Bærekraftsmål 2025

Våre tiltak tar sikte på å oppnå klimanøytral produksjon, gjenvinning av råvarer og reduksjon i plastemballasje. Bærekraft er dypt innarbeidet i den globale forsyningskjeden. Når det gjelder sosiale og samfunnsmessige spørsmål, konsentrerer vi oss om å bevare verdier.

Bærekraftsmål 2025

Overordnede mål for 2025

Miljøvennlighet og klimavern er rotet i alt vi gjør. I mange år har vi jobbet kontinuerlig med å sette oss nye mål for å gjøre selskapet mer effektivt og ressurssparende og for å oppfylle vår rolle som bidragsyter til samfunnet. Med våre mål for 2025 tar vi nå neste skritt mot fremtiden.

Med disse målene satt i 2020, spiller vi også vår rolle i å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse bærekraftsmålene representerer en global standard for prioriteringene og målene for bærekraftig utvikling frem til 2030 på økonomisk, sosialt og økologisk nivå.

FNs bærekraftsmål er et godt rammeverk for oss som selskap når vi skal sette våre egne bærekraftsmål. På denne måten kan vi spille en rolle i å overvinne globalt relevante utfordringer. Vi har samlet våre mål i tre initiativer: "Nullutslipp", "Reduser, gjenbruk, resirkuler" og "Sosial helt".

Nullutslipp

Innen 2025 vil Kärcher redusere sine reelle utslipp av Scope 1 og Scope 2 med 21% sammenlignet med referanseåret 2020. Innen 2030 vil dette bli redusert med ytterligere 21%, noe som totalt gir en reduksjon på 42%: Vi sparer energi og bruker bærekraftige energikilder for å redusere vårt karbonavtrykk. I den forbindelse har Kärcher sluttet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi), og forplikter seg til rask reduksjon av utslippene på tvers av hele selskapet i tråd med klimavitenskapen. Initiativet er et samarbeid mellom CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wildlife Fund (WWF), og er en av forpliktelsene til We Mean Business Coalition.

Innen 2025 vil Kärcher etablere et styringssystem for sine Scope 3-utslipp og gjøre karbonavtrykket til produktene transparent: Som en del av vår deltakelse i SBTi, forplikter vi oss til å utvide omfanget av vår utslippsregistrering for å inkludere oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter, samt utvikle mål for å redusere dem - fordi bærekraft for Kärcher går forbi fabrikkportene. Vi reduserer allerede utslippene i transportlogistikk ved kontinuerlig å optimalisere våre transportruter. Våre fabrikker globalt sett kjøper allerede 75% av innkjøpsvolumet fra regionale leverandører som ligger mindre enn 1000 km fra produksjonsstedet.

Siden 2021 er Kärchers fabrikker over hele verden CO₂-nøytrale i regnskapet: Dette gjør Kärcher til det ledende CO₂-nøytrale selskapet på renholdsmarkedet med CO₂-nøytral global produksjon. Vi bruker grønn energi og kompenserer for utslipp vi ikke kan unngå ved å støtte klimabeskyttelsesprosjekter. Mange av fabrikkene våre er allerede utstyrt med LED-belysning og fotovoltaiske systemer. Vår største anlegg i Kina produserer 980 000 kWh strøm per år på et areal på 9 000 m². I Banbury, Storbritannia, lyktes vi med å installere nesten 1000 solcellepaneler samtidig og dermed generere 44% av datterselskapets årlige strømforbruk ved hjelp av solsystemet. På vårt hovedkontor i Winnenden bruker vi også et fotovoltaisk system og lukker materialkretsløpet ved å bruke engangspaller i et oppvarmingssystem for bygningene.

Fra 2021 er forretningsreiser innen Tyskland og fra Tyskland til destinasjoner i utlandet CO₂-nøytrale i regnskapet: Vi reduserer forretningsreiser og klimagassutslippene som oppstår som følge av forretningsreiser med tog, bil og fly. Vi kompenserer for utslipp som vi ikke kan unngå. Formater som digitale konferanser, som blir stadig mer etablert i selskapet vårt, spiller en rolle her. Vi øker også antallet elektriske kjøretøy i flåten vår.

