Ansvar for kultur, natur og samfunn

Suksess kommer med ansvar. Dette er enda mer sant i en verden der det å hjelpe hverandre i stadig større grad blir en saga blott. Som et familieeid selskap ønsker vi å ta ansvar. Enten i SOS-barnebyer, for historiske bygninger eller når det gjelder å spare på vann - med vår rengjøringsteknologi, ekspertise og donasjoner, tar vi del i å rydde opp i miljøet og hjelpe mennesker i nød.

Mount Rushmore cleaning project

Å være en medborger betyr å ta ansvar, også som bedrift

Vi tror det å være en god samfunnsborger betyr å ta ansvar. Vi ønsker å gjøre verden til et bedre sted å bo i for flest mulig mennesker.

For oss som produsenter av rengjøringsutstyr betyr det først og fremst å bidra til et renere miljø. Ikke bare gjennom god bruk av ressurser som råvarer, energi og vann, men også gjennom ambisiøse rengjøringsprosjekter knyttet til vår felles kulturarv. Ideen vår om å skape et levelig samfunn inkluderer også å hjelpe mennesker.

Å bevare verdier er sentralt i handlingene våre. Natur, kultur og samfunn er viktige verdier vi er forkjempere for å bevare og ta ansvar for.

Innsikt: Våre prosjekter for kultur, natur og samfunn

World map: Social commitment at Kärcher

Aktive verden over: Vårt sosiale engasjement

Hos Kärcher er vi bevisste vårt samfunnsansvar og ønsker å gi et bidrag til store og små prosjekter. Hvert år finansierer vi organisasjoner som kjemper for bevaring av natur, kultur og samfunn. Finn ut mer med vårt interaktive kart.

> Les mer

Kärcher cleaning project in Hamburg

Kultursponsing 

Som rengjøringsspesialist har vi gått inn for bevaring av historiske monumenter og bygninger gratis i 40 år. Så langt har Kärcher brukt sin erfaring og kompetanse i over 140 restaureringsprosjekter over hele verden - Kärcher rengjør verden!

> Les mer

Cleaning Noon Gate Hue Vietnam

Eksperter diskuterer bevaring av monumenter

Monumenter utgjør en viktig del av et samfunns kulturelle identitet. Ved rengjøring og restaurering av disse strukturene er det nødvendig med en ypperlig utførelse. Men hva innebærer egentlig den kulturelle verdien av et monument? Hvem er det som bestemmer dette? Og hvordan kan perspektivet på et monuments verdi endre seg over tid? Disse spørsmålene utløser en tankevekkende diskusjon mellom tre eksperter, hver med sine unike perspektiver.

> Les mer

Overblikk: Vårt engasjement for kultur, natur og samfunn

Beach clean-up with One Earth – One Ocean

One Earth – One Ocean

Siden 2019 har vi gjennomført strandoppryddinger på den tyske Nordsjøen og Østersjøkysten sammen med foreningen One Earth - One Ocean (OEOO). Samarbeidet er en del av vår bærekraftsstrategi frem mot 2025, der vi blant annet har fokus mot reduksjon og gjenbruk av havplast. Som en del av dette samarbeidet støtter vi også de tekniske innovasjonene til OEOO, som for eksempel samler plast i elver eller elvemunninger og returnerer det til gjenbruk.

Les mer >

Green filter system

Clean Water for the World

Bevaring av vannresursser blir stadig viktigere i vårt globalt arbeid for miljøet. Sammen med Global Nature Fund lanserte vi initiativet "Clean Water for the World" i 2012. Som en del av dette initiativet gir vi økonomisk støtte til å bygge grønne plante-filtersystemer - spesielt i utviklingsland. Siden 2019 har vi også realisert en rekke systemer for drikkevannsforsyning i Central Columbia og afrikanske land. Disse tiltakene vil gi over 6000 mennesker drikkevann.

Les mer >

SOS Kinderdorf e.V.

Kärcher and SOS-Barnebyer: Et sterkt partnerskap.

Kärcher er et familieeid selskap, noe som betyr at sosialt engasjement for oss er en familiesak mer enn noe annet. Som samarbeidspartner for SOS-barnebyer hjelper vi med å gi et lykkelig hjem til vanskeligstilte barn og unge over hele verden. Siden 2011 har Kärcher støttet barnebyer hvert år på to måter - for det første med finansiering til viktige prosjekter, for det andre med produktdonasjoner som gjør hverdagen i fasilitetene enklere. Siden da har over 1000 maskiner blitt donert til 33 land.

TYCD

Si takk til renholderne

Et tegn på takknemlighet. Dag ut, dag inn, jobber renholderne for å sikre at arbeidsmiljøet vårt er hygienisk og trygt. Det er på tide å si "takk". I 2015 lanserte Kärcher sammen med forskjellige partnere den globale "Thank Your Cleaner Day" - en kampanjen som setter fokus på den viktige rollen renholdere har i samfunnet.

Devastating floods in Germany

Solidaritet med mennesker i nød

Enten det er flom, jordskjelv eller andre naturkatastrofer - vi hjelper til med å sende både ansatte og maskiner de kan bruke hvor som helst i verden på kort tid. I mange tilfeller donerer vi også livreddende maskiner som vannbehandlingssystemer og mobile forsyningssystemer til hjelpeorganisasjoner. Under koronaviruspandemien har vi donert omfattende beskyttelsesutstyr som ansiktsmasker, oversko, hodeplagg, engangshansker og desinfeksjonsmidler til beredskapstjenester, alders- og omsorgsboliger og sosiale fasiliteter. Vi har også donert bort dampvaskere slik at både eldresentre og dyrebeskyttelsessentre kan desinfisere fasislitetene sine. 

Europa Minigärtner

"Europa Minigärtner": Barn prøver seg på hagearbeid

Som samarbeidspartner for Europa Minigärtner gUG (Europas Minigartnere), hjelper vi med å øke de unges bevissthet om naturen. Initiativet tar sikte på at barn mellom ni og elleve år skal oppleve naturen som finnes i hager og å finne ut mer om hva det å jobbe som gartner innebærer. I tillegg til å gi økonomisk støtte, støtter vi også prosjektet på strategisk og operativt nivå. I 2017 opprettet vi vår egen minigartnergruppe i Winnenden.