Bærekraft hos Kärcher

Bærekraft har dype røtter i Kärcher, og har hatt stor betydning for driften helt siden det familieeide selskapet ble grunnlagt for snart 90 år siden. Dette er grunnen til at vi i dag, i likhet med tidligere, ønsker å ta ansvar for miljøet, våre produkter, forsyningskjeden, selskapet, samfunnet og våre ansatte. Med bærekraftsprogrammet "Sustainability Excellence" har vi satt oss som mål å drive frem alle punkter i vår bærekraftsstrategi innen 2025.

Vi tar ansvar

 

Bærekraft og mennesker er det sentrale fokuset i vår bedriftsutvikling. Vi ønsker å belyse og fremme våre verdier - for våre kunder, våre ansatte og selskapet. Årsaken bak dette er vår forpliktelse til å være en god samfunnsborger. Vi tar dette ansvaret veldig seriøst i alle områder av selskapet. Dette etterprøver vi ved å skape produkter som er holdbare og innovative, ved å ha et godt forhold til våre kunder, ansatte og leverandører, samt å skape attraktive, trygge arbeidsforhold, redusere det økologiske fotavtrykket og utnytte ressursene effektivt.

Basert på vårt slagord har vi laget mottoet "Vær forskjellen" for vår bærekraftkommunikasjon. Dette er fordi vi ønsker å faktisk gjøre en forskjell - å være målestokken i vår bransje. Siden 2021 har alle Kärcher-fabrikker brukt grønn elektrisitet i produksjonen. Innen 2025 vil vi redusere vårt totale CO₂-fotavtrykk med 21 prosent, etterfulgt av ytterligere 21 prosent innen 2030. I våre produkter og produktemballasjer fokuserer vi i økende grad på å redusere plast og bruke bærekraftige råvarer. Vi gjør bærekraft til en integrert del av hele forsyningskjeden.

 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Handlingsområder for vår bærekraftstrategi


Kultursponsing

 

"Med sin bærekraftstrategi for 2025 har Kärcher satt seg som mål å fokusere sitt samfunnsengasjement på temaet verdibevaring. Et område der dette allerede har vist seg å være vellykket i mange år, er kultursponsing. Dette innebærer å arbeide med å bevare historiske monumenter og bygninger kostnadsfritt.

Siden 1980 har vi rengjort over 150 monumenter rundt om i verden som en del av vårt restaureringsarbeid. I tillegg til kolonnadene på Petersplassen i Roma, statuen av Kristus Frelseren i Rio de Janeiro, de over 3300 år gamle Memnon-kolossene i Luxor, Øvre Egypt, og skulpturene av presidenthodene på Mount Rushmore, inkluderer denne listen også Aachens katedral og Kaiser Wilhelm-minnekirken i Berlin.

Fjerning av organisk vekst og svarte skorper bidrar til å sikre at monumentene vil vare i generasjoner fremover, samtidig som det gjør det lettere for restauratører å identifisere og rette opp skader. Prosjektene har en gjennomføringstid på rundt to år og blir alltid planlagt og utført i nært samarbeid med eierne, monumentkonservatorer, restauratører og kunsthistorikere."

 

 


Fakta og tall

 

Der det finnes mål, må suksesser være målbare. Det gjelder også bærekraft, da det ikke er nok for et selskap bare å gi et løfte. Vi må holde rede på målene som er satt i strategien og kontinuerlig overvåke bærekraftsytelsen.

Siden 2014 har vi målt implementeringen av bærekraftsmålene våre konsekvent på alle logistikk-  og produksjonssteder over hele verden. Slik vurderer vi for eksempel CO₂-utslipp, vann og energiforbruk og analyserer utviklingen innen emballasjemateriale.

Vi overvåker også kravene i miljølovgivningen og standardene, for eksempel ISO 14001-standarden. Samlet sett overholder vi over 10.000 forskrifter og forpliktelser. Når vi rapporterer om nøkkeltallene våre, følger vi retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview

Priser


Bærekraftig - fra begynnelsen

 

Å tenke bærekraft og handle bærekraftig går langt tilbake i Kärcher. Alfred Kärcher og hans kone ble drevet av innsikten om at varig økonomisk suksess bare er mulig ved å ta hensyn til samfunnsspørsmål.

I 1939, da det spirende selskapet flyttet til Winnenden, bygde Alfred Kärcher sitt eget avløpsrenseanlegg på bedriftens område, og i 1940 grunnla han Alfred Kärcher-stiftelsen for ansatte i nød, som produserte leker som julegaver til ansattes barn fra 1943 til 1948.

Dette ble etterfulgt av mange andre milepæler. Disse inkluderte det første store rengjøringsprosjektet av Kristus-statuen i Rio de Janeiro, igangsettelsen av selskapets egne solcelleanlegg på bedriftens område, publisering av Kärcher Code of Conduct, forskningsprosjekter for energieffektiv produksjon, innføringen av et globalt system for energistyring og de første produktkomponentene laget av resirkulert plast i serieproduksjon.

Alfred and Irene Kärcher

Initiativer og samarbeid