SVANEMÆRKEDE PRODUKTER

Et udvalg af Kärchers rengøringsprodukter er nu Svanemærket. Indtil videre inkluderer serien rengøringsmidler til manuel overflade-, sanitær- og gulvrensning.

ECO_Efficiency_
svanemerket-logo

KÄRCHER SÆTTER FOKUS PÅ MILJØET


Kärchers rengøringsprodukter er altid A.I.S.E-certificeret, hvilket viser, at vores produkter er fremstillet i overensstemmelse med god og bæredygtig praksis.

I Danmark er det vigtigt også at være Svanemærket, og for at opfylde dette krav bruger vi ikke stoffer i produktionen, der er sundhedsfarlige eller miljøfarlige. F.eks. Bruges kun stoffer, der er fuldstændigt bionedbrydelige, og phosphater, mikroplastik og farlige halogenerede kulbrinter undgås. Containerne overholder også miljøkrav med hensyn til vægt, sammensætning og genanvendelse.

Vaskemidlerne er også særlig økonomiske med hensyn til dosering - små mængder vaskemiddel er nok til at opnå det bedst mulige rengøringsresultat.