EUs energimerking.

Det Kärcher allerede i lang tid har bevist med sine støvsugere, har nå blitt europeisk lov: rengjør effektivt med lavere effekt.

Energy label

EUs energimerking av støvsugere.

EUs krav om energimerking trådte i kraft 1. september 2014, og kravet innførte en øvre effektgrense på 1600 W for tørrstøvsugere koblet til strømnettet. Alle apparater som selges i Europa, må være utstyrt med EUs energimerke.

Merkeplikten gjelder ikke for våtstøvsugere, kombinerte våt- og tørrstøvsugere, batteridrevne støvsugere, industristøvsugere, robotstøvsugere, sentralstøvsugere eller støvsugere til utearealer. Støvsugere med vannfiltre blir merkepliktige fra og med 1. september 2017.

I likhet med merkingen som benyttes på husholdningsapparater, viser energimerket på en illustrert og lettfattelig måte viktig informasjon som energieffektivitetsklasse (A til G), gjennomsnittlig årlig energiforbruk, lydnivå, støvutslippsklasse samt rengjøringsklasser for tepper og/eller harde gulv.

For kjøperne er denne informasjonen et viktig hjelpemiddel for å kunne bedømme den reelle effektiviteten til en støvsuger. I den høyeste energieffektivitetsklassen (A) er maksimal tilført effekt mindre enn 850 W.

Energy label

Efficiency at a glance
Reference for comparison
Power minus the noise
Vacuuming and retaining dust
Hard and soft cleanly separated

* Dataene gjelder for VC 6 og VC 6 Premium.


Combined qualities

Summen av alle egenskaper utgjør forskjellen

I praksis fungerer det ikke å bedømme en støvsuger utelukkende ut fra tilført effekt. Energiforbruket bør alltid vurderes i forhold til egenskapene som er angitt nederst på energimerket. I tillegg til energieffektivitet og rengjøringsytelse er driftsstøy og støvutslippsklasse avgjørende faktorer som må tas med i betraktningen. Avhengig av bruksområdet vil en beslutning som bygger på alle verdiene på EUs energimerke, trolig være mest forbrukervennlig samlet sett og det beste valget for den enkelte.

Forbrukerne drar stor nytte av den nye energimerkingen som gir dem anledning til å sammenligne ulike modeller basert på objektive data, og foreta sine innkjøp ut fra dette. Kunden står også fritt til å bestemme hvilken faktor som er viktigst, det være seg lydnivå, tilført effekt eller strømforbruk. Energieffektive støvsugere kan uansett redusere de årlige strømutgiftene for en gjennomsnittlig husholdning, sammenlignet med de gamle 2000 watts støvsugerne.