Home & Garden FAQ

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om produktene våre, reparasjoner, service og garanti. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, er du velkommen til å kontakte oss.

Generelle spørsmål og svar

Du kan finne tilbehøret som passer til maskinen din, ved å se i bruksanvisningen eller på nettstedet vårt. Merk: Utstyr fra Home & Garden-sortimentet er ikke kompatibelt med maskiner fra Professional-sortimentet.

Svar på vanlige spørsmål om produkter

Elektriske feiekoster

Ja, den elektriske feiekosten har to børster: én standardbørste og én børste til dyrehår. Hår kan fjernes enkelt og hygienisk fra alle typer gulvdekker ved hjelp av dyrehårbørsten.

Lad den elektriske feiekosten i minst 3½ timer mens den er avslått. Hvis batteriet ikke er oppladet etter en ladetid på 14 timer, kan du kontakte en av våre servicepartnere eller sende oss en e-postmelding med en kort beskrivelse av feilen samt kjøpsbevis.

Lad batteriet og rengjør børsten for å fjerne alt smuss (tråder osv.).

Lad batteriet, rengjør børsten ved å fjerne alt smuss, eller skift børsten hvis den er utslitt.

Kontroller børstevalsene, rengjør dem eller skift dem om nødvendig.

Dampvaskere/strykestasjoner

Du kan bruke en dampvasker med regulerbar dampmengde (laveste nivå) til å rengjøre laminat- eller parkettgulv – forutsatt at gulvet ikke er oljet eller vokset! Bruk to vaskekluter (= 4 lag) slik at så lite damp som mulig kommer i kontakt med overflaten. Hold ikke dysen på samme sted i lang tid. Hvis du passer på at det ikke dannes noen vannpytter, vil restfuktigheten tørke raskt og med stripefrie resultater.

Dampvaskeren kan brukes til mange ulike rengjøringsoppgaver, for eksempel rengjøring av baderom, kjøkken, sprekker, avløp, radiatorer og mye mer.

Damptemperaturen ved dysen er cirka 100 °C, og cirka 84 °C på gjenstanden som rengjøres.

Hver dampvasker leveres med to damprør som standard. Røret kan enkelt forlenges med et ekstra rør.

Demineralisert vann fjerner mineraler fra dampkjelen og vil derfor skade den. Vi anbefaler derfor å bruke kranvann. Husk å avkalke utstyret med jevne mellomrom.

Kontroller strømledningen og sikringen samt termostaten og trykkbryteren. Etterfyll vann. Hvis lampen for vannmangel ikke slukkes, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Hvis sikkerhetslåsen kiler seg fast eller bare dreier rundt uten å åpnes, kan du la stasjonen kjøle seg ned og om nødvendig slippe ut trykk ved å trekke i dampspaken på dampslangen til låsen åpnes. Hvis låsen fremdeles ikke kan åpnes når den er blitt kald, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

La strykestasjonen varme seg helt opp, sett kontrollbryteren på dampstadiet og fyll vanntanken bare ¾ full.

Batteridrevne vindusvaskere

 • Hell alt det medfølgende rengjøringsmiddelkonsentratet (20 ml) i den medfølgende sprayflasken, og fyll den opp med vann.
 • Avhengig av hvor skittent vinduet er, kan det være nødvendig å vaske det flere ganger. Rengjøringsmiddelet må ikke få tørke på glasset mens du vasker.
 • Hold vindusvaskeren slik at sugenalen står vinkelrett på vindusruten, og bruk ikke for mye trykk.
 • Vi anbefaler også at du rengjør nalen regelmessig og fjerner alle smussrester. Nalen kan trekkes ut sideveis. Hvis nalen er slitt, bør den byttes.
 • Spray vindusruten slik at den er fuktig over det hele.

Pass på at skittenvannstanken ikke er for full, særlig hvis du bruker vindusvaskeren i vannrett stilling eller over hodehøyde.

Fyll den opp med rengjøringsmiddel. Hvis pumpemekanismen er defekt, send oss en e-postmelding med en kort beskrivelse av feilen samt kjøpsbevis.

Ta kontakt nå!

Høytrykksspylere

Avhengig av modell har Kärchers høytrykksspylere for privat bruk en gjennomstrømningsmengde på mellom 230 og 600 liter i timen (cirka 3500 liter vann strømmer gjennom en hageslange i løpet av en time). Høytrykksspylere er derfor både rimelige og miljøvennlige i bruk.

