Ansvar for forsyningskæden og produkterne

Jordens ressourcer er begrænsede. Hos Kärcher sørger vi for at passe godt på dem – også når det gælder vores leverandører. Vi tjekker jævnligt deres kvalitet og deres standarder for miljø og sikkerhed. Målet er at genanvende så meget som muligt med vores innovative rengøringsløsninger, undgå potentielt skadelige stoffer og i videst muligt omfang udelukke børnearbejde og ulige løn – og som følge heraf overbevise selv de mest kritiske forbrugere.

Supply chain and products

Standarder for kvalitet, sociale anliggender, miljøet og arbejdssikkerhed

Effektiv ressourcehåndtering er vores kernekompetence. Vi bruger den evne til at øge bæredygtigheden af vores produkter og vores forsyningskæde.

Forbrugere i dag er kritiske. De stiller langt flere spørgsmål før et køb end tidligere. De vil gerne vide, hvor produktet er blevet fremstillet, at hvem og under hvilke betingelser. Hvad det er lavet af. Og om det kan genanvendes. Hvor effektiv maskinen er. Kärcher tager forbrugernes interesse seriøst og svarer på spørgsmål.

Vi stiller også spørgsmål til vores leverandører. Vi tjekker deres standarder for kvalitet, sociale anliggender, miljø og arbejdssikkerhed i årlige revisioner. Vi kræver, at vores leverandører overholder vores compliance-regler og vores etiske regelsæt.

Indsigt: Arbejde og projekter for vores forsyningskæde og produkter

Sustainable Supply Chain at Kärcher

Our path to a sustainable supply chain

Sustainability plays a hugely important role at Kärcher – and not just within our own company. We also value environmentally friendly activities, long-term relationships, strict welfare standards and high levels of transparency throughout our supply chain.

> Read on

Abstract illustration for the topic plastic through the ages

Plastic through the ages

Nowadays plastic is facing some criticism, but many applications are simply not feasible without the material. And various alternatives that claim to be sustainable have an impact on the environment in other ways. Following the trail of a much-discussed material.

> Read on

Hvad gør vores produkter bæredygtige?

Hvad gør vores produkter bæredygtige?

Produceret med lave emissioner, økologisk bevidst materialevalg, energi- og vandbesparende brug – produkter til rengøring og pleje bør være bæredygtige i mange henseender. Derfor inkluderer ansvarlig ageren hos Kärcher maskinudvikling og produktion og forsyningskæde helt frem til korrekt bortskaffelse – og ender altså ikke, når produktet forlader fabrikken.

> Læs mere

Cleaning agent production at Kärcher

Bæredygtige rengøringsmidler: Fra koncept til serieproduktion

Nutidens rengøringsmidler skal leve op til mange krav. Økologisk bæredygtige procesløsninger bliver stadigt vigtigere. Kärcher står over for den udfordring i de nye kemiske testlaboratorier på vores faciliteter i Winnenden. Et overblik over udviklingen af bæredygtige rengøringsmidler.

> Læs mere

Connected Cleaning

Cleaning on Demand: Efficient, economical, sustainable

Needs-based cleaning is intended to avoid spending unnecessary time and money. Reduction of working hours by one per cent in an average office space could save 194,000 kWh of electricity, 4,576,000 litres of water and 46,000 litres of cleaning agents. In this way, Cleaning on Demand combines cost-effectiveness and sustainability.

> Read on

Overblik: Dedikation til vores forsyningskæde og vores produkter

The Kärcher repair promise

Kärchers reparationsløfte

Ressourcebesparende produkter har en lang levetid. For at sikre, at det er tilfældet, tænker vi allerede Kärchers åbenhed over for vedligeholdelse og reparation ind i udviklingsstadiet. Mere end 50.000 service-butikker over hele verden sikrer, at vores kunder er tilfredse med deres produkter, også på den lange bane, og at de kan arbejde effektivt. De fleste maskiner kan repareres og udstyres med passende reservedele selv efter 10 år eller mere. Hvad er vores mål? Produkter, der er designet til at holde, og som kan repareres for at sikre en endnu større grad af bæredygtighed.

Kärcher vacuum cleaners

Miljøvenlige produkter

Der arbejder mere end 950 ansatte i research- og development-afdelingen hos Kärcher, og de gør hele tiden både processer og produkter endnu mere effektive, så vores kunder kan gøre rent, samtidig med at de sparer så meget energi som muligt og sparer på ressourcerne. Det har resulteret i vores eco!efficiency-produktserie til professionelle brugere. Og vores produkter til private brugere imponerer også med deres energieffektivitet, bl.a. takket være deres sparsomme energi- og vandforbrug.

Plastic granulate

Plastik – kvalitet og genanvendelse

Vi udskifter delvist stålet i vores rengøringsmaskiner med polypropylen-plastik i høj kvalitet. Vi bruger genanvendt polyamid af en særlig høj kvalitet, som er baseret på teknologien Technyl® 4earth®, til at producere spraylanser til vores højtryksrensere. De plastikkomponenter, som vi selv producerer, og dem, vi køber fra eksterne leverandører, undersøges jævnligt for skadelige stoffer. Derudover kan en af de processer, vi har udviklet, tage defekte dele ud af plastikproduktionen og bruge dem et andet sted i vores produktionsproces.

