BÆREDYGTIG LIGE SIDEN BEGYNDELSEN

Lige siden starten for over 80 år siden har den værdiorienterede familievirksomhed Kärcher udviklet sig til et internationalt mærke, der leverer tre stærke produkter til sine kunder: Topydelser, innovation og kvalitet. Her finder du en kort beskrivelse af virksomhedens historie og eksempler på de priser, vi har fået tildelt. Derudover finder du også vores adfærdskodeks såvel som de organisationer og initiativer, vi samarbejder med for at opnå vore mål om bæredygtighed.

Alfred and Irene Kärcher

Bæredygtighed i virksomhedens historie

Der er en lang tradition for bæredygtighed hos Kärcher. For Alfred Kärcher selv var det hans medarbejderes velbefindende og miljøbeskyttelse, der stod hans hjerte nær. I 1939, da den voksende virksomhed flyttede til Winnenden, byggede Alfred Kärcher sit eget spildevandsanlæg i lokalerne. I 1940 grundlagde han Alfred Kärcher-fonden for medarbejdere i nød, som fremstillede legetøj til medarbejdernes børn som julegaver fra 1943 til 1948. Herefter fulgte mange andre milepæle.

Den dag i dag er bæredygtighed fortsat dybt forankret i virksomheden. Vi har sat os selv et klart mål for vores bæredygtighedsledelse og ønsker at sætte standarden for bæredygtighed inden for rengøring med den højeste kundebevidsthed og -tilfredshed. For at realisere denne vision er Kärcher Group afhængig af strategiske bæredygtighedsmål over flere år. Tanken bag dette er, at bæredygtighed skal gennemsyre en virksomhed for at opnå en effekt.

 

Etablering af tre strategiske emneområder

På baggrund af resultaterne af en interessentundersøgelse blev bæredygtighedsprogrammet "Sustainability Excellence" godkendt i 2014. Det består af 14 overordnede mål for hele gruppen, inddelt i seks indsatsområder og orienteret mod principperne for "UN Global Compact", som vi underskrev i 2011. I begyndelsen af 2016 forpligtede vi os til "Paris Pledge for Action" og dermed til global klimabeskyttelse med et mål om at begrænse global opvarmning til under 2 °C.

Med den første bæredygtighedsstrategi blev Corporate Social Responsibility (CSR) igen betydningsfuldt og blev systematisk udviklet. Der blev bl.a. udnævnt officerer på alle produktions- og logistikfaciliteter, der også fungerer som kontakt for bæredygtighedsledelsen det pågældende sted. Der koordineres mål for hele Kärcher-gruppen i en CSR-styregruppe. Det vigtigste her er de tre strategiske emneområder “Natur, kultur, samfund”, ”Produkter og forsyningskæde” og ”Medarbejdere”.

Kig mod fremtiden

Med vores bæredygtighedsmål for 2025 har vi samlet tre initiativer for yderligere at forbedre vores bæredygtighedspræstation. De er baseret på FN’s mål for bæredygtig udvikling og fortsætter med bæredygtighedsprogrammet "Sustainability Excellence". De tre initiativer "Nul emissioner", "Reducer, genbrug, genanvend " og "Social helt" er en paraply for forskellige projekter og mål.

Virksomhedshistorie og aktuelle bæredygtighedsanliggender