Bærekraft hos Kärcher

Bærekraft har dype røtter i Kärcher, og har hatt stor betydning for driften helt siden det familieeide selskapet ble grunnlagt for snart 90 år siden. Dette er grunnen til at vi i dag, i likhet med tidligere, ønsker å ta ansvar for miljøet, våre produkter, forsyningskjeden, selskapet, samfunnet og våre ansatte. Med bærekraftsprogrammet "Sustainability Excellence" har vi satt oss som mål å drive frem alle punkter i vår bærekraftsstrategi innen 2025.

Vi tar ansvar

 

Bærekraft og mennesker er det sentrale fokuset i vår bedriftsutvikling. Vi ønsker å belyse og fremme våre verdier - for våre kunder, våre ansatte og selskapet. Årsaken bak dette er vår forpliktelse til å være en god samfunnsborger. Vi tar dette ansvaret veldig seriøst i alle områder av selskapet. Dette etterprøver vi ved å skape produkter som er holdbare og innovative, ved å ha et godt forhold til våre kunder, ansatte og leverandører, samt å skape attraktive, trygge arbeidsforhold, redusere det økologiske fotavtrykket og utnytte ressursene effektivt.

Basert på vårt slagord har vi laget mottoet "Vær forskjellen" for vår bærekraftkommunikasjon. Dette er fordi vi ønsker å faktisk gjøre en forskjell - å være målestokken i vår bransje. For å oppnå det har vi definert klare mål frem til 2025: Vår globale produksjon vil være CO₂-nøytral allerede i 2021. I våre produkter og produktemballasjer fokuserer vi i økende grad på å redusere plast og bruke bærekraftige råvarer. Vi gjør bærekraft til en integrert del av hele forsyningskjeden.


Handlingsområder for vår bærekraftstrategi


Fakta og tall

 

Der det finnes mål, må suksesser være målbare. Det gjelder også bærekraft, da det ikke er nok for et selskap bare å gi et løfte. Vi må holde rede på målene som er satt i strategien og kontinuerlig overvåke bærekraftsytelsen.

Siden 2014 har vi målt implementeringen av bærekraftsmålene våre konsekvent på alle logistikk-  og produksjonssteder over hele verden. Slik vurderer vi for eksempel CO₂-utslipp, vann og energiforbruk og analyserer utviklingen innen emballasjemateriale.

Vi overvåker også kravene i miljølovgivningen og standardene, for eksempel ISO 14001-standarden. Samlet sett overholder vi over 10.000 forskrifter og forpliktelser. Når vi rapporterer om nøkkeltallene våre, følger vi retningslinjene i Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview


Bærekraftig - fra begynnelsen

 

Å tenke bærekraft og handle bærekraftig går langt tilbake i Kärcher. For Alfred Kärcher selv var miljøvern og de ansattes trivsel saker som sto hans hjerte nær. Da selskapet i dets spede begynnelse flyttet til Winnenden i 1929, produserte Alfred Kärcher sitt eget renseanlegg på bedriftens område. I 1940 grunnla han stiftelsen Alfred Kärcher for ansatte i nød. Fra 1943 til 1948 produserte de leker som de ansatte kunne gi i julegaver til barna sine.

Dette ble fulgt av mange andre milepæler. Disse inkluderte det første store rengjøringsprosjektet av Kristus-statuen i Rio de Janeiro, igangsetting av egne solcelleanlegg i selskapets lokaler, publisering av Kärcher Code of Conduct, forskningsprosjekter for energieffektiv produksjon og de første produktdelene laget av resirkulert plast i serieproduksjon.

Selv mer enn 80 år etter at Kärcher ble grunnlagt, har bærekraft fremdeles dype røtter i virksomheten. Vi har satt oss et klart mål for vårt arbeid med bærekraft. Vi vil bli bransjemålestokken i renholdsmarkedet innen bærekraft, og våre kunder skal være både bevisste og tilfredse med arbeidet vi legger ned på dette området.

Alfred and Irene Kärcher

Initiativer og samarbeid