Mobil, skånsom mod miljøet, effektiv: Ukrudtsbekæmpelse med varmt vand

Med Kärchers ukrudtslanse og en hedvandsrenser kan du fjerne uønsket bevoksning helt uden brug af herbicider. Ene og alene med varmt vand. Derfor er metoden også skånsom mod miljøet og overfladerne.

WRS_200_WR_20_header

Fordi du vil fjerne ukrudt på en bæredygtig måde

Hvad er ukrudt?
I modsætning til kultur- og prydplanter er ukrudt naturligt voksende planter, der vokser frem helt uden menneskers medvirken.

Hvorfor fjerne ukrudt?
Der er mange gode grunde til at bekæmpe ukrudt. I landbruget gælder det om at beskytte afgrøderne. I kommuner og byer skal de offentlige arealer passes og holdes rene og pæne, og man skal forebygge skader på veje, torve og bygninger. Mange ukrudtsplanter kan spredes vanvittigt hurtigt og/eller forårsage store skader med deres rodnet. Desuden ødelægger ukrudtet det visuelle indtryk, man gerne vil have frem.

Weed control information image en

Ukrudt forgår ikke? Jo, da, hvis du bruger hedt vand

Princippet med termisk ukrudtsbekæmpelse beror på en biokemisk grundregel: De fleste æggehvider denaturerer ved en temperatur fra ca. 42°C opefter.

Det betyder, at proteiner forandrer sig, nedbrydes og ikke længere kan udføre deres funktion. Den varme, der er brug for, kan genereres og anvendes på forskellige måder – enten som en direkte flamme eller indirekte som varmestråling, som hedt vand eller damp. Blandt disse metoder er hedt vand den eneste, hvormed man når ned til planternes rod.

Selvom rødderne ikke ødelægges lige med det samme, svækkes ukrudtet, hver gang man anvender hedt vand. Hvis du bruger metoden regelmæssigt, hæmmes væksten, og allerede i år 2 behøver du ikke længere bruge metoden så ofte. Som tommelfingerregel gælder, at 3-4 behandlinger om året er nok.

Det går også helt uden brug af herbicider

Brugen af herbicider til ukrudtsbekæmpelse er underlagt strenge regler og til dels endda forbudt på offentlige områder for at beskytte mennesker og miljø. Vores metode med hedt vand er et miljøvenligt og særdeles effektivt alternativ. Det hede vand nedbryder ukrudtet, idet det trænger helt ned til rødderne og denaturerer planteproteinerne på grund af den pludselige temperaturstigning – dermed beskadiges og dræbes ukrudtet på bæredygtig vis.

Jo varmere, jo mere effektivt

Med hedt vand sikrer man den optimale dybdevirkning helt ind til plantens rødder. Her er vandtemperaturen afgørende – en temperatur lige under dampgrænsen er perfekt. Kärcher HDS sikrer hedt vand ved konstant høje temperaturer på op til 98°C – ideelt til ukrudtsbekæmpelse med hedt vand. Og det genereres meget energibesparende og super effektivt med en brænder.

Ingen risici, ingen skader

I modsætning til mekaniske metoder er der med hedt vand ingen fare for at beskadige eller helt ødelægge overfladerne. Det lave arbejdstryk (under 1 bar) sikrer skånsom behandling og egner sig derfor til alle overflader. I modsætning til ukrudtsbekæmpelse med flammer er der heller ingen brandfare.

Den universelle systemløsning

Med Kärchers system får du mulighed for at bruge de løsningskompetencer, som den globale markedsfører inden for rengøringsteknik tilbyder. Dermed får du ikke bare topkvalitet til ukrudtsbekæmpelse med hedt vand, men til alle områder inden for professionel rengøring, både inde og ude. Alt fra én og samme leverandør.

Mere fleksibelt end noget ukrudt

Med en hedvandsrenser og ukrudtslanserne WR 10, WR 20, WR 50 og WR 100 kan du stort set fjerne ukrudt overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder, hvor andre metoder ikke kan anvendes. Og med HDS-trailerne kan du fjerne ukrudt helt uafhængigt af, om du har adgang til strømnettet eller vandforsyningen.

Vi er der altid for dig

Med Kärchers verdensomspændende salgs- og servicenetværk er vi altid i nærheden og kan hurtigt træde til. Det betyder optimal personlig service lokalt hos jer.

Ukrudt før bekæmpelse

Før der anvendes hedt vand

Kraftig bevoksning med græs, mos og mælkebøtter mellem brostensfuger.

Ukrudt efter bekæmpelse

Efter behandlingen med hedt vand

En uge efter behandlingen med hedt vand er ukrudtet visnet, og græsset er stort set allerede forsvundet på grund af vejrets påvirkning.

Ukrudt før bekæmpelse

Før behandlingen med hedt vand

Masser af mælkebøtter langs med en betonmurs sokkel.

