Bærekraftsmål 2025

Våre tiltak tar sikte på å oppnå klimanøytral produksjon, gjenvinning av råvarer og reduksjon i plastemballasje. Bærekraft er dypt innarbeidet i den globale forsyningskjeden. Når det gjelder sosiale og samfunnsmessige spørsmål, konsentrerer vi oss om å bevare verdier.

Bærekraftsmål 2025

Overordnede mål for 2025

Miljøvennlighet og klimavern er rotet i alt vi gjør. I mange år har vi jobbet kontinuerlig med å sette oss nye mål for å gjøre selskapet mer effektivt og ressurssparende og for å oppfylle vår rolle som bidragsyter til samfunnet. Med våre mål for 2025 tar vi nå neste skritt mot fremtiden.

Med disse målene satt i 2020, spiller vi også vår rolle i å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse bærekraftsmålene representerer en global standard for prioriteringene og målene for bærekraftig utvikling frem til 2030 på økonomisk, sosialt og økologisk nivå.

FNs bærekraftsmål er et godt rammeverk for oss som selskap når vi skal sette våre egne bærekraftsmål. På denne måten kan vi spille en rolle i å overvinne globalt relevante utfordringer. Vi har samlet våre mål i tre initiativer: "Nullutslipp", "Reduser, gjenbruk, resirkuler" og "Sosial helt".

Nullutslipp

Fra 2021 vil Kärcher-fabrikker over hele verden være klimanøytrale: Dette vil gjøre Kärcher til det ledende klimanøytrale selskapet i rengjøringsmarkedet med CO₂-fri global produksjon. Vi bruker grønn energi og kompenserer for utslipp som vi ikke kan unngå ved å finansiere klimabeskyttelsesprosjekter. Mange av fabrikkene våre er allerede utstyrt med LED-belysning og solcelleanlegg. Vårt største anlegg, i Quistello, Italia, produserer 360 000 kWh kraft per år på et gulvareal på 11 500 m². I Banbury, Storbritannia, lyktes vi i å installere i underkant av 1000 solcellepaneler på en gang og genererte derfor 44% av det årlige strømforbruket ved hjelp av solsystemet. På vårt hovedkvarter i Winnenden bruker vi også et solcelleanlegg og lukker materialkretsløpet ved å gjenbruke engangspaller i et varmesystem for bygningene.


Forretningsreiser: Vi reduserer forretningsreiser og utslipp av klimagasser som følge av forretningsreiser med tog, bil og fly. Formater som digitale konferanser, som blir stadig mer etablert i vårt selskap, har en rolle å spille her. Vi øker antall elektriske biler ytterligere. Fra 2025 vil alle forretningsreiser fra hovedkontoret i Tyskland være klimanøytrale. 

Zero Emissions
nullutslipp

Redusere, gjenbruke og resirkulere

Innen 2025 vil vi optimalisere bærekraften til all produktemballasje: Vi forbedrer stabiliteten til våre produkter og produktoverflater for å oppnå plastfri emballasje. Vi lyktes allerede i å fjerne polystyren fullstendig og bytte til papp for vår mobile spyler OC 3. På denne måten kunne vi også redusere den totale størrelsen på emballasjen.

Innen 2025 vil utvalgte produkter fra både Home & Garden sortimentet og Professional sortimentet ha resirkulert plastinnhold på opptil 50%: Vi reduserer og erstatter mengden jomfruplast i alle produktene våre. Siden 2012 har vi klart å firedoble mengden resirkulert plast i maskinene våre. For å produsere spraylansene til høytrykksspylerne våre, har vi byttet til resirkulert plast og bruker nylon 66. Det resirkulerte materialet som brukes, ekstraheres fra stoff i tilbakesendte kollisjonsputer og materiale som er igjen fra produksjonsprosessen. 

Fra 2020 støtter vi jobben med å redusere og gjenbruke havplast: Vi samarbeider med miljøorganisasjonen One Earth One Ocean (OEOO) for å redusere forurensningen forårsaket av havplast. Som en del av dette samarbeidet støtter vi strandryddingskampanjer og de tekniske innovasjonene fra OEOO, som for eksempel samler plast i elver eller elvemunninger og returnerer dette til gjenbrukbar materialsyklus. Vi fullførte våre første fellesprosjekter med OEOO i 2019.

Innen 2025 satser vi på nullproduksjon av plastavfall: Vi ønsker å redusere plastemballasjeavfallet fra lokale leverandører til null, og dermed gjøre hovedkontoret vårt til modellen for ytterligere produksjonsanlegg. Vi bruker allerede denne tilnærmingen med vår interne godstransport. For eksempel blir visse komponenter i Tyskland pakket i flerbrukskasser i stedet for i folie for transport, noe som sparer 3000 kg folie hvert år.

Innen 2025 vil bærekraft være en del av alle nye forretningsmodeller: Kärcher Used Equipment GmbH spesialiserer seg på salg av brukte maskiner i hele Europa og sørger derved for at maskiner får lengre bruks- og levetid. Vi utforsker nye tilnærminger til bærekraftig produktutvikling med Kalea kjøkkenkomposter. Enheten, utviklet internt på Kärcher, gjør kjøkkenavfall til næringsrik kompost på bare 48 timer takket være den sofistikerte teknologien. Slike eksempler på innovasjoner kommer vi til å jobbe mer med i fremtiden. 

Reduser, gjenbruk og resirkuler
Reduce reuse recycle Kärcher

Sosial innsats

Innen 2025 vil vårt sosiale engasjement fokusere på å bevare verdier: Tydelig definerte emner sørger for at alle våre sosiale aktiviteter rundt om i verden deler et felles formål. På alle tre områdene - donasjoner og sponsing, langsiktig samarbeid og ansattes engasjement - tar vi vår rolle som sosial interessent på alvor og er derfor dedikert til å bevare gode verdier. Dette kan være kulturelle verdier, som feks. ved kulturell sponsing der vi hjelper til med å bevare historiske bygg og monumenter, eller familieverdier, som vårt samarbeid med SOS-barnebyer. Kärcher har støttet SOS-barnebyer i 35 land siden samarbeidet startet i 2011.

Innen 2025 vil vi etablere et proaktivt styringssystem for bærekraft hos leverdører: Vi analyserer og forbedrer systematisk den sosiale og miljømessige effekten våre direkte leverandører har. For å oppnå dette etablerer vi bærekraft som en av de viktigste avgjørende faktorene for valg av nye leverandører og også i vurderingen av nåværende leverandører. Som en del av denne strategien bruker vi globale kontroller og en omfattende datapool, ettersom bærekraft og punktlig levering går hånd i hånd hos Kärcher.

Social Hero
tall CSR Kärcher

Handlingsfelt i vår bærekraftsstrategi