måske også interesseret i: