Industristøvsugere / støvsugersystemer

En industristøvsuger er en ekstremt robust og mobil støvsuger med meget god sugekraft. Enten det er fleksibelt eller permanent installert, for små eller store mengder, flytende eller fast, uproblematisk eller helsefarlig avfall – med industristøvsugere og industristøvsugersystemer fra Kärcher, kan du håndtere selv de tøffeste rengjøringsoppgavene på sekunder. Det finnes mange typer industristøvsugere med forskjellige bruksområder. Kärcher leverer alt fra grovstøvsugere for kjeller, terrasse, bil og garasje i private hjem til større industristøvsugere og avtrekksanlegg for bl.a. næringsmiddelindustrien og metallindustrien etc. I mellom dette har vi et stort utvalg av våt- og tørrstøvsugere for håndverkeren og entreprenøren.

Vi leverer høy kvalitet: Laget i Tyskland

Et løfte du kan stole på

Komponenter av høy kvalitet, omfattende ekspertise, høy grad av merverdi og profesjonelt utdannede ansatte har sørget for at våre utprøvde produkter har levert enestående høy kvalitet og holdbarhet i flere tiår.

Vi ser på oss selv som en partner som kan stå ved din side når du møter utfordringer innen området industristøvsuging. Erfaringene og tilbakemeldingene dine er svært verdifulle for oss. Våre målsetninger faller nemlig sammen med dine! Vi tar sikte på å utvikle nye løsninger og produkter som hjelper deg å nå målene dine raskere og mer effektivt.

Forholdene er tøffe, støvsugerne våre er klare

Hver sektor har unike krav når det kommer til den perfekte rengjøringsløsningen. Prosessintegrasjon, prosessering i stor skala, helsefarlige stoffer, korte tidsfrister og mye mer. Dette krever både universelle og spesialiserte maskiner og systemer. Kärcher er det beste valget innen industristøvsugere for alt fra metallforedling til transportbransjen, fra legemiddelindustrien til næringsmiddelindustrien:

 • Fleksible og mobile eller stasjonære industristøvsugersystemer
 • Ideelt for støvsuging av store eller små mengder
 • Fullstendig fjerning av faste stoffer og væsker, samt store mengder støv
 • Sikker støvsuging og avhending av helsefarlig sugeavfall
 • Maskiner designet for langvarig, industriell bruk

Nytt navn – den samme kjente kvaliteten. Ringler blir Kärcher Industrial Vaccuming GmbH

Ringler GmbH gjennomgår en omfattende merkeendring for industristøvsugere. I fremtiden vil hele produktporteføljen inngå under merkenavnet Kärcher. Produktene våre blir levert i den nye antrasitt bedriftsfargen som standard, med mindre kunden har andre ønsker. Med dette initiativet forsterker Kärcher det strategiske og enhetlige uttrykket for alle produktene levert av gruppen, som setter kundens opplevelse i fokus.

Fordeler for deg: Fra nå av kan du få enda flere fordeler fra en harmonisert produktportefølje fra et etablert internasjonalt merke – Kärcher.

Oversikt over produkttjenester fra Kärcher Industrial Vacuuming:

 • Standard maskiner er tilgjengelig umiddelbart
 • Tilpassede kundeløsninger kan fremdeles produserer raskt takket være våre godt utrustede lager
 • Tidshorisonten for prosjekttilbud er uforandret takket være fullt tilgjengelig salgs- og prosjekplanleggingsprosesser
 • Vi garanterer også levering av reservedeler takket være fulle lagre

 

Beste hilsen,
Kärcher-teamet

Erfaringer fra over 50 år i bransjen

Med industristøvsugersystemene fra Kärcher, drar du nytte av over 50 år med erfaring. Vi har nær kontakt med kundene våre fra hele verden for å analysere eksisterende og nye oppgaver og tilpasse produktene våre til disse bruksområdene.

DIN BRANSJE – VÅRE STØVSUGERE. INDUSTRISTØVSUGERSYSTEMER FRA KÄRCHER HAR SLÅTT AN I ET BREDT SPEKTER AV SEKTORER OG MÅLGRUPPER. DAG ETTER DAG.

Industristøvsugere fra Kärcher, tilpasset forskjellige sektorer.

Industristøvsugere fra Kärcher, tilpasset forskjellige sektorer.

RASK. SIKKER. REN.

Metallforedlingsindustrien, som også omfatter metallurgi, maskindesign og automatisering, er en viktig sektor med svært avanserte prosesser. Metallforedling genererer store mengder slipende spon med kjølesmøremidler. Rengjøring av arbeidsområder og maskiner, ofte under pågående arbeid, er en viktig oppgave som har en betydelig innvirkning på kostnadseffektiviteten. De industrielle støvsugerløsningene våre har en optimal pålitelighet og kvalitet du kan stole på.

Bruksområder:

 • Industristøvsugere kan suge opp spon og væsker fra alle maskinprosesser som genererer spon, som fresing, dreiing, boring, sliping, avgrading og børsting
 • Stasjonær støvsuging av maskinutstyr med kontinuerlig fjerning av spon og støv

Utfordringer:

 • Kontaminering av maskinutstyr på grunn av (skarpe) spon, slipestøv, malingsstøv, slagg, brennbart støv, kjølemidler og emulsjoner

Fordeler:

 • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
 • Reduserer nedetiden for maskinutstyr
 • Øker produksjonsnøyaktigheten
 • Øker påliteligheten til arbeid og prosesser
 • Separerer spon og væsker
 • Robust løsning med lang levetid
 • Kontinuerlig drift og rask rengjøring takket være høy sugekraft
Industristøvsugere fra Kärcher, til automasjonsindustrien, metallforedling og maskindesign.

ARBEID HYGIENISK – RENGJØR ØKONOMISK

Viktige nøkkelfaktorer i næringsmiddelindustrien er rene produksjonsprosesser, garantert kvalitet, optimal hygiene og forhindring av kontaminering. Dette genererer store mengder med fint og eksplosivt støv.

Bruksområder:

 • Støvsuging av næringsmiddelstøv, som melstøv, vitaminpulver og andre næringsmiddelpulver, enten mobilt eller stasjonært og integrert i produksjonsprosessen

Utfordringer:

 • Allsidige støvsugeroppgaver og forskjellige støvtyper: Matsmuler, forskjellige støvtyper (potensielt eksplosivt, fritt svevende, klebende, vått), fett, oljer og eggehviter og væsker
 • Risiko for støveksplosjoner
 • (Kryss-)kontaminering, mikrobiell kontaminering, endrede smaker, sklifarer

Fordeler:

 • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
 • Støvsuger potensielt eksplosive støvtyper med ATEX-sertifisering
 • Kompakte, pålitelige løsninger med lang levetid
 • Kostnadseffektive løsninger
 • Effektive filter og filterrengjøring
Industristøvsugere fra Kärcher, til næringsmiddelindustrien

HELSE ER NØKKELEN. PÅ ALLE MÅTER.

Legemiddelindustrien må hele tiden overholde svært strenge standarder innen hygiene og kvalitet, i et stort utvalg av produksjonsområder. Samtidig må produksjonsprosessene foregå så effektivt som mulig. Støvsugerløsningene våre oppnår disse målsetningene på enhver industriell skala

Bruksområder:

 • Støvsuging av rester etter tabletter og aktive stoffer i medisiner (vitaminer, østrogen)
 • Støvsuging av støv i produksjonsprosesser

Utfordringer:

 • Fint støv som er helsefarlig
 • Potensielt eksplosivt støv

Fordeler:

 • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid ved bruk av for eksempel integrert avsug i produksjonsprosessen
 • Helse og arbeidssikkerhet
 • Støvsuging i områder med skjørt utstyr
 • Trygg støvsuging og avhending av skadelig og potensielt eksplosivt støv, og andre materialer, takket være støvsugerens sertifisering
Industristøvsugere fra Kärcher, til legemiddelindustrien

PRODUKSJON OG RENSLIGHET – EN PERFEKT KOMBINASJON .

Produksjonen og behandlingen av gummi og plast genererer fine og store partikler som er helsefarlige. Disse substansene kan være til stede i store mengder under transport og vedlikeholdsarbeid.

