Bærekraftig - fra begynnelsen.

Å ta ansvar var en viktig del av bedriftskulturen hos Kärcher fra begynnelsen. Alfred Kärcher og hans kone skjønte at økonomisk suksess bare er mulig ved å ta sosiale spørsmål i betraktning.

Alfred and Irene Kärcher

Bærekraft i selskapets historie

Å tenke bærekraft og handle bærekraftig går langt tilbake i Kärcher. For Alfred Kärcher selv var miljøvern og de ansattes trivsel saker som sto hans hjerte nær. Da selskapet i dets spede begynnelse flyttet til Winnenden i 1929, produserte Alfred Kärcher sitt eget renseanlegg på bedriftens område. I 1940 grunnla han stiftelsen Alfred Kärcher for ansatte i nød. Fra 1943 til 1948 produserte de leker som de ansatte kunne gi i julegaver til barna sine. Dette ble etterfulgt av mange andre milepæler.

Selv mer enn 80 år etter at Kärcher ble grunnlagt, har bærekraft fremdeles dype røtter i virksomheten. Vi har satt oss et klart mål for vårt arbeid med bærekraft. Vi vil bli bransjemålestokken i renholdsmarkedet innen bærekraft, og våre kunder skal være både bevisste og tilfredse med arbeidet vi legger ned på dette området. Tanken bak dette er at bærekraft skal gjennomsyre selskapet for å oppnå en reell effekt.

Bærekraftsprogrammet "Sustainability Excellence" ble i 2014 satt i live. Den består av 14 overordnede mål for hele konsernet, som er delt inn i seks innsatsfelt og er rettet mot prinsippene i "FNs Global Compact", som vi signerte i 2011. I begynnelsen av 2016 signerte vi også Parisavtalen og forpliktet oss dermed til å hjelpe med å begrense den globale oppvarmingen til under 2 ° C og sikre en trygg fermtid for natur og mennensker. 

Velkommen, fremtiden

Med bærekraftsmålene 2025 har vi samlet tre handlingsområder basert på FNs mål for bærekraftig utvikling. De tre initiativene "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" og "Social Hero" er en paraply for ulike prosjekter og mål.