I en høytrykksspyler øker en elektrisk pumpe vanntrykket helt opp til 150 bar. Med dette trykket ledes vannet gjennom høytrykksslangen til en lanse, der det skytes ut som en skarp, konsentrert vannstråle fra en dyse, noe som gir enorm rengjøringskraft. Hvis høytrykkspistolen ikke aktiveres, slås pumpen av automatisk. Med en høytrykksspyler kan du utføre rengjøringsoppgavene mye raskere enn med konvensjonelle metoder, samtidig som du bruker mindre vann.

Ja, men da bør du bruke en sugeslange med filter til dette (delenummer: 4.400-238.0). Fest sugeslangen på apparatets vanninntak. Sett den andre enden ned i tønnen med regnvann. Koble høytrykksslangen til apparatet. Før du slår på apparatet må du fjerne stålrøret fra høytrykkspistolen. Trykk på spaken på høytrykkspistolen for å åpne den, og slå på apparatet. Dette lar luften inne i apparatet slippe ut etter hvert som høytrykksspyleren begynner å trekke inn vannet. Apparatet bør ikke holdes mer enn 0,5 meter over brukspunktet.

 • Spyl ganske enkelt hele bilen med høytrykksspyleren for å fjerne grovt smuss.
 • Bruk rengjøringsmiddelet RM 555 til en mer grundig rengjøring. Rengjøringsmiddelet sprøytes forsiktig over bilen ved lavt trykk.
 • Du kan også bruke en vaskebørste.

Kärchers rengjøringsmidler er spesielt utformet for apparatene våre. Garantien vil ikke gjelde hvis du bruker andre rengjøringsmidler enn dem Kärcher leverer.

Tilbakestrømningssperren forhindrer at rengjøringsmiddel kommer inn i drikkevannet.

T 250 overflatevasker kan brukes med alle apparater i klasse 2 til 7. T 400 overflatevasker kan bare brukes med apparater i klasse K5 til K7.

 • Koble apparatet til vannforsyningen og skru på kranen.
 • Ta av filteret fra vanninntaket og rengjør det.
 • Slå høytrykksspyleren på uten stålrøret, og la den gå til det ikke kommer mer luft ut av høytrykkspistolen.
 • Kontroller at du bruker riktig tilbehør.
 • Hvis trykk- og sugeventilene lekker og vann kommer ut av dekselet, eller hvis apparatet banker, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.
 • Hvis avlastningsventilen sitter fast, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.
 • Rengjør dyseinnsatsen.
 • Kontroller at du bruker riktig dyse.
 • Kontroller at det kommer nok vann ut.
 • Kontroller strømforsyningen og nettsikringen.
 • Kontroller hovedbryteren og høytrykkspistolen.
 • Skjøteledninger på over 10 meter må ha en diameter på minst 2,5 mm²
 • Rull ledningen helt ut fra trommelen.

I følgende tilfeller må du kontakte en av våre servicepartnere eller kontakte oss direkte:

 • Trykkbryteren eller reguleringsstemplene sitter fast.
 • Motoren blir overopphetet.
 • Hovedbryteren er defekt.

 

 • Fyll rengjøringsmiddelbeholderen.
 • Skyll vakuumfilteret med ferskvann og rengjør det. Når du er ferdig med å vaske med rengjøringsmiddelet, skal du skylle apparatet med ferskvann for å hindre at filteret tetter seg.
 • Kontroller om sugeslangen er skadet.
 • Ta rengjøringsmiddelslangen på apparatet og bruk en tynn gjenstand til å skyve ventilen tilbake på slangenippelen slik at den beveger seg lett.
 • Start vannstrømmen og still inn på lavt trykk.

Feiemaskiner

Hvis valsen eller børsten er slitt, må den skiftes. Hvis børstevalsedriften er utslitt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Kontroller at tetningsleppen og tetningen på avfallsbeholderen fremdeles er i god stand, og bytt dem ut om nødvendig.

Kontroller at valsebørsten er innstilt i riktig høyde: Bare spissene på busten skal berøre gulvet. Hvis høydejusteringen eller hjuldriften er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Grovstøvsugere

Du kan bruke en grovstøvsuger til å suge opp tørt løv enkeltvis, men ikke til store mengder løv. Harde eller våte blader kan raskt føre til blokkeringer i sugeslangen eller beholderinntaket.

Nivå 2 brukes bare til drift av elektroverktøy. Støvsugeren starter når elektroverktøyet slås på, og fortsetter å gå i cirka 15–20 sekunder etter at elektroverktøyet er slått av.