Bruksområder:

 • Rengjøring av maskiner og arbeidsplasser, spesielt oppsuging av granulater, plastspon og -støv, (aggressive) kjemiske blandinger, gjødsel, malingspulver, vann og vaskemidler
 • Støvsuging av støv fra produksjonsprosesser (dvs. støv generert under dosering av granulater)

Utfordringer:

 • Støv som er helsefarlig og farlig for miljøet
 • Kontaminering av produkter

Fordeler:

 • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
 • Garanterer arbeidssikkerhet og -effektivitet
 • Støvsuger potensielt eksplosive støvtyper med ATEX-sertifisering
 • Tømming uten kontaminering
Industristøvsugere fra Kärcher, til plastindustrien og kjemisk industri

GI KONSTRUKSJONSPROSJEKENE DINE EN SKINNENDE START.

Bruksområder:

 • Støvsuging av alle typer mineraler (betongstøv, sementstøv), grove, eroderte partikler, småstein og sand
 • Transport av støvsugeren til byggeplassen og fleksibel bruk der

Utfordringer:

 • Støv som en langtidsfare for helsen
 • Store, eroderte materialer som en fare for arbeidssikkerheten

Fordeler:

 • Økt arbeidskvalitet
 • Helse- og arbeidssikkerhet
 • Direkte avsug mens verktøyet er i bruk takket være tilkobling av elektrisk verktøy på støvsugeren
 • Manøvrerbarhet, mobile maskiner
 • Robuste maskiner med lang levetid
Industristøvsugere fra Kärcher, til håndverks- og byggeindustrien

OVERALT HVOR SAGING OG SANDING UTFØRES

I treforedlingsindustrien er støv fra saging, spon og slipestøv en kontinuerlig alvorlig risiko for helsen. Disse substansene kan i tillegg lett ta fyr eller eksplodere. Ved å bruke spesialiserte avsugingssystemer kan du hindre at støv og spon samler seg og blir en fare på arbeidsplassen.

Bruksområder:

 • Vedlikeholdsrengjøring og rengjøring av maskiner
 • Industristøvsugere fjerner spon og støv fra fresemaskiner, slikemaskiner, sager, håndverktøy osv. med kontinuerlig avsuging

Utfordringer:

 • Lett antennbart og eksplosivt støv
 • Helsefarlig støv
 • Store mengder støv

Fordeler:

 • Helse- og arbeidssikkerhet
Industristøvsugere fra Kärcher, til treforedlingsindustrien

TRYGG INDUSTRIELL STEIN- OG GLASSPRODUKSJON

Ved foredling av glass og stein genereres det ekstremt fint, skarpt og slipende sugeavfall. De industrielle støvsugerløsningene våre håndterer denne utfordringen uten problemer.

Bruksområder:

 • Rengjøring av maskiner, noen ganger med store mengder væske
 • Støvsuging av sementstøv på transportbånd, trakter, påfyllingsutstyr osv.

Utfordringer:

 • Store mengder støv
 • Støvsuging av skarpe og spisse materialer
 • Store mengder kjølevann

Fordeler:

 • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
Industristøvsugere fra Kärcher, til glass- og steinindustri

TEKSTILPRODUKSJON UTEN LO

Det følger unike utfordringer med det å fjerne avfallsmaterialer generert i produksjonen i tekstilindustrien. Fibre og lo som støvsuges, har en tendens til å klumpe seg sammen og kan stenge ned produksjonene ved å blokkere filtre, slanger og rørgater. De skreddersydde løsningene våre sikrer at produksjonsprosessene dine fortsetter å kjøre problemfritt.

Bruksområder:

 • Støvsuging av lo og fibre i alle størrelser og mengder

Utfordringer:

 • Tekstilfibre fester seg på og blokkerer filteret
 • Tekstilfibre danner baller i slanger og rørgater, og blokkerer disse

Fordeler:

 • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
 • Kontinuerlig høy sugekraft
 • Kompakte og pålitelige løsninger som er kostnadseffektive og har lang levetid
Industristøvsugere fra Kärcher, til tekstilindustrien

HUNDRE PROSENT STØVFRI PRODUKSJON.

I elektronikk- og optikkindustrien genererer produksjonsprosessene svært fint støv som kan skade komponenter, og det må derfor fjernes kontinuerlig mens arbeidet pågår. Industristøvsugerne våre fjerner fint støv og hjelper deg med å oppnå disse målene samtidig som de beskytter de sofistikerte produksjonssystemene.

Bruksområder:

 • Fresing av elektroniske komponenter
 • Polering av optiske elementer

Utfordringer:

 • Slipende støv
 • Støv som kan ødelegge komponenter

Fordeler:

 • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
Industristøvsugere fra Kärcher, til elektronikk- og optikkindustrien

REN PRODUKSJON FRA PAPIR TIL TRYKK

Trykkproduksjon involverer papirstøv, malingspulver, flytende fargestoffer og tonere. Enkelte av disse substansene er svært giftige, og prosessen krever industristøvsugerløsninger med høy ytelse. Slike løsninger har vi utviklet spesielt for trykkeribransjen i flere tiår.

Bruksområder:

 • Støvsuging av cellulosefibre under maskinrengjøring i papirindustrien
 • Støvsuging av fint og grovt papiravkapp fra kappemaskiner
 • Rengjøring av trykkemaskiner
 • Støvsuging av malingspulver

Utfordringer:

 • Svært fint og eksplosivt støv
 • Store papiravkapp

Fordeler:

 • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
 • Helse og sikkerhetstiltak
Industristøvsugere fra Kärcher, til trykkeribransjen

DITT SMUSS ER VÅRT PROBLEM. KÄRCHER HAR UTSTYRET FOR ETHVERT BRUKSOMRÅDE.

Riktig løsning for ethvert problem

Industristøvsugere og støvsugersystemer fra Kärcher, har løsninger for alle støvsugeroppgaver i industrien. Vi har støvsugere for fleksibilitet og mobilitet eller stasjonære systemer, fra støvsuging av grove spon til de minste svevepartiklene, for små eller store mengder, for væsker eller faste stoffer, for problemfrie eller skadelige materialer.

Kärcher Industristøvsugere

Industristøvsugere

Industrielle støvsugere er konstruert for stasjonær eller mobil støvsuging av tørre og våte spon, grovt støv og lignende svevende partikler. Industrielle støvsugere bruker høy sugekraft med relativt lav luftstrøm.

Kärcher Industrielt støvsugeranlegg

Industrielt støvsugeranlegg

Industrielle støvavtrekksanlegg er stasjonære maskiner som trekker ut svevende partikler som støv og fin spon fra luften. Industrielle avtekksanlegg arbeider ved et lavt vakuum med en relativt høy luftstrøm.

INDUSTRISTØVSUGERE FOR VÆSKER/SPON

INDUSTRISTØVSUGERE FOR STORE MENGDER SLIPENDE SPON OG SMØREMIDLER

I industrien trengs det støvsugere som arbeider sammenhengende flere timer daglig eller til og med kontinuerlig døgnet rundt. Spekteret av materialer strekker seg fra små til svært store mengder med slipende spon og grove partikler, til væskesøl som olje, smøremidler og vann.

Industristøvsuger fra Kärcher, for væsker og spon

INDUSTRISTØVSUGERE FOR FASTE STOFFER/STØV

STØVSUGERE MED SPESIALFILTRE

Et bredt utvalg av substanser og materialer må støvsuges i forskjellige bransjer. Kravene til filterteknologien er mange, og filtrene må håndtere alt fra spillmateriale, skadelig støv, fin og grov spon, sand, spray, alle type fibre, næringsmiddelrester, organiske substanser, svært lette og svært tunge materialer. I industristøvsugersystemene fra Kärcher, finner du det optimale filteret for enhver oppgave, uansett om det er i daglig drift, intervalldrift eller kontinuerlig drift døgnet rundt.

Industristøvsuger fra Kärcher, for faste stoffer og støv

SIKKERHETSKLASSIFISERTE STØVSUGERE

SERTIFISERT SIKKERHET FOR POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Støvsuging i potensielt eksplosive omgivelser stiller svært høye krav til maskinkvaliteten. De sikkerhetsklassifiserte støvsugerne fra Kärcher, overholder disse standardene og noen er sertifisert av TÜV Süd og IBExU.

Sikkerhetsklassifiserte støvsugere fra Kärcher

INDUSTRISTØVSUGERSYSTEMER

FOR EFFEKTIV OPPSAMLING AV SVEVEPARTIKLER

Svevende partikler kan være svært forskjellige: fint støv, helsefarlig støv, fine spon og alle mulige slags slipende varianter. I mange bransjer er det nødvendig med en kontinuerlig støvsuging av prosesstøv fra metaller, glass, stein, tekstilfibre, landbruksprodukter og kjemikalier. Industristøvsugersystemene våre fanger pålitelig svevepartikler, selv i store mengder, i kontinuerlig drift døgnet rundt, direkte tilkoblet prosessmaskinene.

Industristøvsugersystemer fra Kärcher

INDUSTRIELT EX-STØVSUGERANLEGG

FOR ALT SOM SVEVER I LUFTEN OG KAN EKSPLODERE

En kontinuerlig oppsuging av svevende og potensielt eksplosive partikler direkte ved prosessmaskiner, stiller svært høye krav til industristøvsugersystemene. Støvsugeranleggene og Ex-støvsugeranleggene våre har vist hva de duger til i mange år i kontinuerlig drift døgnet rundt, innen mange forskjellige bransjer, spesielt innen metall- og treforedling, i kjøretøy-, kjemikalie- og legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien, papirproduksjon, gummi- og plastbehandlingsindustrien, samt for sone 22.

Industrielle Ex-støvsugeranlegg fra Kärcher

Tilpassede kundeløsninger for spesialoppgaver

Kundespesifikke sugerløsninger fra Kärcher

Individuelle løsninger

Kravene til industristøvsugersystemer kan være svært spesifikke. Vi planlegger hvert system individuelt tilpasset dine unike behov. Våre tjenester strekker seg fra enkle, mobile løsninger til svært komplekse, spesielt tilpassede og nøyaktig montert industristøvsugerløsninger i rørgater. Vi er en komplett partner med over 50-års erfaring innen utvikling og realisering av industristøvsugersystemer. Som et resultat av dette får du effektive og komplette løsninger fra én enkelt leverandør.

Rørgater

Rørgater – perfekt sammenkoblet ytelse.

De stasjonære industristøvsugerne våre kan benyttes som enkeltbruker- eller flerbruker-systemer med håndholdte sugepunkter eller direkte integrert i prosessen. For å få til dette kan vi levere alle nødvendige komponenter, fra sugepunkter og tilbehør til individuelt konfigurerte rørgater.


SERVICE

Du kan stole på oss. Den omfattende servicen vi leverer slutter ikke når du har mottatt industristøvsugersystemet ditt. Finn ut mer om hva vi kan tilby og ta kontakt med oss.


KONTAKT OSS


Industristøvsugere/støvsugersystemer fra Kärcher

Det ligger i DNA-et vårt

Hvem vi er: Eksperten innen industristøvsugerløsninger.

Med over 50-års erfaring fra bransjen kan du stole på at du er i trygge hender hos oss. Vi samarbeider med deg for å designe den perfekte løsningen som oppfyller alle behovene dine med elementer fra den omfattende produktserien vår. I tillegg får du omfattende rådgivning fra våre eksperter. Vi har forpliktet oss til å hjelpe kundene våre med å lage rene, trygge arbeidsmiljø ved hjelp av effektive rengjøringsløsninger.

Hva vi tilbyr: Løsninger av høy kvalitet som du kan stole på. 

Med løsningene våre som består av industristøvsugere av høy kvalitet med allsidig tilbehør for forskjellige bruksområder, gjør vi produksjonen i hverdagen betydelig enklere. Løsningene våre kompletteres av servicekonsepter som sørger for at industristøvsugerløsningene dine alltid er klare til bruk. Vi står ved siden din til enhver tid, for å hjelpe deg og gi deg råd. Det er et løfte du kan stole på. 

Hva som former oss: Som to sider av samme sak representerer vi flere tiår med erfaringer samlet av Ringler GmbH og det nye merket Industrial Vacuuming GmbH.

Komponenter av høy kvalitet, omfattende ekspertise, høy grad av merverdi og profesjonelt utdannede ansatte har sørget for at våre utprøvde produkter har levert enestående høy kvalitet og holdbarhet i flere tiår. Med vår felles erfaring innen utvikling, produksjon, salg, service og applikasjonsteknikk hjelper vi deg med å skape et renere, trygger og mer miljøvennlig produksjonsanlegg.

Individuelle industristøvsugersystemer fra Kärcher

SVEISING

Det høye nivået av merverdi lar oss reagere fleksibelt på behovene dine

Industristøvsugerløsninger fra Kärcher, med individuelt fargevalg

MALING

Vi hjelper deg gjerne med å levere industristøvsugersystemene dine i de fargene du velger.

Industristøvsugerløsninger av høy kvalitet fra Kärcher

MONTERING

Lager i Tyskland – optimalt strukturerte arbeidsprosesser sikrer de høyeste kvalitetsstandardene.

Vi holder til i fjellene i Schwaben.

I over 50 år har Kärcher (tidligere Ringler) vært en anerkjent produsent av industristøvsugerløsninger av høy kvalitet. Firmaet holder til i regionene Waldstetten i Schwaben, mellom tre fjell kjent som «Dreikaiserberge», rundt 50 kilometer fra Stuttgart. Her produserer vi nesten alle produktene våre. Porteføljen vår består av alt fra små, mobile industristøvsugere til stasjonære avsugingssystemer med rørgater helt til støvsugeranlegg med individuelt designede oppsamlingsenheter. 

Industristøvsugerløsningene våre hjelper oss med å gjør forskjellen. De skiller seg ut takket være høy kvalitet, lang levetid og teknisk sofistikert, robust design. 

 

 

 

 

 

 

Nettsted for Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

7. juli 1967: Bernhard Ringler startet sin egen forretning – et produksjonsanlegg for sveisede og dreide deler – i leide lokaler.

1970: Firmaet Ringler Apparatebau GmbH grunnlegges av Bernhard Ringler, med målet om å svare på spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre rengjøring av spon og emulsjoner fra maskinverktøy så effektivt og trygt som mulig? Firmaet ønsker å gjøre praksisen med å feie spon av maskinene til en utdatert metode.

1973: Et gjennombrudd med den klassiske industristøvsugeren for spon, RI 300: Den kombinerer fordelene ved effektiv rengjøring av industrimiljø, separering av spon fra emulsjoner, returnering av kjøleemulsjoner til maskinen og en vippemekanisme for tømming av spon. Denne oppfinnelsen, som var banebrytende på denne tiden, ble en salgssuksess i Tyskland. Oppfølgermodellen til industristøvsugeren, RI 300, er fremdeles en klassiker i bransjen, og er den dag i dag et populært valg. Ståkonstuksjonen, den robuste designen og enkle håndteringen er fremdeles hjørnesteinene i denne løsningen.

1976: Det første produksjonslokalet og lageret blir bygget
Bygget var på hele 750 m² med ekstra kontorlokaler. Firmaet produserer nå utelukkende støvsugere for metallforedlingsindustrien.

1982: Produksjons- og lagerkapasiteten utvides med ytterligere 600 m² og det bygges 200 m² med kontorlokaler

1995: Installasjons- og fraktområdene utvides
Tredje konstruksjonsfase
En ny monteringshall, ytterligere kapasitet for montering/frakt, og ytterligere 600 m² testområde. Totalt nybygg på rundt 2200 m² med montering-, produksjons- og kontorlokaler.

2003: Hele firmaet sertifiseres i henhold til ISO 9001, VDA 6.4

2010: Alfred Kärcher kjøper firmaet
Firmaet Alfred Kärcher SE & Co.KG tar over Ringler Apparatebau GmbH med virkning fra 1. september 2010

2012: Fortsatt forbedring i produksjonsdybde – Laget i Tyskland
Produksjonsfasilitetene utvides for å vedlikeholde og forbedre firmaets produksjon. Som en del av denne prosessen kjøpes og innvies en ekstra produksjonshall for rammeverk av stål og andre hovedmaterialer. 

2013: Kundeorientert, fleksibel produksjon takket være det nye malerverkstedet
Ved å benytte to topp-moderne malerbokser ble leveringstidene betydelig redusert. Dette gjorde produksjonen mye mer kundeorientert og fleksibel. 

1st October 2013: Endring av navn til Ringler GmbH

2014: Utvidelse av kontorlokalene på grunn av økt salgsaktivitet internasjonalt
Som et ledd i ekspansjonen av firmaets internasjonale salgssatsning ble det åpnet en kontorbygning med opplæringsfasiliteter og kontorarealer for salg og administrasjon. Her er det også et showrom for produkter.

2017: Gulljubileum
Firmaet feirer 50 år i bransjen og ser tilbake på en vellykket utvikling til en innovativ markedsleder for industristøvsugerløsninger i Tyskland og Europa.

2020: Redesign av farge og merke
Fra 1. januar 2020 selges hele produktporteføljen under merket Kärcher. Med dette initiativet forsterker Kärcher det strategiske og enhetlige uttrykket for alle produktene levert av gruppen, som setter kundens opplevelse i fokus.

2022: To hoder er bedre enn ett – Ringler GmbH som er kjent for kvalitetsprodukter, inkluderes inn i Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Med virkning fra 1. januar 2022 er firmanavnet Kärcher Industrial Vacuuming. Forpliktelsen vår til kvalitet fortsetter å forme aktivitetene våre hver eneste dag.

Målsetting: Å stadig forbedre den miljømessige bærekraften vår

De forskjellige industristøvsugerløsningene fra Kärcher Industrial Vacuum GmbH, gjør et viktig bidrag for å holde produksjonsfasiliteter rene, sikre arbeidssikkerheten, holde luften ren og beskytte miljøet. Produktene våre skiller seg ut takket være høy kvalitet, lang levetid og teknisk sofistikert, robust og bærekraftig design. 

Vi gjør alt vi kan for å bli stadig mer miljøvennlig for hver produktgenerasjon. For å oppnå dette legger vi stor vekt på å redusere miljøpåvirkningen under produksjonen av våre produkter, samt at vi gjør en direkte innsats for å beskytte miljøet ute i kundenes lokaler, ved å bruke våre industristøvsugere til for eksempel å samle inn substanser som er skadelig for miljøet.

Miljøvern fra produktutvikling til avhending

Når det gjelder å oppnå bærekraft, er reisen målet. Vi har fulgt denne fremtidsrettede veien i flere tiår og dermed bidratt til å sette standarden i bransjen. Når vi utvikler nye produkter, følger vi for eksempel konseptet med å tenke livssyklus. Dette betyr at vi begynner å tenke på hele produktets livssyklus tidlig i planleggingsfasen. Alle trinnene i produktets livssyklus blir analysert under utviklingen med tanke på miljøaspektet og optimert der det er mulig for å sikre at en så liten påvirkning på miljøet som mulig.

Produksjon av råvarer: Løsningene våre lages med råvarer av høy kvalitet. Vår forpliktelse til kvalitet og den tilhørende lange levetiden for løsningene våre bidrar til å beskytte miljøet./p>

Produksjon av deler: Også når det gjelder valg av leverandører ser vi etter miljøvennlige prosedyrer. Vi velger i tillegg leverandører som ikke benytter skadelige substanser og som har effektive tiltak for å beskytte miljøet.

Produksjon: Vi har allerede sørget for at produksjonsprosessene våre har liten påvirkning på miljøet. Uansett så har vi forpliktet oss til å stadig forbedre oss og gjøre alle mulige tiltak for å redusere påvirkningen vår på miljøet enda mer ved å bruke innovative prosesser. Slike prosesser kan være gjenvinning av varme fra avfallshåndtering, gjenbruk av vann og å benytte solenergi.

Distribusjon: Der det er mulig, benytter vi miljøvennlige transportmetoder, som jernbanen. Når distribusjonen krever at vi bruker lastebiler, anstrenger vi oss for å optimere lasten og unngå indirekte ruter.

Bidra til miljøvern i kundenes lokaler: De innovative løsningene våre reduserer støv og støy fra kundenes produksjonsfasiliteter, og sikrer at produksjonen er ren og trygg.

Reparasjoner: Produktene våre er også designet slik at reparasjoner skal være så enkle som mulig. Servicesenteret vårt garanterer førsteklasses reparasjoner uansett hvor i verden du befinner deg.

Resirkulering og avhending: Gamle enheter kan returneres kostnadsfritt i henhold til EU-lovgivning. Siden de er enkle å demontere og laget av bærekraftige materialer, kan gamle enheter resirkuleres. I tillegg er indistrustøvsugerløsningene våre som en hovedregel 90 % resirkulerbare.

Bærekraft hos Kärcher Industrial Vaccuming GmbH