Rengjøring med tørris

Alt til en ren industri. Kärcher leverer innovative og avanserte industrielle rengjøringssystemer. Sortimentet omfatter høytrykksvaskere, industristøvsugere, tankrens, delevaskeanlegg, og tørrisblåsere.

0 Produkter
Kärcher Alt til en ren industri.

Plettfritt renhold

Skitne former, deler og maskiner er ofte vanskelige å rengjøre. Problemet: Sandblåsing kan etterlate blåsemiddel som sand eller glassgranulat. Det betyr ofte at man må gjøre rent etter rengjøringen. Dette er ikke lenger nødvendig med Kärchers kraftige tørrisblåser. Etter blåsingen blir tørrispelletsen fullstendig oppløst til karbondioksid (CO2). Resultatet er perfekt renhet.

Advantages of dry ice cleaning

Fordeler med tørrisblåsing

 • Rengjøring uten forarbeid
  Det er ikke nødvendig å demontere maskinene før de kan rengjøres. Pelletsen kommer til selv i hver minste krik og krok.
 • Minimerer nedetiden på maskinene
  takket være hurtig og effektiv rengjøring med tørris.
 • Miljøvennlig rengjøring
  uten tilsetting av kjemikalier eller blåsemidler.
 • Skader ikke overflatene
 • Ingen blåsemiddelrester
  Tørris sublimeres fullstendig til CO2. Det blir ingen rester av blåsemidler eller spillvann.
Dry ice cleaning

Renhet = kulde x hastighet

Tørrisblåseren bruker trykkluft til å akselerere tørrispellets på opptil 3 mm opp i en hastighet på 150 meter i sekundet. Temperaturen på -79 °C fryser smusset og får det til å sprekke. Tørrispellets som slynges ut i stor hastighet, kan dermed fjerne smusset lett. Dette er en spesielt effektiv metode for skånsom fjerning av omtrent alle typer smuss.

Dry ice

Fra karbondioksid til is

I produksjonsprosessen strømmer flytende karbondioksid inn i trykksylinderen på pelletsblåseren, og blir til tørr issnø på grunn av trykkfallet. En hydraulisk sylinder komprimerer den tørre issnøen som deretter presses gjennom en ekstruderingsdyse. Slik dannes små tørrisstaver som deretter brytes opp til pellets.

Renhet på alle områder

Kärchers tørrisblåsere bruker verken rengjøringsmidler eller kjemikalier. De er også velegnet på alle områder hvor det er lovforbud mot å rengjøre med vann eller sand. Siden pelletsen løser seg opp uten å etterlate rester, blir det heller ikke produseret spillvann. Ved hjelp av den meget kraftige tørrismaskinen fra Kärcher kan du lage tørrispellets rask og enkel selv.

Steel_metal_and_machine construction

Stål, metall og maskinbygging

Dyprengjøring og vedlikeholdsrengjøring av produksjonsmaskiner, sveiseroboter, transportbånd og lakkeringsanlegg er svært enkelt med tørrisblåseren fra Kärcher.

Printing plants

Trykkerier

Etter tørrisblåsingen vil alle trykkerimaskiner og sylindre, verktøyer, osv. se ut som nye.

Timber_electrical industry

Treforedling og elektrisk industri

Tørrisblåsing er også ideell for rengjøring av trebearbeidingsmaskiner, generatorer, turbiner, bryterskap, osv.

Plastic_and_packaging industry

Plast- og emballasjeindustrien

Tørrisblåseren fjerner silikon og gummi samt fargestoffer, maling og annet smuss fra sprøytestøpeformer og samlebånd.

Automotive industry

Bilindustrien, støperier og (produksjons)anlegg for plastsprøytestøping

Våre tørrisblåsere fjerner bindemidler og slippmidler fra alle slags deler og arbeidsstykker. Rester av silikon, gummi, fargestoffer, maling, slippmidler og så videre kan enkelt fjernes fra sprøytestøpeformer, verktøy og hele samlebånd. Rengjør perfekt uten å etterlate rester.

Food industry

Næringsmiddel-, legemiddel- og kosmetikkindustrien

Med en tørrisblåser fjerner du enkelt rester fra påfyllings- og blandeanlegg, samlebånd og håndteringssystemer, og rengjør tanker og ovner for forkoksede og fastbrente rester, fett og stivelse.

