ANSVAR FOR FORSYNINGSKÆDEN OG PRODUKTERNE

Forbrugere er kritiske nu om dage. De stiller flere spørgsmål end tidligere, før de køber. De ønsker at vide, hvor produktet er fremstillet, af hvem og under hvilke forhold. Hvilke materialer er det fremstillet af? Og kan det genbruges sidenhen? Hvor effektivt arbejder maskinen? Kärcher ser med stor alvor på forbrugernes interesse, svarer på spørgsmål og har de rigtige svar. Kärcher er nemlig ikke kun markedsførende på området rengøringsteknologi, men er også et eksempel hvad angår bæredygtighed.

LieferketteProdukte_head.jpg

ISO-14001 Map

Certificerede anlæg – verden over

Ved at overholde standarden kan vi opnå de fastlagte mål for virksomhedens indsats på miljøområdet, idet processerne løbende forbedres.

ISO 14001 certificering hos Kärcher

ISO 1400 1er en globalt anerkendt miljøledelsesstandard. Gennem overholdelse af standarden skal der fastlægges definerede mål i forhold til virksomhedens miljøpræstationer.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Mexico: Monterrey
[3] Brasilien: Vinhedo
[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italien: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Kina: Changshu

ISO 9001 certificering hos Kärcher

ISO 9001 er den globalt anerkendte standard for kvalitetsledelse. Ved at overholde denne standard kan vi sikre en konstant kvalitet af vore produkter.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Mexico: Monterrey
[3] Brasilien: Vinhedo
[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italien: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Kina: Changshu

ISO 50001 certificering hos Kärcher

ISO 50001 er den global anerkendte standard for energiledelse. Ved at overholde denne standard forbedres vore produkters energieffektivitet og energieffektiviteten i vores produktion løbende.

[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH


Energieffektivitet – underskrevet og beseglet

Kärcher tilbyder kunderne maskiner, som de kan gore rent med, samtidigt med at de sparer energi bevarer ressourcerne. Maskinerne underkastes strenge tests i vore laboratorier. Med eco!efficiency-produktserien til professionelle operatører har vi udviklet et særdeles miljøvenligt og effektivt produktsortiment.

 

Forud for sin tid

Ansvarlig brug af værdifulde ressourcer som vand og energi prioriteres højt hos Kärcher. Det er også årsagen til, at vore produkter allerede for år tilbage levede op til de miljøstandarder, som EU står for at skulle indføre i 2017. Fra og med september 2014 må støvsugere i EU ikke have et større strømforbrug end 1.600 W. I 2017 vil det blive yderligere reduceret til 900 W. Da vore eco!efficiency-tørstøvsugere til rengøring af bygninger blev lanceret i 2013, var strømforbruget kun 750 W, og de brugte dermed 40 procent mindre energi, mens de alligevel havde hele 98 procent af basismaskinens rengøringskraft.

 

ErP-Labor_kl.jpg

Interne laboratorieforsøg

For at sikre, at vi pålideligt og på langt sigt overholder de krævede værdier for husholdningsstøvsugere og støvsugere til det professionelle marked, har Kärcher som en af ganske få virksomheder i Tyskland indrettet sit eget ErP-laboratorium (ErP = energirelateret produkt) for støvsugere. På laboratoriet måler vi ikke kun energiforbruget under rengøringen, men også støvemissioner og mængden af støvpartikler, som maskinen afgiver til en omgivende luft, bliver undersøgt grundigt.

Støjforurening

Selv om vi normalt kun bemærker et usædvanligt høj energiforbrug, når vi læser strømregningen, opdager vi ubehagelige eller høje lyde omgående. Støjemission er derfor også et vigtigt aspekt, som vi lige fra starten af tager højde for i vores produktudvikling. Derfor opfatter operatørerne allerede en reduktion på 10 dB (A) som en 50 % reduktion af støjniveauet. Som følge heraf er vore støvsugere perfekt egnede til længerevarende arbejde og i støjfølsomme områder som hoteller, plejehjem og hospitaler.


Scheuersaugmaschine.jpg

Et stort antal af gulvvaskere er udstyret med den særdeles energieffektive eco!efficiency-funktion. Maskinen arbejder ved en lavere ventilatoreffekt, mindre forbrug af rengøringsmiddel og lavere børstehastighed. Derfor kan den anvendes i længere tid, er mere støjsvag og mere energieffektiv. Der kan spares op til 50 % energi og vand, og de imponerende rengøringsresultater opnås ved et simpelt tryk på en knap.

VC6_Sauger

De praksisforsøg, der i november 2014 blev udført som et led i kampagnen “energispareinitiv” bekræftede, at Kärchers VC 6 Premium yder et bidrag til klimabeskyttelsen. Eftersom maskinen havde det laveste wattforbrug blandt de maskiner, der deltog i forsøget, opnåede den topkarakter i fem ud af ni kategorier og vandt over fem andre mærker/modeller, der havde et forbrug på op til 1.000 Watt.

