Bærekraftsmål 2025

Våre tiltak tar sikte på å oppnå klimanøytral produksjon, gjenvinning av råvarer og reduksjon i plastemballasje. Bærekraft er dypt innarbeidet i den globale forsyningskjeden. Når det gjelder sosiale og samfunnsmessige spørsmål, konsentrerer vi oss om å bevare verdier.

Bærekraftsmål 2025

Overordnede mål for 2025

Miljøvennlighet og klimavern er rotet i alt vi gjør. I mange år har vi jobbet kontinuerlig med å sette oss nye mål for å gjøre selskapet mer effektivt og ressurssparende og for å oppfylle vår rolle som bidragsyter til samfunnet. Med våre mål for 2025 tar vi nå neste skritt mot fremtiden.

Med disse målene satt i 2020, spiller vi også vår rolle i å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse bærekraftsmålene representerer en global standard for prioriteringene og målene for bærekraftig utvikling frem til 2030 på økonomisk, sosialt og økologisk nivå.

FNs bærekraftsmål er et godt rammeverk for oss som selskap når vi skal sette våre egne bærekraftsmål. På denne måten kan vi spille en rolle i å overvinne globalt relevante utfordringer. Vi har samlet våre mål i tre initiativer: "Nullutslipp", "Reduser, gjenbruk, resirkuler" og "Sosial helt".

Nullutslipp

Innen 2025 vil Kärcher redusere de reelle utslippene i Scope 1 og Scope 2 fra produksjons- og logistikkanlegg over hele verden med 21%, sammenlignet med referanseåret 2020. Innen 2030 vil dette ytterligere reduseres med 21%, og den totale reduksjonen blir dermed 42%: Vi sparer energi og bruker bærekraftige energikilder for å redusere vårt karbonavtrykk. For å oppnå dette har Kärcher blitt med i Science Based Targets-initiativet (SBTi), og forplikter seg til rask reduksjon av utslippene i hele selskapet i tråd med klimavitenskapen. Initiativet er et samarbeid mellom CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wildlife Fund (WWF), og er en av forpliktelsene til We Mean Business Coalition.

Innen 2025 vil Kärcher etablere et styringssystem for sine Scope 3-utslipp og gjøre karbonavtrykket til produktene transparent: : Som en del av deltakelsen i SBTi, forplikter vi oss til å utvide omfanget av våre utslippsregistreringer for å inkludere oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter og utvikle mål for å redusere dem – fordi bærekraft for Kärcher strekker seg utover fabrikkportene. Vi reduserer allerede utslippene i transportlogistikk ved kontinuerlig å optimalisere våre transportruter. Våre fabrikker globalt skaffer allerede 75% av innkjøpsvolumet fra regionale leverandører, som ligger mindre enn 1000 km fra produksjonsstedet.

Siden 2021 har alle Kärcher-fabrikker over hele verden brukt grønn elektrisitet til produksjon: Den strømmen vi trenger for produksjonen vår kommer i helhelt fra fornybare energikilder. Grønn kraft genererer betydelig mindre CO₂-utslipp enn elektrisitet fra ikke-fornybare energikilder, noe som betyr at vi har en stor innvirkning her i fabrikkene våre som den største strømforbrukeren i selskapet. Fra 2021 til 2023 støttet vi klimabeskyttelsesprosjekter for å kompensere for uunngåelige CO₂-utslipp. Siden 2024 har vi brukt disse ressursene for mer bærekraft direkte på produksjonsstedene våre der utslippene genereres: for grønn elektrisitet fra intern og ekstern produksjon, og for økt energieffektivitet. Mange av fabrikkene våre er allerede utstyrt med LED-belysning og fotovoltaiske systemer. Vår største fabrikk i Kina produserer 980 000 kWh strøm per år på et gulvareal på 9 000 m². På hovedkontoret i Winnenden bruker vi for eksempel en lukket materialsyklus ved å omdanne defekte trepaller til et varmesystem for bygningen.
 
 

Zero Emissions

Reduser, Gjenbruk, Resirkuler

Innen 2025 vil vi optimalisere bærekraften til all produktemballasje: Vi forbedrer stabiliteten til produktene våre for å redusere bruken av plastemballasje til et minimum eller eliminere det helt. Vi erstatter gradvis engangsmaterialer laget av primære plasttyper med plast laget av resirkulerte materialer. Vi erstatter også ikke-resirkulerbar emballasje med alternativer – for eksempel er innlegget i emballasjen til vår FC 7 gulvvasker laget av papirmasse i stedet for isopor. I EU har vår SC 3 Upright EasyFix dampvasker innsats laget av ertestivelse. Materialet er et avfallsprodukt fra matindustrien og er fullstendig nedbrytbart.

