Kärcher Leverandør Portal

For Kärcher er leverandører er meget en vigtig succesfaktor. Derfor ønsker vi at integrere vores leverandører i vores værdikæde for at opnå de mulige bedste resultater for både Kärcher og vores leverandører.

Lieferantenmanagement

For Kärcher som selskab har følgende principper særlig betydning

 • Vi stræber efter langsigtede relationer med vores leverandører
 • Vi værdsætter punktlighed, tillid, pålidelighed, kvalitet og stabilitet.
 • Klar og åben kommunikation på en objektiv og målrettet måde, er grundlaget for ethvert godt samarbejde.
 • Vi forventer fleksibilitet fra vores leverandører (det være sig tidsfrister, antal ordrer, ændringer og risici) for at kunne reagere hurtigt på udsving i markedet, og vores leverandører kan forvente det samme fra Kärcher.
 • Vi samarbejder tæt med vores leverandører og investerer i partnere med høj udviklingspotentiale.
 • Vi opnår langsigtede omkostningsbesparende virkninger  der er til gavn for alle parter i vores forsyningskæde.

For at opnå et mere effektivt samarbejde med vores leverandører, har Kärcher implementeret et system til vores leverandører, Supplier Lifecycle Management, kaldt SLC fra selskabet SAP. Med dette system kan vi omfatte hele den stratetiske leverandørstyring, da dette system dækker hele livssyklussen til en leverandør i en bedrift.

For at være mere præcis, kan SLC-systemet styre følgende processer:

 • Leverandørregistrering
 • Master Data Management af leverandørdata
 • Leverandørkvalificering
 • Leverandørudvikling (virksomhedsstyring)
 • Certifikatadministration
 • Leverandør Rating

Denne platform giver mulighed for hurtig og nem kommunikation for både potentielle og eksisterende leverandører med vores virksomhed.


Login til Leverandør Portalen

Kärchers Leverandør Portal tilbyder en fælles platform for kommunikation mellem vores leverandører og Kärcher. For at logge ind til Leverandør Portalen som allerede registreret leverandør, skal du klikke på følgende link:
Det følgende link fører ind til vores download-område for leverandører: