Sinneri ring: Puhastamise põhialused

Miks pesete nõusid kuuma veega ja miks peaks laskma osal mustusel liguneda? Puhastamisel taandub kõik neljale põhitegurile: ajaline, mehaaniline, keemiline ja temperatuuriga seotud tegur. Kui mõistate seost nende nelja komponendi vahel, saate vaevata eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.

Paar peseb nõud puhtaks

Puhastusring

Puhastusring, mis on oma nime saanud dr. Sinneri järgi ja mida nimetatakse ka Sinneri ringiks, kirjeldab puhastamise mõjude mehhanismi. See hõlmab nelja põhitegurit, mis puhastamisel rolli mängivad: aeg, mehaaniline jõud, kemikaalid ja temperatuur. Ring jääb alati suletuks – kui ringi ühte või kahte sektorit suurendatakse, siis teised sektorid automaatselt vähenevad. Kui ühte sektorit vähendatakse, siis peab teiste tegurite mõju suurendama. Seda põhimõtet saab hõlpsasti demonstreerida nõudepesu näitel.

Sinneri puhastusring

Puhastamise neli põhitegurit

Sinneri ringi põhitegur - Aeg

Aeg

Ajafaktor kirjeldab nii kontaktaega kui ka tööaega. Tänu pikemale kontaktajale pehmeneb tõrges mustus, mida on seejärel hõlpsam eemaldada. Kõige tüüpilisemaks näiteks on kõrbenud toidujääkidega pott. Kui pott jäetakse pikemaks ajaks ligunema, on mustust oluliselt lihtsam eemaldada. See mitte ainult ei vähenda tööaega, vaid tähendab ka, et puhastamiseks on vaja vähem mehaanilist tegevust ja vähem puhastusvahendit.

Sinneri ringi põhitegur – Temperatuur

Temperatuur

Kõik, kes kunagi on püüdnud nõusid külma veega pesta, on kogenud järgmist: õlist, rasvast ja vahajat mustust on lihtsam eemaldada sooja või kuuma vee abil. Kuid ka muud mustust saab vabastada tõhusamalt ja kiiremalt, kui kasutada kõrgema temperatuuriga vett. Kontaktaeg ja tööaeg vähenevad ning nõude käsipesu sujub tunduvalt kiiremini. See vähendab vajadust mehaanilise ja keemilise teguri järele.

Sinneri ringi põhitegur – Mehaaniline

Mehaaniline

Mehaanilise teguri all peetakse silmas jõudu, mida on vaja mustuse vabastamiseks. See koosneb erinevatest teguritest: abrasiivsusest (küürimise efekt), kontaktsurvest ja liigutuste sagedusest. Terasnuustikul on suurem abrasiivsus, kuid see kriimustab hõlpsasti pehmemaid pindu. Kui kasutada kontrastina pehmet lappi, on jällegi vaja rohkem kontaktsurvet ja mustast pinnast tuleb mitu korda üle pühkida, et seda puhtaks saada.

Sinneri ringi põhitegur – Kemikaalid

Kemikaalid

Õige puhastusvahendi valimine mängib paljude koristustoimingute juures peamist rolli. Mustuse saab tihti eemaldada kemikaali abil, kuna teisi kolme tegurit lõputult suurendada ei saa. Kui mustus on kõrbenud küpsetusplaadile ei ole näiteks pikast kontaktajast ja töömahukast küürimisest enam mingit kasu – nüüd saab küpsetusplaadi endise hiilguse taastada vaid kemikaali või muu vahendi abil. Kemikaale saab kasutada ka vees mitte lahustuva mustuse eemaldamiseks. Vee pindpinevus väheneb, mis tähendab, et kogu pinna saab märjaks teha ja puhastuslahus tungib ka kõige väiksematesse pragudesse ja pooridesse.

Sinneri ring praktikas

Sinneri ringi tundmine on iga professionaalse puhastusteenuste pakkuja põhiteadmiste hulgas, kirjeldades profipuhastuses tavapäraselt kasutatavaid tegutsemisviise. Puhastusringi põhialuseid saab kohaldada ka mitmetele igapäevastele puhastustoimingutele, mistõttu on nende tundmine kasulik kõigile.

Naine seab pesumasina ökoprogrammile

Pesu pesemine ökoprogrammiga

Kaasaegsetel pesumasinatel on niinimetatud ökoprogrammid, milles pesutsükli kestust on pikendatud, samas kui pesutemperatuuri on vähendatud. Samad puhastustulemused saavutatakse seega väiksema energiakuluga – ja puhastusring jääb suletuks.

Puhastamine aurupesuriga

Aurupesur

Aurupesurid saavutavad oma puhastusjõu peamiselt kuuma auru abil. Need vajavad mustuse vabastamiseks väga vähe mehaanilist tuge ning kemikaale ei pea samuti kasutama.

Survepesuri detailne pilt

Survepesur

Survepesur tekitab tugeva mehaanilise efekti ja saavutab paljudel juhtudel esmaklassilised puhastustulemused isegi ka teiste tegurite abita. Töökiirus reguleerib ajalist faktorit – kergema mustuse puhul läheb töö kiiremini. Kuid puhastusvõimsust saab tõsta ka spetsiaalsete puhastusvahendite abil.

Auto puhastamine survepesuriga

Teile võib huvi pakkuda ka: