Data protection

Sist oppdatert: 08.06.21

 

Den ansvarliges navn og kontaktdata

Kärcher AS

Stanseveien 31
0976 Oslo
Tel.: 24 17 77 00

E-post

Kärcher AS (heretter kalt Kärcher) er datterselskap av Alfred Kärcher SE & Co KG. Kärcher AS, ved sikkerhetsansvarlig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert, men delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Kärcher gjennomfører alle prosesser for databehandling (f.eks. innhenting, behandling og overføring) i samsvar med lovbestemmelsene.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger, herunder hvilken type data som innhentes og hvordan de brukes og videreformidles, hvilke sikkerhetsforanstaltninger Kärcher tar for å beskytte dine personopplysninger og hvordan du kan ivareta dine rettigheter.

 

Kontakt oss vedrørende personvern

 

For spørsmål om personvern og dine rettigheter som berørt person, kan du kontakte Kärcher om saker vedrørende personvern via skjemaet på denne siden.

 

§ 1 Innhenting, bruk og lagring av personopplysninger

 

Vår behandling av dine personopplysninger baserer seg på ett eller flere av følgende grunnlag:

  • Ditt samtykke ved f.eks. en henvendelse eller registrering hos oss
  • Oppfyllelse av avtale med deg ved f.eks. kjøp i vår nettbutikk
  • For formål knyttet til berettiget interesse

Les mer om datatilsynets veileder for behandlingsgrunnlag her.

 

1. Generelt ved besøk på Kärchers nettsteder

Dersom du bruker Kärchers nettbaserte tjenester, samler Kärcher inn forskjellig informasjon fra deg og ditt besøk. Noen av opplysningene vi samler vil gå under det som kalles personopplysninger, dvs informasjon som vedrører en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter "den berørte personen").

Når du besøker Kärcher-nettstedene underlagt domenet www.kaercher.com, deriblant www.kaercher.com/no, overføres det av teknikse årsaker data til vår webserver via nettleseren din. Under en pågående kommunikasjonsforbindelse mellom din nettleser og vår webserver vil følgende opplysningene bli registrert:

  • dato og klokkeslett for forespørselen
  • navnet på filen som blir forespurt
  • siden hvor filen ble forespurt fra
  • tilgangsstatus (fil ble overført, fil ble ikke funnet e.l.)
  • hvilken nettleser og operativsystem som brukes
  • fullstendig IP-adresse til den maskinen som sender forespørselen
  • overført datamengde

Av hensyn til teknisk sikkerhet, spesielt for å avverge forsøk angrep mot vår webserver, lagrer vi disse dataene i en kort periode. Vi kan ikke identifisere enkeltpersoner på grunnlag av disse dataene. Det rettslige grunnlaget for denne lagringen er § 15 i tysk lov om telemedier (TMG).


Avhengig av det aktuelle området vil Kärcher benytte de personopplysningene du har stilt til disposisjon til å svare på dine forespørsler, kontakte deg, behandle bestillingen din og til teknisk administrasjon av nettstedene. Disse opplysningene vil de bli brukt på følgende måte innenfor de respektive områdene:

 

2. Nettbutikk

Dersom du besøker vår nettbutikk, vil vi lagre følgende informasjon for å oppfylle avtalen som er inngått mellom deg og Kärcher eller for å gjennomføre tiltak for å forberede avtalen i samsvar med paragraf 6, bokstav b) GDPR.

 

a) Bestilling uten å opprette en kundekonto
Ved en bestilling i nettbutikken blir alle data som kreves for utførelse og behandling, forespurt ved hjelp av obligatoriske felt: Ditt fulle navn, e-postadresse, adresse (fakturaadresse og eventuelt annen adresse for levering). Dine data vil bare bli brukt til å behandle bestillingen din.

 

b) Kundekonto/registrering
Du kan også registrere deg hos Kärcher for kjøpet ditt. Da velger du et passord, som sammen med e-postadressen din lar deg enkelt logge inn uten å taste inn opplysningene dine på nytt ved senere kjøp. Kärcher lagrer de dataene du legger inn for å opprette en kundekonto som brukes til å registrere, utføre og behandle bestillingene dine. Kärcher vil beholde opplysningene dine for nye bestillinger, så lenge du opprettholder registreringen. Du har rett til når som helst å laste ned, korrigere og/ eller slette de opplysningene Kärcher har registrert om deg.

 

c) Lagring av bestillingsdata
Nå du overfører data til Kärcher for en bestilling, blir dine data lagret så lenge det er absolutt nødvendig for gjennomføring av kjøpet og i samsvar med de lovbestemte oppbevaringsfristene. Den utvidede lagringstiden for oppfyllelse av oppbevaringsforpliktelsene fremgår av paragraf 6, bokstav c) GDPR.

 

3. Kontaktskjemaer

Dersom du kontakter Kärcher via et kontaktskjema på et av Kärchers nettsteder, blir de opplysningene du legger inn lagret, slik at meldingen din kan videresendes til riktig kontaktperson. Dette gjøres for å håndtere forespørselen din i samsvar med paragraf 6, bokstav b) GDPR. Opplysningene du legger inn i et kontaktskjema, vil ikke bli brukt til andre formål, særlig ikke til reklame.

 

4. Markedsundersøkelser (f.eks. registrer og vinn)

Kärcher bruker dataene dine for markedsundersøkelsesformål i lovbestemt omfang, dersom du uttrykkelig har samtykket til dette ved å huke av i avkryssingsboksen ved siden av følgende tekst:

"I am interested in surveys carried out by Kärcher market research" /

"Jeg er interessert i å delta i spørreundersøkelser utført av Kärcher market research"

I forbindelse med "Register and win"/ "Registrer deg og vinn" eller andre tiltak for markedsundersøkelsesformål lagrer Kärcher informasjon om kjønn/ tiltaleform, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, om du regner deg som privatkunde eller bedriftskunde og – forutsatt at du har fylt ut disse feltene eller markert for det – ditt fødselsår, navn, artikkelnummer og kjøpsdato for ditt Kärcher-produkt, samt hvorvidt du er interessert i ytterligere markedsundersøkelser. Bare dersom du har gitt ditt samtykke til dette ved å huke av i den bestemte avkryssingsboksen, vil Kärcher bruke dine opplysninger i sammenheng med markedsundersøkelse i samsvar med paragraf 6, bokstav a) GDPR. Ellers vil dine opplysninger utelukkende bli brukt å informere deg dersom du vinner, i henhold til paragraf 6, bokstav b) GDPR.

 

5. Konkurranser

I forbindelse med konkurranser vil Kärcher bare lagre de opplysningene som er nødvendig for utlodning av premier og gjennomføring av de respektive konkurransene (f.eks. navn, adresse, e-postadresse) i henhold til paragraf 6, bokstav b) GDPR. Bare dersom du har gitt ditt eksplisitte samtykke til bruken av dine opplysninger til ytterligere formål ved å huke av i den aktuelle avkryssingsboksen, vil Kärcher også bruke dine opplysninger til markedsundersøkelser i henhold til paragraf 6, bokstav a) GDPR.

 

6. Kampanje for garantiforlengelse

Garantiforlengelseskampanjen er bare rettet mot Kärchers bedriftskunder. Dersom du deltar i denne kampanjen, må du legge inn navn, adresse, e-postadresse og produktdetaljer for enheten du vil utvide garantiperioden for i skjemaet (obligatoriske felt). Disse dataene er nødvendig for behandling i garantitilfeller og det tilhørende behovet for å kunne tilordne enheten til deg, og utføre garantibehandlingen i samsvar med paragraf 6, bokstav b) GDPR. Det er valgfritt om du vil fylle ut de andre feltene. Disse opplysningene innhenter vi med ditt samtykke i henhold til paragraf 6, bokstav a) GDPR.

 

7. my Kärcher

Ved å opprette et passordbeskyttet brukerområde (myKärcher-konto) blir det mulig å benytte eller forenkle bruken av de funksjonene som tilbys i for eksempel nettbutikk og bestilling av service- org reparasjonstjenester.

I denne sammenhengen blir følgende opplysninger lagret om deg: For- og etternavn, e-postadresse, passord og fødselsdato som obligatorisk informasjon. Kjønn/ tiltaleform, tittel, telefon- og mobilnummer er ikke påkrevd men kan oppgis frivillig. Disse opplysningene blir lagret hos vår skyleverandør Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main. Dersom det gjennomføres et kjøp gjennom det passordbeskyttede brukerområdet, blir adresseopplysningene lagret i tillegg. Disse opplysningene blir også lagret hos vår skyleverandør Amazon Web Service i Irland og/eller Frankfurt am Main. Det passordbeskyttede brukerområdet kan når som helst slettes av brukeren selv ved hjelp av funksjonen "Slette konto".

 

8. Service og reparasjonstjenester

Dersom du benytter den elektroniske reparasjonsprosessen tilgjengelig i myKärcher vil vi samle inn navn, adresse og type enhet som spesifiseres, for å utføre reparasjonsordren i samsvar med artikkel 6 b) GDPR.

Etter fullført reparasjonsordre, blir dataene dine lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte plikter. Utvidet lagring for å oppfylle oppbevaringsforpliktelsene blir utført i samsvar med artikkel 6 c) GDPR.

 

9. Utleieportal

Ved korttidsleie av maskiner gjennom www.karcherutleie.no, må det opprettes en passordbeskyttet bruker. Personopplysninger som registreres ved opprettelse av bruker er navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Disse opplysningene lagres i vår personlige database på en server gjennom Microsoft Azure.

Zander Solutions er Kärchers databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet www.karcherutleie.no. Det er kun utvalgte ansatte hos Kärcher og Zander Solutions som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Kärcher AS og Zander Solutions regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

   

10. Søk

Kärcher lagrer informasjon om hvilke søkeord våre besøkende på nettsiden benytter i vårt webanalyseverktøy Adobe Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonen på våre nettsider bedre og mer tilgjengelig. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som f.eks. IP-adresse. 

 

11. Kundesenter, chatrobot, chat og kontaktskjema

Kärcher bruker SuperOffice som kundesenter for å håndtere alle henvendelser som kommer inn til oss på e-post og via kontaktskjemaer på våre hjemmesider. Her finner du databehandleravtale som regulerer SuperOffice sin behandling av personopplysninger på vegne av Kärcher.

Kärcher bruker teknologien til boost.ai i vår chatrobot Airene og vår livechat. All informasjon som genereres i forbindelse med chattjenesten lagres på servere i AWS cloud i tråd med ISO 27001 standarden for informasjonssikkerhet. Du bes om ikke å oppgi personlige opplysninger ved bruk av chatrobot/ live chat.

Chaten er foreløpig tilgjengelig i vår kontortid som er 8-16. Utenom åpningstider, og når vår live chat er opptatt eller utilgjengelig, vil det være mulig å fylle inn et kontaktskjema i stedefor. Her spør vi om navn og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg igjen så fort vi har anledning.

 

12. Nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

 a) Abonner på vårt nyhetsbrev

På nettsiden vår har du muligheten til å abonnere på et gratis nyhetsbrev. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, blir dataene du legger inn på inndataskjermen overført til oss og lagret.

 I tillegg samles følgende data inn ved registrering:

● Dato og klokkeslett for registreringen

 

Som en del av registreringsprosessen innhentes samtykket ditt for behandling av dataene for formålet med nyhetsbrev, inkludert kampanjer, tilbud og tjenester, og det vises til denne personvernerklæringen. Vi vil også be om din tillatelse til å tilpasse kommunikasjonen vår med deg, ved å legge til informasjon om dine aktiviteter hos oss, for eksempel i nettbutikken. Vi gjør dette for at du skal kunne motta mer passende informasjon om våre kampanjer, tilbud og tjenester.

Når du har akseptert den spesifiserte behandlingen av personopplysninger og nyhetsbrevet, og abonnert på vårt nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg informasjon om våre kampanjer, tilbud og tjenester på e-post. Vi bruker den doble påmeldingsprosedyren for å sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi først vil sende deg et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til å motta det. Vi vil da sende en bekreftelsesmail der du vil bli bedt om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på en tilsvarende lenke. Ubekreftede profiler slettes i systemet etter 3 måneder.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet på visse skjemaer (f.eks. produktregistreringsskjemaet "Register & Win", garantiutvidelser, utsjekking fra nettbutikken), vil informasjonen fra dette skjemaet bli lagt til din eksisterende nyhetsbrevprofil eller brukt som grunnlag for opprette en ny nyhetsbrevprofil. Denne informasjonen brukes til å tilpasse nyhetsbrev for å gi deg den mest passende informasjonen om våre kampanjer, tilbud og tjenester. Vi vil be om din tillatelse til å tilpasse kommunikasjonen vår med deg ved å innhente ditt samtykke, før vi fortsetter med slik bruk av dataene dine.

 

b) Nyhetsbrev for eksisterende kommersielle kunder

Hvis du er en eksisterende og returnerende kunde og ble informert om retten til å protestere når e-postadressen din ble samlet inn og ved hver bruk, kan vi behandle relevante deler av dataene dine (for- og etternavn, e-postadresse) som er tilgjengelig for oss i for å sende deg regelmessig informasjon om våre kampanjer, tilbud og tjenester via e-post. Hvis du ønsker det, kan du protestere mot de relevante varslene og bruke din rett til å melde deg av når som helst ved å klikke på avmeldingsknappen i hvert nyhetsbrev.

 

c) Måle åpnings- og klikkrater

For å forbedre nyhetsbrevene våre måler vi åpnings- og klikkrater. For å gjøre dette inneholder nyhetsbrevene en fil på størrelse med en piksel (en såkalt sporingspiksel), som hentes fra serveren vår eller hos vår leverandør av posttjenester når nyhetsbrevet åpnes. Som en del av gjenfinningsprosessen vil teknisk informasjon, som informasjon om nettleseren du bruker og systemet ditt samt tidspunktet for henting først samles inn.

Denne informasjonen brukes til å forbedre vårt nyhetsbrev fra et teknisk perspektiv basert på de tekniske dataene eller målgruppene og deres leseatferd. Denne analysen inkluderer også å avgjøre om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes og hvilke lenker som klikkes på. Denne informasjonen tildeles den respektive mottakeren og lagres i deres profil. Vi bruker disse analysene til å identifisere lesevanene til våre besøkende og tilpasse innholdet vårt for å passe dem eller sende annet innhold som er i tråd med våre besøkendes interesser. Hvis du ønsker det, kan du protestere mot hvordan vi behandler dine tekniske og atferdsmessige data og bruke din rett til å melde deg av når som helst.

E-postadresse og evt. andre opplysninger du oppgir i forbindelse med abonnement på vårt nyhetsbrev, blir ikke gitt videre til tredjeparter. Kärcher benytter Adobe Systems Software Ireland Limited (ADIR), Citywest Business Campus, Saggart, Dublin, Irland til å behandle data på våre vegne. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss (§ 5 nr. 3), vil e-postadressen bli slettet fra adresselister i dette systemet. Dataene brukes utelukkende til å sende nyhetsbrevet.

 

2. Rettslig grunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget for behandling av data etter å ha abonnert på nyhetsbrevet er at brukeren gir sitt samtykke i henhold til art. 6 (1) lit. en GDPR.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dataene til eksisterende kunder er våre legitime interesser (Art. 6 (1) lit. f GDPR sammenholdt med § 15 (3) i markedsføringsloven.

 

3. Formålet med databehandlingen

Den besøkendes e-postadresse samles inn for å levere nyhetsbrevet og med det formål at du skal motta informasjon om våre kampanjer, tilbud og tjenester samt for å analysere og identifisere lesevanene til den besøkende for å tilpasse innholdet vårt til å passe dem eller sende forskjellige innhold som stemmer overens med den besøkendes interesser. De andre personopplysningene som samles inn som en del av registreringsprosessen, brukes til å forhindre misbruk av tjenestene eller av e-postadressen som brukes og for å identifisere deg som kunde og rett person for å motta nyhetsbrevet.

 

4. Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Derfor vil den besøkendes e-postadresse bli lagret så lenge abonnementet på nyhetsbrevet forblir aktivt. Din e-postadresse vil bli blokkert og slettet fra vår e-postliste for nyhetsbrev etter fire uker etter at du har avsluttet abonnementet, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller hvis vi forbeholder oss retten til å bruke dataene dine utover dette omfanget på en måte som er tillatt ved lov og som vi har informert deg om i denne policyen.

 

§ 2 Videreformidling og sletting av personopplysninger

 

1. Ved besøk på Kärchers nettsteder

De opplysningene som blir lagret når du bare besøker Kärchers nettsteder (§ 1) blir ikke gitt videre til noen tredjeparter.

 

2. Nettbutikk

a) Videreformidling til tredjepart
I forbindelse med nettbutikken vil dine personopplysninger kun bli gitt videre til tredjeparter dersom det er nødvendig for å gjennomføre avtalen, for faktureringsformål eller for innkreving av kjøpesummen.

 

b) Sletting av kundekontoen
Dersom du har registrert deg med en kundekonto som en del av nettbutikken hos Kärcher, vil Kärcher slette din registrering dersom du anmoder den personvernansvarlige (§ 1) om det ved å fylle inn skjemaet på denne siden.

 

3. Kontaktskjemaer

Opplysninger som du har lagt inn i et av Kärchers nettbaserte kontaktskjemaer vil ikke bli videresendt til tredjeparter, med mindre du blir spesifikt informert om dette. Kun dersom din forespørsel eller kommentar gjelder et annet selskap i konsernet Alfred Kärcher SE & Co. KG enn det du har sendt kontaktskjemaet til, vil meldingen din og tilhørende data videresendes til riktig kontaktpersonen internt i konsernet. 

 

4. Markedsundersøkelser

Alle dine opplysninger som blir innhentet på Kärchers nettsteder med markedsundersøkelser som formål, blir utelukkende brukt for formål internt hos Kärcher, og vil ikke bli videreformidlet til noen tredjeparter. De blir slettet når det ikke lenger er behov for dem til markedsundersøkelser.

 

5. Konkurranser

De opplysningene som innhentes i forbindelse med en konkurranse på et av Kärchers nettsteder, blir fullstendig slettet umiddelbart etter at kampanjen avsluttes, og de vil heller ikke videreformidles til noen tredjeparter.

 

6. Kampanje for garantiforlengelse

Kärcher vil slette opplysningene som er innhentet om deg under kampanjen for utvidet garantiperiode, etter utløpet av den utvidede garantiperioden. Disse opplysningene vil ikke bli videreformidlet til tredjeparter utenfor Kärcher-konsernet.

 

7. Utleieportal

Den personlige profilen i vår utleieportal kan når som helst slettes av brukeren selv ved hjelp av funksjonen "Slett mine data". All personlig informasjon om brukeren blir opphevet fra våre databaser innen 30 dager med unntak av selve ordreinformasjon. Ordren vil fortsatte ligge i systemet på grunn av databasens oppbygging, men vil ikke lenger være knyttet til brukeren.

 

8. Videreformidling til myndigheter og andre offentlige organer

Dine opplysninger vil bare bli videreformidlet til tredjeparter utenfor Kärcher-konsernet dersom en ansvarlig myndighet eller statlig organ pålegger det i enkelttilfeller, da er Kärcher forpliktet til å gjøre det.

 

9. Nyhetsbrev

E-postadressen og evt. andre opplysninger du oppgir i forbindelse med abonnement på vårt nyhetsbrev, blir ikke gitt videre til tredjeparter. Kärcher benytter Adobe Systems Software Ireland Limited (ADIR), Citywest Business Campus, Saggart, Dublin, Irland til å behandle data på våre vegne. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss (§ 5 nr. 3), vil e-postadressen din bli slettet fra adresselister i dette systemet.

§ 3 Sikkerhetsmerknad

 

1. Generelle tekniske og organisatoriske tiltak

Kärcher har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger i tilstrekkelig grad og på en passende måte. Alle data som lagres hos Kärcher blir beskyttet med fysiske og tekniske tiltak, så vel som med prosedyrer som sikrer at tilgangen til opplysningene er begrenset til spesielt autoriserte personer i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

Kärchers nettsteder befinner seg bak en brannmur som forhindrer tilgang fra andre nettverk med internettforbindelse. I tillegg til dette, har bare ansatte som har behov for opplysningene for å utføre en spesifikk oppgave, tilgang til personopplysninger. Disse medarbeiderne har fått opplæring i sikkerhet og praktisk personvern, og de behandler dine opplysninger med fortrolighet. 


 

2. Sikker dataoverføring

Overføringen av dine personlige data som en del av en bestillingsprosess i nettbutikken blir kryptert ved hjelp av industristandarden Secure Socket Layer ("SSL")-teknologi, (SSL-kryptering versjon 3).

 

3. Kredittkortinformasjon

Eventuell kredittkortinformasjon du oppgir, blir ikke lagret av Kärcher, men innhentet direkte i kryptert form fra leverandøren av betalingstjenesten gjennom sikret hypertekstoverføringsprotokoll ("https").

 

4. Passord

Du må aldri røpe det passordet du bruker for tilgang til våre nettsteder for noen andre, og du må endre det med jevne mellomrom. Når du vil gå ut av kundekontoen din i nettbutikken, bør du trykke på "Logge ut" og lukke nettleseren for å forhindre at noen andre kan få uautorisert tilgang til kontoen.

 

§ 4 Informasjonskapsler/ målrettet reklame (adferdsannonsering)

 

Med grunnlag i § 15, tredje avsnitt i tysk lov om telemedier, vil Kärcher opprette brukerprofiler for reklameformål, markedsundersøkelser eller behovsinnrettet utforming av Kärchers nettsteder, forutsatt at brukeren ikke motsetter seg dette. Din mulighet til å motsette deg dette, vil alltid fremgå av de enkelte tekniske tiltakene.

 

1. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

På våre nettsteder benyttes det informasjonskapsler (cookies) for såkalt adferdsmessig målretting. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, hvor data med bruksinformasjon som f.eks. besøkte nettsider, antall besøk, besøkstider, lengden på opphold på enkelte sider, etc.). Disse informasjonskapslene blir lagret på din harddisk. Disse bruksprofilene blir anonymisert og evaluert i en teknisk (statistisk) evalueringsprosedyre, for senere å aktivere visning av utvalgt internettreklame (f.eks. bannere) på andre nettsteder basert på interessene til den respektive brukeren. Ikke i noe tilfelle blir det lagret personopplysninger som navn, adresse eller e-postadresse i informasjonskapslene.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren din. I så fall kan det tenkes at enkelte av Kärchers nettsteder ikke vil vises fullstendig og/eller korrekt. Ellers finner du mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no).

Følgende informasjonskapsler brukes på karcher.no

 

2. Adferdsannonsering

IP-adressen blir innhentet direkte fra tjenesteleverandøren av adferdsannonsering (adferdsmålretting). På Kärchers nettsteder er dette GroupM Competence Center GmbH. Den vil likevel alltid bli lagret eller viderebehandlet i en forkortet eller kryptert form (dvs. erstattet av en annen tallsekvens som ikke kan identifisere den opprinnelige IP-adressen og ikke kan spores tilbake til den). GroupM Competence Center GmbH tilbyr også annonsering på nettsteder fra andre leverandører, og de bruker sine målrettingssystemer til å velge brukertilpasset annonsering basert på de innsamlede dataene. Du kan lese mer om personvern og adferdsmålretting fra GroupM Competence Center GmbH og deres teknologi her. Her kan du også motsette seg den anonyme analysen av din surfeadferd. 

 

3. Adobe Analytics

Dette nettstedet bruker Adobe Analytics, en nettanalysetjeneste fra Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics bruker såkalte informasjonskapsler ("cookies"). Det er tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din, og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Dersom informasjonen som registreres om bruken av nettstedet i informasjonskapslene, blir overført til en Adobe-server, garanteres det av innstillingene at IP-adressen blir anonymisert før geolokalisering, og blir erstattet av en generisk IP-adresse før den lagres. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Adobe bruke denne informasjonen til å evaluere de besøkendes bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedaktivitet og å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktiviteten og internettbruken til operatøren av nettstedet. IP-adressen som overføres fra din nettleser som en del av Adobe Analytics, vil ikke bli sammenstilt med andre data av Adobe.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at dersom du gjør det, vil du ikke kunne utnytte dette alle funksjonaliteter på dette nettstedet. Du kan forhindre at Adobe samler inn dataene som er registrert av informasjonskapselen relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), og forhindre at Adobe bearbeider slike data ved hjelp av et nettlesertillegg som kan lastes ned og installeres fra Adobe.

 

4. Målretting

Når brukeren besøker nettsteder som bruker Xaxis-tjenester, samhandler med dem og klikker på annonser der, blir det formidlet informasjon om surfing, bruk og samhandling. Xaxis kan også samle inn informasjon som identifiserer nettlesere og enheter som brukeren tidligere har samhandlet med. Slike opplysninger som innhentes via Xaxis-tjenester, kan omfatte type nettleser, nettleserens språk og operativsystem som brukes, IP-adressen, de unike identifikatorene som kan være tilgjengelige på brukerens enhet, type tilkobling (kablet eller Wi-Fi), regionen der enheten befinner seg, nettverket som enheten er koblet til, lengde- og breddegrad for en (mobil) enhet, mobilselskapet (hvis tilgjengelig), nettstedet og siden som brukeren kom fra og besøkte etterpå, visning av en annonse og informasjon om nettstedet og siden som brukeren har sett på.

Enheter omfatter datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, e-lesere og andre digitale enheter som kan etablere en forbindelse til Internett. Xaxis innhenter ikke brukernavn, postadresser, telefonnumre, e-postadresser eller lignende personlig identifiserbar informasjon gjennom sine tjenester. Xaxis kan også motta informasjon fra andre selskaper, inkludert deres kunder, som er innhentet utenfor deres tjenester og gjort tilgjengelig for dem til bruk i forbindelse med tjenestene. Xaxis kan integrere denne informasjonen i den informasjonen de henter inn gjennom sine tjenester. Xaxis bruker den informasjonen de henter inn gjennom sine tjenester for å sikre at brukeren får den nyttigste og mest relevante nettbaserte reklamen på nettsteder.

 

5. Facebook

Facebook cookies brukes til å samle data om bruk av vårt nettsted med den hensikt å kunne gi målrettet annonsering på Facebook basert på brukerinteresser. Vi anbefaler at du finner ut nøyaktig hvordan informasjonskapsler benyttes i forbindelse med sosiale medier, og hvor lenge dataene lagres på de respektive sidene.

 

6. Nyhetsbrev

I analysen inneholder e-postmeldingene som sendes med Adobe Campaign, en såkalt «sporingspiksel» som kobles til Adobes Campaigns servere når e-posten åpnes. På denne måten er det mulig å vurdere om en e-post har blitt åpnet.

§ 5 Dine rettigheter

 

1. Informasjon

Du har til enhver tid rett til å få informasjon om de opplysninger som er lagret vedrørende din person, deres opprinnelse og mottaker samt formålet med databehandlingen. Ta kontakt med Kärchers personvernansvarlige (§ 1) for slik informasjon.

 

2. Motsigelse (markedsundersøkelser)

Du kan når som helst motsette deg fremtidig behandling av opplysningene som vedrører deg, i samsvar med paragraf 21 i GDPR. Slik motsigelse kan spesielt gjøres mot behandling der formålet er direkte markedsføring. Du kan sende en kort e-post om dette til oss om dette (du behøver ikke å oppgi en grunn).

 

3. Tilbakekalling av samtykke 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykkene du har gitt til at Kärcher kan bruke dine personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke kan du ta kontakt med personvernansvarlig hos Kärcher.

 

4. Dine øvrige rettigheter

Du har rett til å få korrigert eller slettet dine personopplysninger, til å begrense behandlingen av dem, til å motsette deg fremtidig behandling og rett til dataportabilitet. Uavhengig av dette, har du som berørt person rettigheter etter forvaltningsrettslige regler eller andre rettsregler. Det innebærer at du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet i det landet du oppholder deg, der du har din arbeidsplass eller der den antatte overtredelsen har funnet sted, dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger strider mot regelverket for personvern.

 

5. Ansvarlig tilsynsmyndighet

Dersom du ønsker å klage på bruken av dine personopplysninger, kan du henvende deg til den ansvarlige tilsynsmyndigheten i Norge som er Datatilsynet.

Datatilsynet
Adresse:Tollbugata 3, 0152 Oslo
E-post: Postkasse@datatilsynet.no
Tlf: 22 39 69 00