Zero Emissions
Kärcher Sustainability - Zero Emissions Numbers

Redusere, gjenbruke og resirkulere

Innen 2025 vil vi optimalisere bærekraften til all produktemballasje: Vi forbedrer stabiliteten til våre produkter og produktoverflater for å oppnå plastfri emballasje. Vi lyktes allerede i å fjerne polystyren fullstendig og bytte til papp for vår mobile spyler OC 3. På denne måten kunne vi også redusere den totale størrelsen på emballasjen.

Innen 2025 vil utvalgte produkter fra både Home & Garden sortimentet og Professional sortimentet ha resirkulert plastinnhold på opptil 50%: Vi reduserer og erstatter mengden jomfruplast i alle produktene våre. Siden 2012 har vi klart å firedoble mengden resirkulert plast i maskinene våre. For å produsere spraylansene til høytrykksspylerne våre, har vi byttet til resirkulert plast og bruker nylon 66. Det resirkulerte materialet som brukes, ekstraheres fra stoff i tilbakesendte kollisjonsputer og materiale som er igjen fra produksjonsprosessen. 

Fra 2020 støtter vi jobben med å redusere og gjenbruke havplast: Vi samarbeider med miljøorganisasjonen One Earth One Ocean (OEOO) for å redusere forurensningen forårsaket av havplast. Som en del av dette samarbeidet støtter vi strandryddingskampanjer og de tekniske innovasjonene fra OEOO, som for eksempel samler plast i elver eller elvemunninger og returnerer dette til gjenbrukbar materialsyklus. Vi fullførte våre første fellesprosjekter med OEOO i 2019.

Innen 2025 satser vi på nullproduksjon av plastavfall: Vi ønsker å redusere plastemballasjeavfallet fra lokale leverandører til null, og dermed gjøre hovedkontoret vårt til modellen for ytterligere produksjonsanlegg. Vi bruker allerede denne tilnærmingen med vår interne godstransport. For eksempel blir visse komponenter i Tyskland pakket i flerbrukskasser i stedet for i folie for transport, noe som sparer 3000 kg folie hvert år.

Innen 2025 vil bærekraft være en del av alle nye forretningsmodeller: Kärcher Used Equipment GmbH spesialiserer seg på salg av brukte maskiner i hele Europa og sørger derved for at maskiner får lengre bruks- og levetid. Vi utforsker nye tilnærminger til bærekraftig produktutvikling med Kalea kjøkkenkomposter. Enheten, utviklet internt på Kärcher, gjør kjøkkenavfall til næringsrik kompost på bare 48 timer takket være den sofistikerte teknologien. Slike eksempler på innovasjoner kommer vi til å jobbe mer med i fremtiden. 

Reduser, gjenbruk og resirkuler
Kärcher Sustainability - Reduce, Reuse, Recycle Numbers

Sosial innsats

Innen 2025 vil vårt sosiale engasjement fokusere på å bevare verdier: Tydelig definerte emner sørger for at alle våre sosiale aktiviteter rundt om i verden deler et felles formål. På alle tre områdene - donasjoner og sponsing, langsiktig samarbeid og ansattes engasjement - tar vi vår rolle som sosial interessent på alvor og er derfor dedikert til å bevare gode verdier. Dette kan være kulturelle verdier, som feks. ved kulturell sponsing der vi hjelper til med å bevare historiske bygg og monumenter, eller familieverdier, som vårt samarbeid med SOS-barnebyer. Kärcher har støttet SOS-barnebyer i 35 land siden samarbeidet startet i 2011.

Innen 2025 vil vi etablere et proaktivt styringssystem for bærekraft hos leverdører: Vi analyserer og forbedrer systematisk den sosiale og miljømessige effekten våre direkte leverandører har. For å oppnå dette etablerer vi bærekraft som en av de viktigste avgjørende faktorene for valg av nye leverandører og også i vurderingen av nåværende leverandører. Som en del av denne strategien bruker vi globale kontroller og en omfattende datapool, ettersom bærekraft og punktlig levering går hånd i hånd hos Kärcher.

Social Hero
Kärcher Sustainability - Social Hero Numbers

Handlingsfelt i vår bærekraftsstrategi