HDS

Den europæiske forening EUnited Cleaning har certificeret brænderne i Kärchers hedvandsrensere som værende både effektive og miljøvenlige. Det høje effektivitetsniveau og det lave niveau af sod- og kulmonoxidemissioner var afgørende faktorer for certificeringen i 2015.


Fokus på forsyningskæden

Hvert år sælger Kärcher over tolv millioner rengøringsmaskiner, der fremstilles på 20 fabrikker i syv lande. Til fremstillingen og salget af maskinerne har vi i de seneste tre år indkøbt varer og serviceydelser fra omkring 20.000 leverandører i hele verden.

 

Indkøb fra A til Z

“Vi indkøber computere til kontorerne og rådgivningsydelser, hvis der opstår juridiske spørgsmål, såvel som markedsføringsideer og firmabiler,” forklarer driftsdirektør Dieter Grajer. ”Først og fremmest er vi dog især opmærksomme på råvarer som stål, aluminium og plast, produktdele eller færdigt monterede komponenter til vore maskiner, fordi vi betragter produktets samlede livscyklus.” Leverandørerne kommer fra alle verdensdele, hvor Kärcher også har sine produktionsanlæg, nemlig Europa, Nord- og Sydamerika, Asien og især Kina

 

Livscyklus-management for produkter

Alle, som ønsker at være leverandør til Kärcher, skal leve op til strenge krav. Vi gennemfører løbende vore egne kvalitets-, miljø- og procesaudits såvel som virksomhedsbesøg, især når der er tale om leverandører af produktionsmaterialer. Indtil nu har vi kunnet identificere potentielle leverandører og deres ydelser ved hjælp af diverse softwareløsninger. Siden 2013 har Kärcher gjort en stor indsats for at standardisere indkøbsprocesserne i hele koncernen. Skiftet til en samlet systemplatform finder sted i 2016.

Livscyklus-management for leverandører (SAP = Supplier Lifecycle Management, SAP SLC) dækker alle faser af forholdet til leverandørerne – fra registrering til dokumentation af kvalifikationer over klassificering til leverandørudvikling og forvaltning af stamdata. På den måde bliver processerne mere gennemsigtige, omkostningerne reduceres, og forholdet til leverandørerne bliver mere bæredygtigt.

 

Høje globale standarder

“Virksomheder, der ansøger om leverandørstatus, skal ikke kun underskrive Kärchers adfærdskodeks og Kärchers miljøstandard; de skal også svare på en lang række spørgsmål,” siger indkøbschef Heiko Braitmaier. Som markedets førende føler Kärcher pligt til at kræve, at vore leverandørvirksomheder overholder de samme høje sociale normer for funktionærer og arbejdere, som vi gør i forhold til vore medarbejderne i Tyskland. Rimelige lønforhold er lige så vigtige som de ansattes ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed. Vi tager udgangspunkt i de ti retningslinjer, der er fastlagt af FN's Global Compact-initiativ.

 

Niveauet forbedres

Fremover vil det ikke være muligt at undgå dette testsystem på grund af den nye, fælles platform. De nye ansvarlige for de lokale og globale SLC-processer kan til enhver tid og fra et hvilket som helst sted se en leverandørs status i systemet – et afgørende skridt fremad, som har til formål at sikre bæredygtig kvalitetssikring.

Granulat

Plast – kvalitet og genbrug

Kärcher har i adskillige år delvist erstattet det stål, som indgår i maskinerne, med plast af høj kvalitet. Polypropylen (PP) er mere fleksibelt og giver også flere designmuligheder end stål. Desuden er det meget kemikalieresistent og velegnet til permanent brug udendørs.

 

Overholdelse af regler 

Plastdele, som både fremstilles i vore egne produktionsanlæg og købes fra eksterne leverandører, kontrolleres regelmæssigt for beskadigede materialer. EU’s RoHS-direktiv (begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer) og REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances) er forpligtende for os. RoHS-direktivet har til formål at begrænse antallet af farlige stoffer i elektronisk affald, heriblandt tungmetaller i plast. REACH-forordningen omhandler risikovurdering af kemikalier.

Frivilligt engagement

Som bannerfører er Kärcher gået et godt stykke ud over grænserne for, hvad der skal efterleves. Virksomheden bestræber sig frivilligt på helt at undgå potentielt farlige stoffer. ”Hvis vi – som f.eks. til plastledninger – ikke helt kan undgå blødgøringsmidler, søger vi efter alternativer, selv om de kan være dyre,” forklarer miljøstyringsekspert Axel Leschtar Kärchers indfaldsvinkel.

Genbrug af plastaffald

I 2013 begyndte Kärcher at udvikle en procedure, der skal sikre, at defekte dele, som uundgåeligt samler sig sammen i plastproduktionen, kan genanvendes i vore egne produktionsfaciliteter. ”I to år har vi gennemført omfattende laboratorieforsøg med genbrug af plast – og det med bragende succes,” udtaler driftsleder Carsten Schlenker stolt fra hovedsædet i Winnenden. ”Alene i 2015 undgik vi bortskaffelse af 78 tons sort standardpolypropylen, som i stedet for kunne ledes tilbage til Kärchers produktionsprocesser i form af granulat.”

