Bærekraftig - fra begynnelsen.

Å ta ansvar var en viktig del av bedriftskulturen hos Kärcher fra begynnelsen. Alfred Kärcher og hans kone skjønte at økonomisk suksess bare er mulig ved å ta sosiale spørsmål i betraktning.

Alfred & Irene Kärcher

Bærekraft i selskapets historie

Å tenke bærekraft og handle bærekraftig går langt tilbake i Kärcher. For Alfred Kärcher selv var miljøvern og de ansattes trivsel saker som sto hans hjerte nær. Da selskapet i dets spede begynnelse flyttet til Winnenden i 1929, produserte Alfred Kärcher sitt eget renseanlegg på bedriftens område. I 1940 grunnla han stiftelsen Alfred Kärcher for ansatte i nød. Fra 1943 til 1948 produserte de leker som de ansatte kunne gi i julegaver til barna sine. Dette ble etterfulgt av mange andre milepæler.

Bærekraftighet er fremdeles dypt forankret i selskapet, og vi har satt oss et klart mål for vårt arbeid med bærekraft. Vi ønsker å bli bransjemålestokken i rengjøringsmarkedet innen bærekraft, og våre kunder skal være både bevisste og tilfredse med arbeidet vi legger ned på dette området. For å realisere denne visjonen, satser Kärcher Group på strategiske bærekraftmål for flere år. Tanken bak dette er at bærekraft må gjennomsyre selskapet for å oppnå en reell effekt.

 

Tre strategiske temaområder etablert

Bygget på resultatene av en interessentundersøkelse, ble bærekraftprogrammet "Sustainability Excellence" godkjent i 2014. Det omfatter 14 overordnede mål for hele konsernet, som er delt inn i seks handlingsområder og er rettet mot prinsippene i "UN Global Compact", som vi signerte i 2011. Allerede i begynnelsen av 2016 forpliktet vi oss til Parisavtalen og dermed til global klimabeskyttelse med mål om å begrense global oppvarming til under 2°C.

Med den første bærekraftstrategien ble samfunnsansvar (CSR) nok en gang betydningsfullt og ble systematisk utviklet. For dette formålet ble det for eksempel utnevnt miljøansvarlige ved alle produksjons- og logistikkanlegg, som også er kontaktpersoner for bærekraftighetsarbeidet på sitt arbeidssted. Tiltak koordineres for hele Kärcher Group i et CSR-styringsutvalg. De viktigste delene av dette er de tre strategiske temaområdene "Natur, kultur, samfunn", "Produkter og forsyningskjede" og "Ansatte".

Velkommen, fremtiden

Med bærekraftsmålene for 2025 har vi samlet tre initiativer for ytterligere forbedring av bærekraftsprestasjonen. Disse initiativene er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling og følger bærekraftprogrammet "Sustainability Excellence". De tre initiativene "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" og "Social Hero" fungerer som en paraply for ulike prosjekter og mål.