Lingshan Buddha

I oktober 2012 anvendte Kärcher sin ekspertise til rengøring af en af Kinas største Buddha-statuer som en del af sit kultur-sponsoreringsprogram: Med højtryksrensere rengjorde Kärchers medarbejdere og handelspartnere trinnene, der fører op til den berømte Grand Buddha i Lingshan, i nærheden af byen Wuxi (Jiangsu-provinsen), og fjernede snavs, der nogle steder var meget hårdnakket. Rengøringsprojektet blev officielt lanceret af dr. Nils Schmid, økonomi- og finansminister, som fik følgeskab af en erhvervsdelegation fra Baden-Württemberg.

Det var overvejende restkoncentrationer fra emissioner, due-ekskrementer og tyggegummirester på de 218 trin. I alt blev 25 benzindrevne højtryksrensere (type G 4000) anvendt. Maskinerne arbejdede ved et tryk på op til 275 bar og med en strømningshastighed på over 800 l/h. Rengøringen blev udført uden brug af kemikalier, og det beskidte vand blev bortskaffet professionelt via et spildevandsrør. Det samlede rengjorte areal var på over 3.100 m².

Grand Buddha i Lingshan blev rejst i 1996 på foranledning af Zhao Puchu, tidligere formand for Kinas buddhistiske sammenslutning. Bronzestatuen er 88 meter høj og vejer over 700 tons.

Lingshan Buddha
Lingshan Buddha
Lingshan Buddha