Brandenburger Tor

Brandenburger Tor i sin oprindelige pragt

Kärcher udførte rengøringsarbejdet på Brandenburger Tor under chef-restaurator Thomas Schuberts kyndige opsyn.

Symbolet for den tyske genforening er blevet renoveret flere gange i sin historie, som strækker sig over mere end 200 år. Det blev først renoveret i 1804, blot 13 år efter det var blevet bygget. Monumentet blev genopbygget i 1956-58 og helt restaureret af stenhuggere efter de alvorlige skader, det havde lidt under 2. verdenskrig.

Der var forskellige rengøringsproblemer, som skulle løses ved Brandenburger Tor. Ud over det normale overfladesnavs henledte Thomas Schubert særlig opmærksomhed på graffiti og sorte aflejringer, der havde dannet betydelige skorper. Der var også kraftig tilsmudsning fra fugleklatter på den doriske frise på den østlige side af porten.

Der blev fundet graffiti på alle monumentets dele, men især på loftet og i passagerne.

Skadelige stoffer i luften er en væsentlig årsag til snavs, især SO2 og det høje støvindhold i Berlins luft spiller en væsentlig, skadelig rolle.

Inden rengøringsarbejdet begyndte, blev en række tests udført for at bestemme den mest egnede rengøringsteknologi til hver opgave. Forskellige metoder, herunder damprensning, våd sandblæsning og sandblæsning, blev testet under anvendelse af forskellige sprøjtemidler. I sidste ende blev en meget blid fremgangsmåde valgt: rengøring med rent vand ved et tryk på 50 bar og en temperatur på 90 °C. Der blev ikke anvendt kemikalier overhovedet.

Ved at vælge denne blide rengøringsmetode blev Brandenburger Tors naturlige patina bevaret og det historiske monuments karakter bibeholdt.

Rengøringen begyndte i starten af maj 1990. De snavsede overflader blev forskyllet med vand. Efter en kort kontakttid blev overfladen rengjort inden for de relevante parametre ved hjælp af en fladstrøms-procedure. Rengøringsarbejdet blev afsluttet i begyndelsen af september 1990.