Ukrudt efter bekæmpelse

Efter behandlingen med hedt vand

Efter en uges tid hænger mælkebøtterne tydeligt med hovederne. Det varer lidt, før der igen dukker ukrudt op her.

Tip: Skal bekæmpes på det rigtige tidspunkt

Ukrudt fjernes bedst om eftermiddagen. Den vandmængde, der oplagres i planterne varierer i løbet af dagen. Desuden bør du foretage den første behandling med hedt vand kort efter vækstsæsonens start i foråret. Efterhånden som planterne bliver ældre, bliver de også mere modstandsdygtige over for hedt vand.

Til: Afstanden mellem dysebjælke og overflade

Kärcher ukrudtslansens dysebjælke skal holdes mellem 5 og 15 cm over overfladen, for at metoden virker optimalt. Ved den afstand kan du arbejde bekvemt, uden at ukrudtslansen rører overfladen. Desuden falder vandets temperatur kun ganske lidt, før det rammer overfladen.

Effektiv, komfortabel og sikker

Den knowhow om udvikling og produktion af højtrykssystemer med førsteklasses og holdbare komponenter, som vi har opbygget over årtier, står nu til rådighed for dig som en samlet pakke af systemer til bekæmpelse af ukrudt med hedt vand.

Bekæmp ukrudtet systematisk

Med hedt vand er det effektivt og miljøvenligt at fjerne ukrudt. Det afgørende er, at alle anvendte komponenter er perfekt tilpasset hinanden. Du kan anvende mange Kärcher HDS-maskiner til at fjerne ukrudt med vore nye ukrudtslanser. Kärcher systemet garanterer til enhver tid størst mulig effektivitet og bedst mulig økonomi.

Weed_control_Header

Din fordel: Kärcher systemet

 • Kärcher HDS-hedvandsrensere kan generere de vandtemperaturer tæt på dampgrænsen. der er nødvendige for at bekæmpe ukrudt.
 • Vores patenterede brænderteknologi sikrer permanent stabile temperaturer på op til 98°C.
 • Det optimerede flow af vand gennem ukrudtslanserne sikrer størst mulig dybdevirkning.
 • Ukrudtslansens kompakte design og lave vægt gør dit arbejde lettere. Du kan arbejde ubesværet, i længere perioder og uden at skulle afbryde arbejdet.
 • Ved at tilvælge 2-lanse-drift opnår man størst mulig effektivitet og komplet udnyttelse af potentialet.
 • Du har et effektivt professionelt system, som du også kan anvende til mange andre opgaver, f.eks. rengøring og vanding.

Velegnet til alle anvendelsesområder

Du kan anvende mange Kärcher HDS-maskiner til ukrudtsbekæmpelse med de nye ukrudtslanser. Afhængigt af det redskab, der bruges, anvendes forskellige dyseindsatser for at sikre den optimale vandmængde og dermed konstant høje temperaturer.

Maksimal mobilitet og pålidelighed på hjul

Vore HDS-trailere er særdeles velegnede til ukrudtsbekæmpelse. En af årsagerne er den stor vandtank, der gør, at den kan arbejde helt selvstændigt. Bare konfigurér tilbehørssættet ”Valgmulighed ukrudt”, som minimerer temperatursvingningerne; så er du perfekt udstyret.

Overblik over fordelene

 • Kan anvendes selvstændigt, uden adgang til strøm og vand
 • Fås også som en stationær skid- eller cab-variant
 • Effektiv ukrudtsbekæmpelse og effektiv rensning med hedt vand i én og samme maskine
 • Langtidsholdbar industriegnet teknik til daglige, krævende opgaver
 • Gennemprøvet Kärcher-brænderteknologi med indbygget varmeveksler sikrer maksimal effektivitet
Trailer HDS 10/20-4 M
WRS 200

Der er altid sæson for alsidighed

Ukrudtsbekæmpelse er en sæsonafhængig opgave. Så er det godt at vide, at du også kan anvende udstyret til mange andre formål. WRS 200, som er monteret på en Kärcher redskabsbærer, er ikke afhængig af adgang til ekstern strøm- eller vandforsyning. Derfor kan du også bruge den på mere afsides beliggende steder.

Betjening: Nem, logisk, sikker.

Det ideelle betjeningskoncept er så let som muligt og så logisk, at forkert betjening og risici er udelukket lige fra starten af. Derfor har vi anbragt knapperne til betjening og vedligeholdelse af WRS hver for sig. Til venstre på enheden findes de knapper, der har med vedligeholdelse og service at gøre. På højre side findes knapperne til indstilling af temperatur, regulering af tryk samt knappen til brænderen. Operatøren kan altid helt risikofrit styre funktionerne fra vejsiden eller fortovet. Med det gennemtænkte EASY-Operation-system er der ikke behov for et separat display. Føreren har derfor frit udsyn til alle visninger.