Når du støvsuger fint støv, skal du alltid bruke filterpose.

Kontroller at sugeslangen sitter som den skal, og at det ikke er noen defekter. Kontroller at filteret sitter som det skal, og at det ikke er defekt. Bruk filterpose.

Skift filterposen, rengjør filterpatronen / det flate foldefilteret, munnstykket, sugerøret og sugeslangen. Skift tetningene om nødvendig.

Apparatet slår seg av når smussbeholderen er for full. Hvis smussindikatoren og dekselet er våte, kan det føre til fuktgjennomtrenging. Sett apparatet til tørking og rengjør smussindikatoren.

Kontroller sikringen og stikkontakten og kontroller om ledningen eller støpselet er skadet. Hvis på/av-bryteren, kullbørsten eller uttaket er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Ta av filterpatronen og tøm beholderen. Hvis det er vann i filterpatronen, la den få tørke.

Kontroller uttaket og rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Pumper

Kapasiteten avhenger av løftehøyden og av det andre utstyret som er koblet til pumpen. Overskrid ikke den maksimale løftehøyden.

 • Fyll pumpen med vann før bruk, og trykk inn ventilasjonsknappen.
 • Trekk ut nettstøpselet og rengjør sugelinjen.
 • Trekk ut nettstøpselet og rengjør forfilteret.
 • Kontroller sikringen og strømtilkoblingene.
 • Hvis varmesikringen utløst på grunn av overoppheting, trekker du ut nettstøpselet, lar pumpen kjøle seg ned, rengjør innsugsområdet og unngår tørrgang.
 • Trekk ut nettstøpselet og rengjør innsugsområdet.
 • Kontroller strømningsmåleren i innsugsområdet.
 • Hvis nivåbryteren gjør at pumpen stopper, rådfør deg med en av våre servicepartnere.

Trekk ut nettstøpselet og rengjør innsugsområdet.

Poleringsmaskiner

Kontroller nettsikringen. Fell skyvehåndtaket ned mens du arbeider. Hvis mikrobryteren i hengselet er defekt eller det er en feil i motoren, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Skift filterpose eller forsikre deg om at den er riktig satt inn. Fjern eventuelle blokkeringer i luftkanalen. Hvis viftehjulet er løst eller motoren er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Hvis poleringspadsene er skitne eller slitte, rengjør eller skifter du dem. Pass på at du bruker riktige poleringspads for gulvet. Kärcher tilbyr spesielle poleringspads for harde overflater, voksede harde overflater, lakkerte harde overflater og matte steingulv.
Hvis trykkmekanismen til pusseskivene er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Støvsugere

Kontroller sikringen og uttaket. Om nødvendig, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

 • Fjern eventuelle blokkeringer fra sugemunnstykket, sugerøret, håndtaket og sugeslangen.
 • Skift papirfilterposen.
 • Skift tetningene.

Kontroller at filterposen er satt riktig inn. Skift filterposen hvis den er skadet.

Kontroller om det er blokkeringer i HEPA-filteret, sugeslangen, sugerøret, filterposen og motorvernfilteret.

Skift batteriene om nødvendig. Etabler en siktlinje mellom senderen og mottakeren ved å rette knekken på håndtaket mot støvsugeren.

Tepperensere

 • Hvis ledningen/støpselet eller på/av-bryteren er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere.
 • Kontroller sikringen i strømkontakten.
 • Hvis kullbørstene eller sugeturbinen er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.
 • Fjern eventuelle blokkeringer fra sugemunnstykket, sugerøret, håndtaket eller sugeslangen.
 • Skift tetningene i vakuumsystemet hvis de ikke er lufttette.
 • Tøm skittenvannstanken.
 • Pass på at det gjennomsiktige lokket sitter riktig på.

Maskinen slår seg av under våtstøvsuging dersom vannivået i beholderen er for høyt. Slå av maskinen og tøm beholderen.

 • Blokkering i papirfilterposen, det flate foldefilteret, munnstykket, sugerøret eller sugeslangen («full»-indikatorlampen lyser rødt).
 • Det flate foldefilteret mangler eller er ikke satt riktig inn.

Kontroller at sugeslangen er riktig festet og at det flate foldefilteret er riktig montert, og skift om nødvendig.

 • Fyll ferskvannstanken.
 • Rengjør flottørbryteren eller skift den om nødvendig.
 • Rengjør vannslangen/munnstykket.
 • Rengjør vakuumfilteret i ferskvannstanken.
 • Hvis vannpumpen er defekt, rådfør deg med en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.