Paper industry

Papirindustrien

I papirindustrien blir rester av lim, kalk, støv og cellulose liggende i anleggene. Resultatet er nedetid for maskinene og dårlig kvalitet på produktene. Med tørris blir anleggene raskere rengjort, og er snart klare til bruk igjen.

Local authorities_and_municipalities

Kommuner og lokaladministrasjon

Graffiti og tyggegummi: et problem for mange byer og tettsteder. Her trengs teknologi som rengjør vegger og andre overflater grundig, men skånsomt – med andre ord Kärchers tørrisblåsere. De fjerner smuss uten å skade overflatene.

Hvor viktig er kvaliteten på tørrisen?

Erfaring har vist at rengjøringen går vesentlig raskere og er mer effektiv med bruk av nylagede tørrispellets. Derfor er det veldig viktig at tørrisen som brukes til tørrisblåsing, er så fersk som mulig.

Tørris som er flere dager gammel, mister tettheten, og dermed reduseres rengjøringsevnen. Resultatet er at du trenger mer tørris for å rengjøre det samme arealet. I tillegg sublimeres tørrisen hele tiden, slik at en tørrismengde på 100 kg etter et døgn vil være redusert til cirka 92 kg.

Dry ice quality

Tørrisblåsing er skånsom mot miljøet

Ingen skadelige stoffer

Det brukes ingen giftige eller miljøskadelige kjemikalier eller løsemidler til tørrisblåsing. Dette betyr at det heller ikke avgis giftige eller skadelige gasser, og derfor blir heller ingen medarbeidere utsatt for skadelige eller helsefarlige stoffer.

Enkel avfallshåndtering

Det blir ingen blåsemidler igjen etter tørrisblåsing. Smusset som blir fjernet, faller ned på bakken og kan feies opp. Det er bare dette smusset som må fjernes etter rengjøringsprosessen. Hvis det derimot brukes kjemikalier og løsemidler i rengjøringen, produseres det farlig avfall som det er mer komplisert å bli kvitt.

Ingen biprodukter

Ved sandblåsing, sodablåsing og høytrykksspyling med vann blir blåsemiddelet i seg selv farlig avfall, hvis det har blitt brukt til å fjerne farlig smuss. Det genereres store mengder sekundæravfall, som i noen tilfeller må håndteres med forsiktighet og dermed blir temmelig kostnadskrevende.

Produksjon av karbondioksid

CO2 er et biprodukt av andre industrielle produksjonsprosesser. Karbondioksid produseres for eksempel under CO2 -skrubbing ved både ammoniakksyntese og metanolsyntese. En stor del av CO2-gassen som blir brukt, er generert fra CO2-rågass som en avfallsgass i kjemisk foredling av olje og gass. Karbondioksid blir også produsert under forbrenningsprosesser i kull-, olje og gasskraftverk og i gjæringsprosesser.

Derfor er det ikke lenger behov for spesifikk produksjon av CO2 i industrialiserte land, og bruken av fossile brennstoffer til å produsere CO2 hører fortida til.

Sikkerhetsutstyr

Følgende sikkerhetsutstyr er nødvendig ved tørrisblåsing.

Hørselsvern

Siden støynivået ved tørrisblåsing kan overstige 85 dB(A), må det brukes hørselsvern.

Hansker

Hansker er anbefalt som beskyttelse mot forfrysninger forårsaket av tørrispellets.

Vernebriller

Vernebriller er anbefalt for å beskytte øynene mot partikler som virvles opp i luften. Vi anbefaler et komplett vernesett med hjelm med visir og hørselsvern.

Åndedrettsvern

Avhengig av støvmengden som produseres eller CO2-konsentrasjonen, kan det være nødvendig å bruke et lett eller til og med et avansert åndedrettsvern.

CO2-detektor

Medarbeidere som utfører blåseprosesser, bør bruke en CO2 -detektor som registrerer konsentrasjonen av CO2 i luften. Detektoren varsler brukeren hvis konsentrasjonen når et kritisk nivå.

Informasjonsmateriell

Kontakt / bestille tørris

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om våre innovative løsninger. I Tyskland kan du bestille tørris direkte fra oss.