Kärcher Maintain

Vi giver dig valgmulighederne, til at administrere din forretning effektivt

Forebyggelse er bedre end reparation. Gennem regelmæssige professionelle eftersyn og servicering, kan du reducere risikoen for, at din maskine går i stykker til et absolut minimum. Vores servicepakker hjælper dig med dette, lige fra højtryksrensere til vaskehaller. Hver servicepakke er skræddersyet til specifikke behov, lige fra den obligatorisk årlige sikkerhedsinspektion til vedligeholdelse og til den komplette service pakke med alt inklusiv. Vores inspektions- og vedligeholdelses aftaler er især velegnede, hvis dine maskiner er i brug mindre end 250 timer pr. år. Hvis dine maskiner er i brug oftere, anbefaler vi vores fulde servicekontrakt der indeholder alle kendte aspekter af en normal vedligeholdelse i produktets levetid.

Kärcher fasthold-ikon

Service_Professional

Servicepakker

Fordele ved servicepakker:

 

• Tiden hvormed maskinen er ude af drift minimeres
• Sikrer maksimal driftssikkerhed for maskinen
• Maskinens værdi bevares og levetiden forlænges
• Regelmæssige, lovpligtige sikkerhedsinspektioner
• Altid originale kvalitets reservedele- og tilbehør fra Kärcher
• Hurtig respons på servicesager
• Uddannede og erfarne serviceteknikere fra Kärcher
• Service planlægges direkte af Kärcher servicecenter, så du slipper for at bruge tid på dette
• Antallet af inspektioner-/servicebesøg defineresi inspektions-/servicekontrakten
• Omkostningerne er altid kendt på forhånd og dermed muligt at budgettere ud fra
• Rabatter på alle reservedels- og tilbehørsbestillinger, uanset om tekniker er tilkaldt
• Reducerede driftsomkostninger


Vores servicepakker

 

INSPEKTIONSAFTALE
Kärchers Inspektionspakke omfatter minimum en årlig sikkerhedsmæssig- og funktionel gennemgang af maskinen, påkrævet- og i henhold til gældende lovgivning. Servicerapport udarbejdes ved hvert besøg og service mærkat påsættes maskinen, med anbefaling til næste servicebesøg. Hvis maskinen har behov for reparation eller præventiv vedligeholdelse, kan dette som regel gennemføres på stedet, men er ikke indeholdt i aftalen. Der ydes desuden 10% rabat på reserve- og sliddele.

 

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
Kärchers Vedligeholdelsespakke indeholder udover Inspektionspakken, desuden forebyggende vedligehold- og præventiv udskiftning af reservedele*) i overensstemmelse med fabrikantens serviceplan for produktet. Servicerapport der viser maskinens tilstand og udførte arbejde, udarbejdes ved hvert besøg og service mærkat påsættes maskinen, med anbefaling til næste servicebesøg. Hvis maskinen har behov for reparation, kan dette som regel gennemføres på stedet, men er ikke indeholdt i aftalen. Der ydes desuden 15% rabat på øvrige reserve- og sliddele der købes udover aftalen.

I forlængelse af denne serviceaftale, tilbyder vi desuden komplet produktgaranti i op til 2 år fra købsdatoen.

 

FULLSERVICE
Med Kärchers "Full Service" pakke modtager du det højeste service niveau og derudover alle nødvendige tiltag for at garantere en sikker, økonomisk og pålidelige drift af maskinen. Kärchers Full Service pakke indeholder minimum en årlig sikkerheds inspektion, forebyggende vedligeholdelse- og garanti på produktet i hele aftalens løbetid. Kärcher service sørger således for løbende at tilse maskinen i henhold til serviceplanen, for at undgå maskinstop- og reparerer uden merudgift, de pludseligt opståede defekter omfattet af Kärchers garantibetingelser (misligholdelse- eller forkert brug, er ikke dækket af garantien). Servicerapport der viser maskinens tilstand og udførte arbejde, udarbejdes ved hvert besøg og service mærkat påsættes maskinen, med anbefaling til næste servicebesøg. Der ydes desuden 15% rabat på øvrige reserve- og sliddele der købes udover aftalen.

Produktgaranti i hele aftalens længde, på op til 6 år fra købsdatoen.

 

Ekstra service
Kärcher tilbyder, som supplement til serviceaftalerne, løbende levering af rengøringsmidler- samt sliddele der forbruges i forbindelse med normal brug (eksempler er bl.a. børster, sugelæber, batterier). Dette kalder vi Totalservice. Vi ønsker at vores kunder skal kunne koncentrere sig om at levere det bedste resultat til deres kunder, med effektive- og pålidelige maskiner - uden afbrydelser.

Service_Professional

Sikkerhed, som alle profiterer fra

Fordelene ved en regulær servicering er langt større end dem ved obligatoriske årlige sikkerhedskontrol. Funktionalitet, pålidelighed og tilgængelighed er vigtige faktorer i serviceaftalerne. Professionel vedligeholdelse, servicering og reparation, danner grundlag for udpræget sikkerhed, som kræves af et moderne rengøringsselskab.

Service-inspektion

Inspektionstjekliste

Alle Kärcher maskiner bliver kontrolleret ved anvendelse af særlige produktspecifikke inspektionsprotokoller. På denne måde sikres, at alle nødvendige områder af produktet er kontrolleret. Den udfyldte inspektionsprotokol bliver herefter inkluderet i service dokumentationen til fremtidig reference.

Inspektions-mærkat

Kärchers inspektionsmærker

Efter en maskine har gennemgået en sikkerhedsinspektion, får den et officielt inspektionsmærke, der dels bekræfter at maskinen er blevet inspiceret- og hvornår.

Kärcher fagpersonale

Inspektion udføres af eksperter

Kärchers serviceteknikere bliver uden undtagelse, professionelt trænet og uddannet i alle Kärchers produkter. Inspektion, vedligeholdelse og reparationer udføres på stedet. Regelmæssigt, kvalitetsmæssigt og pålideligt!