Chungju dæmning

Kreativt rengøringsprojekt af Chungju-dæmningen i Sydkorea

I oktober 2012 viste et internationalt kunstprojekt et bredt publikum, hvor kreativt arbejdet med Kärchers højtryksrensere kan være: sammen med et tysk-koreansk team af Kärchermedarbejdere, industriklatrere og landmålere skabte kunstneren Klaus Dauven "Horang-ee"-kunstværket (Tiger) på Chungju-dæmningen.

Den Chungju-dæmningen, der ligger cirka 100 kilometer syd for Seoul, er den største i Sydkorea. Dæmningen, der holder på mere end 2,7 milliarder kubikmeter vand, har siden 1985 forsynet hovedstaden og regionen med drikkevand. Dæmningen producerer også energi og beskytter mod oversvømmelser.

Og nu har dæmningen fået en ny rolle som gigantisk lærred. "Horang-ee"-mesterværket forestiller en tiger og er blevet udarbejdet af snavset på den 447 meter lange og 98 meter høje dæmning ved hjælp Kärcher højtryksrensere. For at overføre kunstnerens design fra et DIN A3 tværformat til dæmningens væg blev det digitaliseret og projiceret på væggen ved hjælp af laserteknologi. I alt blev mere end 1.300 målepunkter beregnet. Disse blev markeret på dæmningens væg med gult modellerler og derefter forbundet af Klaus Dauven. Tegningens konturer blev således skabt ved hjælp af "painting by numbers"-princippet.

De mange armaturer på væggen udgjorde en udfordring, da overfladen således var uregelmæssig at arbejde på. Væggens forskellige dele havde forskellige snavsniveauer og illustrationen måtte placeres meget præcist. For at nå alle de forskellige dele rappellerede kunstneren og industriklatrerne, der hjalp ham, ned fra toppen af muren. Det var hovedsagelig organisk snavs, som alger, lav og mos, der skulle fjernes fra dæmningen - et job, der kunne gennemføres uden brug af kemikalier.

Chungju dæmning
Chungju dæmning
Chungju dæmning