Kärcher ISO world map

Certificerede fabrikker rundtom i verden

Takket være vores integrerede administrationssystem til kvalitet, miljøbeskyttelse og energieffektivitet kan vi sikre, at vi konstant forbedrer vores processer og derfor også vores præstation. Vores fabrikker i USA, Mexico, Brasilien, Tyskland, Rumænien, Italien og Kina er certificeret i overensstemmelse med den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 og kvalitetsledelse-standarden ISO 9001. Fabrikkerne i Tyskland, Rumænien og Italien er derudover certificeret i overensstemmelse med standarden for energiledelse, ISO 50001.

> Download Certifikat ISO 9001
> Download Certifikat ISO 14001
> Download Certifikat ISO 50001

Kärcher logistics centre

Høje standarder for leverandører

Alle, der ønsker at være leverandør til Kärcher, skal opfylde strenge kriterier. Vi udfører jævnligt interne revisioner og virksomhedsbesøg, især hos vores leverandører af produktionsmaterialer. Vores leverandører er desuden forpligtede til at følge vores compliance-regler ved at underskrive vores etiske regler. Vi bruger en standardiseret systemplatform til leverandøradministration. Det gør processen mere gennemsigtig, reducerer omkostningerne og gør vores forhold til leverandøren mere bæredygtigt.

Packaging Kärcher FC 5

Genanvendelig emballage

God emballage skal være effektiv. Emballage skal også overholde vigtige krav, når det gælder bæredygtighed. I gennemsnit indeholder vores emballage allerede mere end 80 pct. genanvendt papirmateriale, og 95 pct. af vores emballage er papirbaseret. Når vi når til 2025, har vi optimeret bæredygtigheden af al vores produktemballage: Vi forbedrer stabiliteten af vores produkter og produktoverflader for at opnå plastfri emballage.

Kärcher building in Winnenden

Miljøvenlige bygninger

Vi har høje miljøstandarder, når vi opfører nye bygninger. Et varmesystem til træflis brænder virksomhedens madaffald fra pallets på en CO₂-neutral måde på Kärchers nye domicil i Winnenden. Elektricitet til airconditionsystemet genereres af et solcelleanlæg på taget af den nye kontorbygning. Det har en kæmpe betydning. Ved at bruge vedvarende energi og omfattende isoleringsmetoder ligger bygningerne 20 pct. under de grænseværdier, der er defineret i den tyske energibespareforordning (Energiesparverordnung).


Miljøinformation

Information on the disposal of old electronic devices

Information om bortskaffelse af gamle elektriske enheder

Miljøvenlige produkter, tjenester og processer er en del af vores virksomheds mission. Derfor lever vi også op til kravene i det europæiske direktiv om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og skal informere kunderne om følgende:

Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I henhold til gældende lovgivning skal kunderne aflevere dem på en opsamlingsplads hos forhandleren eller kommunen. Du kan også returnere brugt udstyr i ethvert Kärcher-center.

Vær opmærksom på, at elektrisk og elektronisk udstyr anvendt til kommercielt formål (B2B) ikke må bortskaffes via de kommunale ordninger. Vi informerer gerne om egnede bortskaffelsesmuligheder.

Fjern venligst, så vidt muligt, ikkegenopladelige og genopladelige batterier, og bortskaf dem korrekt via et egnet afleveringssted, f.eks. på genbrugspladsen. Såfremt en maskine har datalagring, skal alle persondata slettes.

Skiltet med skraldespanden betyder, at gamle elektroniske enheder ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Affaldsbeholder-symbolet betyder: Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugt udstyr kan indeholde farlige stoffer, der kan skade miljøet og helbredet. Brugt udstyr skal sendes til genbrug; de indeholder vigtigt råmateriale.

REACH

Vi holder meget nøje øje med udviklingen inden for informationskrav i henhold til paragraf 33. Da den første kandidatliste blev offentliggjort den 28. oktober 2008, kontaktede vi vores leverandører for at indhente de krævede oplysninger. Vi reagerer omgående på ændringer i kandidatlisten.

Ifølge de oplysninger, vi har adgang til, indeholder stort set alle Kärcher-produkter komponenter med bly (CAS 7439-92-1) som en legeringsbestanddel, f.eks. messing, i koncentrationer på over 0,1 %. Såfremt produkterne anvendes til det beregnede formål, udgør stofferne ingen fare for hverken sundhed eller miljø. Stofferne anvendes i overensstemmelse med statuttens bestemmelser. Der er ikke behov for sikkerhedsanvisninger.

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

REACH

ErP Ecodesign Directive

Kontakt venligst din ansvarligere Kärcher-servicepartner for information om EU Regulation 666/2013 (ecodesign-krav til støvsugere, appendiks I artikel 2b, producentens forpligtelse til at levere information).

Find din Kärcher-servicepartner her.