Økologisk bæredygtig produktion

De frasorterede materialer findeles i vores egen plastmølle og blandes i et optimalt forhold med nyt materiale til produktion af komponenter. Det førsteklasses granulat, som vi opnår på den måde, kan nemt forarbejdes endnu engang i en sprøjtestøbemaskine, bl.a. til chassiser eller andre maskindele til højtryksrensere. ”Vi beskytter altså ikke bare miljøet på en bæredygtig måde; vi sparer også omkostninger til indkøb,” opsummerer Carsten Schlenker fordelene.


Plastikrecycling_1.jpg

 

De defekte dele forarbejdes til granulat hos en serviceudbyder.

Plastikrecycling_2.jpg

 

Genbrugsplast (mørk farve) genbruges som granulat i produktionen.

Plastikrecycling_3.jpg

 

På den måde fremstilles nye dele af genbrugsmaterialer.


Our achievements so far

Kraftvarmeværk

Kraftvarmeenhed på hovedkontoret i Winnenden

På vores afdeling i Winnenden sørger en kraftvarmeenhed for den fornødne opvarmning. En 4-takts benzinmotor, der drives med naturgas, genererer elektricitet ved hjælp af en tilsluttet generator. Den varme, der genereres ved drift af motoren, fødes ind i et vandkredsløb og anvendes til opvarmning af lokalerne. Takket være koblingen af strøm- og vandgenerering opnås kraftværkets høje effektivitet på 87%. Besparelser: • 700 ttons CO2 årligt • En reducering af CO2 på 56% sammenlignet med gasopvarmning

Flis-varmeværk i Obersontheim

I Obersontheim anvendes en flis-varmeværk som en lige så miljøvenlig form for opvarmning. I dette varmeværk anvendes naturligt affaldstræ fra det regionale skovbrug til opvarmning - under forbrændingen er dette CO2-neutralt. Med den genererede varme kan vand fra varmekredsen opvarmes i flis-varmesystemets kedel. Det varme vand opbevares i en miljøvenlig varmtvandstank, indtil det bruges. Sammenlignet med konventionel olieopvarmning kan man med et flis-varmesystem spare en masse CO2. Flis-varmesystemets CO2-emissioner er 35 g pr. kilowatt-time, mens værdien for fyringsolie er på 303 g.

Besparelser:

  • 340.000 liter fyringsolie om året
  • 1,000 tons CO2 arligt 

 

Træflis
Solceller

Solcelleanlæg i Winnenden

Takket være solvarmeanlægget i Winnenden genereres der omkring 95,500 kilowatttimer elektricitet årligt. Dette svarer til det årlige el-behov i seks parcelhuse. Operatøren af dette solcellekraftværk er SAG Solarstrom AG i Freiburg. Kärcher leverer tagområdet gratis i 20 år og deler systemets omkostninger.

Besparelser:

  • 60 tons CO2 årligt

 


Environmental information.

skraldespand02

Information om bortskaffelse af elektriske apparater

Miljøvenlige produkter, servicer og processer er et indbygget led i vores virksomheds formålserklæring. Derfor lever vi også op til kravene i det europæiske direktiv om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), og vi skal informere kunderne om følgende:

Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I henhold til gældende lovgivning skal kunderne aflevere dem på en opsamlingsplads hos forhandleren eller kommunen. Du kan også returnere brugt udstyr i ethvert Kärcher Center eller på Kärchers lager.

Vær opmærksom på, at kommercielt anvendt elektrisk og elektronisk udstyr (B2B) ikke må bortskaffes via de kommunale ordninger. Vi informerer gerne om egnede bortskaffelsesmuligheder.

Tag venligst batterierne ud, såfremt det er muligt, og bortskaf dem som beskrevet under ”Oplysninger om batterilovgivningen”. Såfremt en enhed er udstyret med datalagring, skal alle persondata slettes.

Affaldsbeholder-symbolet betyder: Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugt udstyr kan indeholde farlige stoffer, der kan skade miljøet og sundheden. Brugt udstyr skal sendes til genbrug; de indeholder vigtige råstoffer.

REACH

Vi holder meget nøje øje med udviklingen inden for informationskrav i henhold til paragraf 33. Da den første kandidatliste blev offentliggjort den 28. oktober 2008, kontaktede vi vore leverandører for at indhente de krævede oplysninger. Vi reagerer omgående på ændringer i kandidatlisten.

Ifølge de oplysninger, vi har adgang til, indeholder stort set alle Kärcher produkter komponenter med bly (CAS 7439-92-1) som en legeringsbestanddel, f.eks. messing, i koncentrationer på over 0,1%. Såfremt produkterne anvendes til det beregnede formål, udgør stofferne ingen fare for hverken sundhed eller miljø. Stofferne anvendes i overensstemmelse med statuttens bestemmelser. Der er ikke behov for sikkerhedsanvisninger.

Hvis du ønsker flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

REACH

ErP Ecodesign Directive

For information on EU Regulation 666/2013 regarding ecodesign requirements for vacuum cleaners, Appendix 1, point 2(b) on information to be provided by manufacturers, please contact your local Kärcher service partner.