Bærekraft i tall

Hos Kärcher ser vi det større bildet. Vi er avhengige av de strategiske bærekraftsmålene for å realisere vår bærekraftsvisjon. Vi overvåker og måler kontinuerlig oppnåelsen av disse målene.

Berlin Cathedral rengjøringsprosjekt

Rapportering i henhold til GRI-retningslinjer

Ansvar er en viktig del av bedriftskulturen hos Kärcher - med bærekraftig bedriftsutvikling med fokus på mennesker og miljø. Vår økonomiske suksess er basert på langsiktige strategier. Dette er også tilfelle når det gjelder bærekraft.

Vi må se på oppnåelsen av våre mål opp mot dataene knyttet til hele Kärcher-konsernet, med dets globale produksjons- og logistikksteder. Rapportering følger retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI).

Last ned


Vil du lese mer?: