For KÄRCHERS leverandører

For Kärcher er leverandører en viktig suksessfaktor. Derfor foretrekker vi å integrere våre leverandører i verdikjeden for å oppnå de beste mulige resultatene for både Kärcher og våre leverandører.

Lieferantenmanagement

For Kärcher som selskap har følgende prinsipper særlig betydning:

 • Vi streber etter langsiktige relasjoner med våre leverandører.
 • Vi verdsetter punktlighet, tillit, pålitelighet, kvalitet og stabilitet.
 • Klar og åpen kommunikasjon på en objektiv og målrettet måte er grunnlaget for ethvert samarbeid.
 • Vi forventer fleksibilitet fra våre leverandører (om tidsfrister, ordremengder og endringer) for å reagere raskt på svingninger i markedet og våre leverandører kan forvente det samme fra Kärcher.
 • Vi samarbeider tett med våre leverandører og investerer i partnere med høy utviklingspotensiale.
 • Vi oppnår langsiktige kostnadsbesparende effekter som er gunstig for alle parter i vår leverandørkjede.

For et mer effektivt samarbeid med våre leverandører, har Kärcher implementert et system for leverandørene våre, Supplier Lifecycle Management, kalt SLC fra selskapet SAP. Med dette systemet kan vi omfatte hele den strategiske leverandørstyringen, og systemet dekker hele livssyklusen til en leverandør i en bedrift.

For å være mer presis, kan SLC systemet kontrollere følgende prosesser:

 • leverandørregistrering
 • Master Data Management av leverandørdata
 • leverandørkvalifisering
 • leverandørutvikling (virksomhetsstyring)
 • sertifikatadministrasjon
 • leverandørrangering

Denne plattformen muliggjør rask og enkel kommunikasjon for både potensielle og eksisterende leverandører med vårt selskap.


Logg inn på leverandørportalen

Leverandørportalen Kärcher tilbyr er en felles plattform for kommunikasjon mellom våre leverandører og Kärcher. For å logge inn på leverandørportalen som allerede er registrert leverandør, kan du klikke på knappen under.