BÆREDYGTIGE RENGØRINGSMIDLER: HELE VEJEN FRA KONCEPT TIL SERIEPRODUKTION

Rengøringsmidler i dag skal leve op til mange krav. Økologisk bæredygtige procesløsninger bliver stadig mere vigtige. Kärcher står over for denne nye udfordring i det nye kemi- og testlaboratorium på vores lokalitet i Winnenden. Her er et overblik over udviklingen af bæredygtige rengøringsmidler.

Kärcher test laboratory for detergents

Krav til rengøringsmidler

Rengøringsmidler i dag skal leve op til mange krav. De skal fjerne snavs, være effektive og ikke udsætte hverken brugeren eller miljøet for nogen risici. Økologisk bæredygtige procesløsninger bliver stadig vigtigere, hvilket – ud over den nænsomme håndtering af ressourcer og materialer – også handler om den kemiske sammensætning, vand- og energieffektivitet i kombination med rengøringsprocessen som helhed. Kärcher står over for denne nye udfordring i det nye kemi- og testlaboratorium på vores lokalitet i Winnenden og tager dermed endnu et vigtigt skridt mod at kombinere kvalitet, effektivitet og bæredygtighed. Kärchers rengøringsmidler er meget effektive og tager hensyn til både helbred, miljø og økonomi.


Hvordan udvikler Kärcher bæredygtige og effektive rengøringsmidler?

Til at begynde med er der bare en produkt-idé. Trends, standarder, teknologier og nye forretningsmodeller kræver nye, ressourcebesparende produkter og har derfor indflydelse på udviklingen.

Hos Kärcher strækker udviklingen sig traditionelt fra produktkoncept og specifikationer til prototyper og realitetstjek frem til serieproduktion. Kärcher har udviklet rengøringsmidler i 40 år og arbejder hele tiden mere og mere med bæredygtighed og miljø: Kärchers rengøringsmidler er meget effektive og tager hensyn til helbred, miljø og økonomi.

Ligesom med andre produkter begynder udviklingsprocessen af de miljøvenlige rengøringsmidler med produktdefinitionsfasen. Det centrale spørgsmål er, hvad det nye rengøringsmiddel fra Kärcher skal kunne – f.eks. indeholde biologisk nedbrydelige stoffer. Derefter overdrages disse krav til kemikerne af produktledelsen via et specifikationsark.

Produktdefinitionsphase

I konceptfasen i den kemiske udviklingsafdeling i Kärcher Detergent Competence Center præsenteres konceptforslag, og der indsamles funktionelle modeller for de bæredygtige produktegenskaber, fordi rengøringsmidlerne senere skal opfylde andre funktioner end de miljøvenlige aspekter, f.eks. opløse olie, reducere mængden af skum eller binde hærdemidler for at forebygge kalkdannelse.

Konzeptphase

Konceptværktøjer optimeres løbende af kemikerne hos Kärcher i forhold til bæredygtige kvaliteter og rengøring. Formlen, rækkefølgen af indholdet og produkternes stabilitet skal alle testes. Eksperterne holder altid øje med produktets overordnede bæredygtighed.

Når vi udvælger råmaterialer, skal fire aspekter altid være i orden: produktets ydeevne, nedbrydelighed, bæredygtig produktion af råmaterialer og råmaterialets pris. Råmaterialer, der er skadelige mod havmiljøet eller ikke biologisk nedbrydelige, mistænkt for at være kræftfremkaldende eller genetisk skadelige eller have andre negative egenskaber, bruges generelt ikke.

I dag bruges der nogle effektive ingredienser baseret på naturlige og fornyelige råmaterialer – f.eks. sukkerbaserede tensider og naturlige opløsningsmidler som bioalkohol eller naturlige syrer.

Optimierung des Reinigungsprodukts

I Kärcher-laboratoriet testet effektiviteten af den økologiske ressource. Standard test-snavs fra både husholdninger og industrien løsnes fra standard testpaneler med ensartet tryk og hastighed. Først analyseres individuelt indhold, derefter hele produktet, der er fremstillet af op til 30 komponenter.

Kärcher-Labor

Hvis konceptet blev testet succesfuldt i forhold til de ressourcebesparende aspekter, fortsætter processen til fintuningsfasen. I denne fase defineres det nye rengøringsmiddel i detaljer i specifikationsarket til den endelige udvikling.

Detaillierungsphase

I Kärchers realitetstjek testes det bæredygtige rengøringsmiddels effektivitet uden for laboratoriet, og det nye produkt bruges sammen med en skrubbe, moppe eller lignende. Her ser vi f.eks. nærmere på rengøringseffektivitet, den rigtige mængde skum, pH-værdi og striber i rengøringen.

Kärcher-Realitätscheck

Så følger pilotproduktionsfasen, hvor større mængder af det bæredygtige rengøringsmiddel produceres af Kärcher og gives til kunderne i markedstesten. Denne sidste udholdenhedstest omfatter spørgsmål om produktets duft og fornemmelse, samt hvordan det er at gøre rent med dagligt.

Finale Testphase

Den endelige opstartsfase er markedslanceringen, hvor det nye, bæredygtige rengøringsmiddel serieproduceres.

Markteinführung und Serienfertigung

Beholderen har også stor betydning for Kärcher, når vi når til serieproduktionen. Kemikalierne og emballagen skal matche. På den måde undgås deformationer efter diffusion af alkohol. Beholderne skal også bestå tests, hvor de bliver tabt.

Derudover bruges mange rengøringsmidler i sprayflasker, der skal have ergonomiske håndtag og i videst muligt omfang forebygge inhalation af aerosoler. Hos Kärcher tester og optimerer vi beholderne i forhold til bæredygtighed. Beholderen, låget og etiketterne skal fremstilles af genanvendelige råmaterialer og indeholde den højest mulige mængde af genanvendelighed. Ikke-genanvendelig emballage, såsom plastikkomposit, udelades.

Fokus er også på at undgå spild og på energieffektivitet: Produktionsprocessen er planlagt, så der så vidt muligt ikke opstår vandspild. Rørene til mikserkarrene renses med det vand, der også er i formlen. Der er ingen grund til separat rengøring af rørene, hvilket vil sige, at Kärcher ikke skiller sig af med vand, der indeholder råmaterialer, i spildevandsanlæg. Produktionsprocessen bruger så lidt energi som muligt. Det er kun pumpningen af råmaterialer, sammenblandingen i mikserkarrene samt opfyldningsbåndet, der bruger energi. Det er vigtigt at undgå produkter, der opvarmes under produktionen, eller produkter, hvor råmaterialerne skal have den helt rigtige temperatur, før de kan bruges til produktion.

Læs mere i interviewet nedenfor.

Serienfertigung des Reinigungsmittels

Bæredygtighed for rengøringsmidler – interview med Frank Ritscher, chef for Research & Development af kemiske stoffer hos Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Bæredygtige produkter til indendørs rengøring

Vores sortiment til indendørs rengøring indeholder alle de koncentrater og færdige rengøringsmidler, der kræves til formålet; sanitære rengøringsmidler til grundig rengøring, vedligehold, overflader, glas og gulve. Produkterne har alle en EU eco-label og den østrigske eco-label. Se også mere om vores svanemærkede produkter her.

Sanitary cleaner