Innen 2025 skal utvalgte forbruker- og profesjonelle produkter ha en gjenvinningsplastandel på opptil 50%: Vi reduserer og erstatter systematisk mengden ny plast i produktene våre. For å produsere strålerør til våre høytrykkspylere har vi delvis gått over til resirkulert plast og bruker nylon 66. Det resirkulerte materialet er hentet fra stoff i returnerte kollisjonsputer og materiale som blir til overs fra produksjonsprosessen deres. Vår T11/1 Classic HEPA Re!Plast-tørrstøvsuger har en resirkulert plastandel på 60%*. På denne måten lukker vi kretsen ved å bruke resirkulerte materialer.

*alle plastdeler unntatt tilbehør

Siden 2020 støtter vi reduksjon og gjenbruk av plast i havet: Vi samarbeider med miljøorganisasjonen One Earth One Ocean (OEOO) for å redusere forurensningen forårsaket av plast i havet. OEOO har som mål å rense verdens farvann for plastavfall, sortere det etter type og deretter behandle det. I tillegg er OEOO engasjert i områder som oljeforedling, mikroplast, samt forskning, utdanning og dokumentasjon om vannforurensning. Vi støtter vannrensings- og sirkulærøkonomiprosjekter samt OEOOs tekniske innovasjoner. Sammen organiserer vi Kärcher Cleanup Day over hele verden, der ansatte deltar i rengjøringsaktiviteter i regionale vannområder.

Innen 2025 sikter vi mot en pilotproduksjon uten plastavfall: Vi ønsker å redusere plastemballasjeavfallet fra lokale leverandører til null, og dermed gjøre vårt hovedkontor til modellen for andre produksjonssteder. Vi implementerer allerede denne tilnærmingen med intern godstransport. For eksempel pakkes visse komponenter i Winnenden, Tyskland, i flergangsbeholdere i stedet for folie for transport, noe som sparer 3 000 kg folie hvert år.

Innen 2025 vil bærekraft være en integrert del av nye forretningsmodeller: Vi gjennomgår og implementerer forretningsmodeller for Kärcher, som deling, oppussing, tjenester og resirkulering. Vi utforsker nye tilnærminger til bærekraftig produktutvikling med Soilkind kjøkkenkomposteren. Enheten, utviklet internt hos Kärcher, omdanner kjøkkenavfall til næringsrik kompost på bare 48 timer takket være avansert teknologi. Med våre digitale produkter kan vi bidra til betydelig reduksjon av materialeavfall på sanitærrom takket være sensorbasert rengjøring. Vi samarbeider også med oppstartsselskaper som for eksempel tilbyr delingsstasjoner for utleie av produkter i større boligkomplekser.

Kärcher Initiative Reduce, Reuse, Recycle SDGs

Sosialt engasjement

Innen 2025 vil vårt sosiale engasjement fokusere på å bevare verdier: Tydelig definerte emner sørger for at alle våre sosiale aktiviteter rundt om i verden deler et felles formål. På alle tre områdene - donasjoner og sponsing, langsiktig samarbeid og ansattes engasjement - tar vi vår rolle som sosial interessent på alvor og er derfor dedikert til å bevare gode verdier. Dette kan være kulturelle verdier, som feks. ved kulturell sponsing der vi hjelper til med å bevare historiske bygg og monumenter, eller familieverdier, som vårt samarbeid med SOS-barnebyer. Kärcher har støttet SOS-barnebyer i 44 land siden samarbeidet startet i 2011.

Innen 2025 vil vi etablere et proaktivt styringssystem for bærekraft hos leverdører: Vi analyserer og forbedrer systematisk den sosiale og miljømessige effekten våre direkte leverandører har. For å oppnå dette etablerer vi bærekraft som en av de viktigste avgjørende faktorene for valg av nye leverandører og også i vurderingen av nåværende leverandører. Som en del av denne strategien bruker vi globale kontroller og en omfattende datapool, ettersom bærekraft og punktlig levering går hånd i hånd hos Kärcher.

Kärcher Initiative Social Hero SDGs

Handlingsfelt i vår bærekraftsstrategi